THÔNG TIN ĐÀO TẠO

Quỹ học bổng và hỗ trợ nghiên cứu khoa học do Tập đoàn Novatech tài trợ

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Học viện Khoa học và Công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Tập đoàn Novatech về phối hợp đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và tuyển dụng nguồn nhân lực khoa học công nghệ trình độ cao, “Quỹ học bổng và hỗ trợ nghiên cứu khoa học”...

Kết quả đào tạo Trung cấp lý luận chính trị năm 2023 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Thực hiện kế hoạch đào tạo Trung cấp lý luận chính trị (TCLLCT), năm 2023, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã phối hợp với Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải - Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan chuyên môn mở 02 lớp TCLLCT hệ tập trung, chương trình đào tạo 6...

LIÊN KẾT
 
GIỚI THIỆU THEO YÊU CẦU