THÔNG TIN ĐÀO TẠO

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) trao tặng học bổng năm học 2022-2023

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) sẽ dành kinh phí 9 tỷ đồng để trao tặng học bổng nhằm khuyến khích, hỗ trợ cho sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh các chương trình đào tạo đại học, thạc sĩ và tiến sĩ của Trường năm học 2022-2023.

Bài giảng đại chúng của GS. Duncan Haldane - Nhà khoa học xuất sắc đạt giải Nobel Vật lý năm 2016

Nhằm hưởng ứng Nghị quyết của Liên hợp quốc “Kỷ niệm năm 2022 là năm quốc tế Khoa học cơ bản vì sự phát triển bền vững”, ngày 19/7/2022, bài giảng đại chúng của GS. Duncan Haldane - Nhà khoa học xuất sắc đạt giải Nobel Vật lý năm 2016 đã được tổ chức tại trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà...

THÔNG TIN TUYỂN SINH

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển đại học năm học 2022-2023

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) thông báo điểm sàn xét tuyển (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) cho các ngành đào tạo trình độ đại học năm học 2022-2023. Theo đó, điểm xét tuyển cho các ngành đào tạo trình độ đại học của USTH năm học 2022-2023 thấp nhất là 20 điểm.

USTH thông báo tuyển sinh 5 Chương trình Thạc sĩ song bằng Việt – Pháp

Năm 2022, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) tuyển sinh 5 chương trình thạc sĩ song bằng Việt-Pháp về khoa học và công nghệ. Khi tốt nghiệp, học viên sẽ được cấp 01 bằng của USTH và 01 bằng của một trường đại học Pháp.

LIÊN KẾT
 
GIỚI THIỆU THEO YÊU CẦU