THÔNG TIN ĐÀO TẠO

Thông báo cập nhật, bổ sung danh sách giáo sư, phó giáo sư của đơn vị

Để cập nhật cơ sở dữ liệu và phục vụ cho việc thành lập Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2023, ngày 16/03/2023 Học viện Khoa học và Công nghệ nhận được công văn số 30/HĐGSNN của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc cập nhật, bổ sung danh sách giáo sư, phó giáo sư cơ hữu đang làm việc tại đơn...

Học viện Khoa học và Công nghệ thông báo đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023

hực hiện Công văn số 18/HĐGSNN ngày 16/02/2023 và Công văn số 25/HĐGSNN ngày 07/3/2023 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023, Học Viện Khoa học và Công nghệ thông tin tới các Đơn vị thành viên của Viện Hàn lâm...

THÔNG TIN TUYỂN SINH

Năm 2023 trường USTH dự kiến tăng 12,5% chỉ tiêu tuyển sinh so với năm 2022

Năm 2023, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tuyển sinh 19 chương trình đào tạo đại học lĩnh vực khoa học công nghệ với tổng chỉ tiêu 950, tăng 12.5% so với năm 2022.

USTH công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm học 2022-2023

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các chương trình đại học năm học 2022-2023 theo phương thức đăng ký xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 qua cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

LIÊN KẾT
 
GIỚI THIỆU THEO YÊU CẦU