BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM

 
Trụ sở: Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tổng Giám đốc: PGS. TS. NCVCC. Nguyễn Trung Minh
Phó Tổng Giám đốc: PGS. TS. NCVCC. Vũ Văn Liên
                                    PGS. TS. NCVCC. Phan Kế Long
Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam được thành lập theo Nghị định 27/NĐ-CP, ngày 16/01/2004 (nay là Nghị định 60/2017/NĐ-CP ngày 15/5/2017) của Chính phủ. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng được quy định tại Quyết định số 305/QĐ-KHCNVN, ngày 10/03/2006 (nay là Quyết định số 1738/QĐ-VHL ngày 09/8/2017) của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Người ký: Thủ tướng Chính phủ
baotang
 
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84-24) 37568328
Fax: (84-24) 37568328
Website: http://www.vnmn.ac.vn
BAN LÃNH ĐẠO
Tổng Giám đốc: PGS. TS. NCVCC. Nguyễn Trung Minh
Phó Tổng Giám đốc: PGS. TS. NCVCC. Vũ Văn Liên
  PGS. TS. NCVCC. Phan Kế Long
   
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Chức năng

- Bảo tàng có chức năng nghiên cứu bảo tàng, bảo tồn, sưu tầm, lưu giữ, bảo quản, giám định, trưng bày giới thiệu về địa chất, sinh vật, nhân chủng, tư liệu về thiên nhiên và tài nguyên thiên nhiên trong nước và ngoài nước,

Nhiệm vụ

- Tổ chức sưu tầm, xây dựng và quản lý,  khai thác Bộ sưu tập mẫu vật quốc gia về thiên nhiên phục vụ nghiên cứu và giáo dục.
- Tổ chức trưng bày, triển lãm và các hoạt động phù hợp nhằm giới thiệu một cách đầy đủ và toàn diện các giá trị thiên nhiên của Việt Nam và thế giới.
- Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất và thực hiện các giải pháp bảo tồn tài nguyên thiên nhiên; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, đề tài, đề án nghiên cứu khoa học về thiên nhiên, phương án bảo vệ, bảo tồn, sử dụng và phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên, cứu hộ các loài thực vật, động vật.
- Nghiên cứu thiết kế xây dựng kịch bản và các phương án trưng bày theo chủ đề, phân loại, định loại, giám định các mẫu sinh vật, địa chất (đá, khoáng sản, khoáng vật, cổ sinh vật), nhân chủng, các mẫu vật có nguồn gốc thiên nhiên bằng các phương pháp khoa học và công nghệ hiện đại.
- Nghiên cứu, xây dựng, duy trì, phát triển, bảo quản thông tin di truyền của mọi sinh vật đang sống và đã tuyệt chủng của mọi sinh vật; xây dựng, duy trì và phát triển ngân hàng dữ liệu DNA của mọi sinh vật.
- Tổ chức các hoạt động tư vấn kỹ thuật, nghiệp vụ, sản xuất thử nghiệm và dịch vụ khoa học kỹ thuật cho các bảo tàng trong Hệ thống Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam và các cơ quan khác khi có yêu cầu trong các lĩnh vực kỹ thuật bảo tàng (chế tác mẫu vật, thiết kế xây dựng kịch bản và các phương án trưng bày theo chủ đề, xây dựng phòng trưng bày và các bộ sưu tập mẫu vật, cứu hộ các loài thực vật, động vật).
- Tham gia công tác đào tạo trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và nghiệp vụ bảo tàng theo quy định hiện hành; hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ cho các bảo tàng trong Hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.
- Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu thiên nhiên, xây dựng bộ sưu tập mẫu vật quốc gia, chế tác, bảo quản, giám định mẫu vật và cứu hộ các loài thực vật, động vật theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm.
- Tổ chức các hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức, tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức bảo vệ thiên nhiên và môi trường cộng đồng.
- Tổ chức vận động, tiếp nhận và sử dụng nguồn viện trợ của các tổ chức, cá nhận để cứu hộ, nghiên cứu bảo tồn và phát triển sinh vật rừng theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm.
- Quản lý về tổ chức, bộ máy; quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm.
- Quản lý về tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện Hàn lâm giao.

LỰC LƯỢNG CÁN BỘ

Tổng số: 63
- Số biên chế: 32
- Số hợp đồng: 31
- Phó Giáo sư: 06
- Tiến sĩ: 15
- Thạc sĩ: 19
- Cử nhân: 27

- Khác: 02

CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA ĐƠN VỊ
  • Thực hiện các hoạt động chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
  • Thu thập mẫu vật, xây dựng bộ sưu tập mẫu vật quốc gia.
  • Chuẩn bị cho việc xây dựng Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.
MỘT SỐ THÀNH TÍCH NỔI BẬT

• Đã được Chủ tịch nước Việt Nam trao tặng Huân chương Lao động hạng 3 ( năm 2016) về các thành tựu Bảo tàng TNVN đã đạt được sau 10 năm thành lập và phát triển không ngừng.
• Dự án xây dựng Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam tại thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội với diện tích khoảng 32 ha đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.
• Dự án Trung tâm Bảo tồn tài nguyên Thiên nhiên Việt Nam và cứu hộ động, thực vật thuộc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam tại huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế đang trong giai đoạn xây dựng, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2020.
• Số lượng mẫu vật thu thập được: Thu thập được trên 200.000 mẫu vật các loại.
• Bài báo khoa học: 77 công trình công bố trên các tạp chí trong và ngoài nước có uy tín và sách chuyên khảo, trong đó có 57 bài báo quốc tế bao gồm 14 bài trong tạp chí thuộc danh sách SCI, 29 bài trong tạp chí thuộc danh sách SCI-Expanded (đạt 1,4 bài SCI, SCI-E/1 cán bộ) (năm 2018).
• Đào tạo: 03 cán bộ đang làm Tiến sĩ ở nước ngoài.
• Hợp tác quốc tế: Đã ký kết 60 biên bản Ghi nhớ và Thỏa thuận hợp tác với đối tác nước ngoài (trong đó năm 2018 ký 05 bản) đón 37  lượt đoàn vào với trên 100 các nhà khoa học nước ngoài đến làm việc tại Bảo tàng và tổ chức 18 lượt đoàn ra nước ngoài trao đổi khoa học (tính đến 11/2018).

 

baotang