NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ

 
Trụ sở: Nhà A16, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Giám đốc, Tổng biên tập: ThS. CVC. Phạm Thị Hiếu

Phó Giám đốc: TS. CVC. Đoàn Thị Yến Oanh
                           ThS. Lê Phi Loan

Anh 1
 
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
Nhà A16, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024.22149041; 024.37562109
Fax:
Email: vanthu@vap.vast.vn
Website: http:/www.vap.ac.vn
BAN LÃNH ĐẠO
Giám đốc, Tổng biên tập:
ThS. CVC. Phạm Thị Hiếu
Phó Giám đốc: TS. CVC. Đoàn Thị Yến Oanh
  ThS. Lê Phi Loan
 
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Chức năng: Giúp chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về hoạt động xuất bản, phổ biến các ấn phẩm khoa học và Công nghệ.

Nhiệm vụ:

 • Quản lý các tạp chí khoa học và công nghệ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; xuất bản và phát hành các tài liệu, ấn phẩm thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm.
 • Nghiên cứu, khảo sát nhu cầu xã hội về các tài liệu khoa học và công nghệ; tổ chức và tham gia quảng bá, phổ biến và nâng cao hiệu quả sử dụng tài liệu khoa học và công nghệ trong xã hội.
 • Thực hiện một số quyền hạn cụ thể về đại diện quyền tác giả theo quy định của pháp luật.
 • Tư vấn, dịch vụ về lĩnh vực xuất bản theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm.
 • Tham gia vào công tác nghiên cứu, đào tạo cán bộ thuộc lĩnh vực xuất bản.
 • Hợp tác quốc tế về công tác xuất bản theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm.
 • Quản lý về tổ chức, bộ máy; quản lý và sử dụng công chức, viên chức của đơn vị theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm.
 • Quản lý về tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của Nhà nước.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện Hàn lâm giao.
 nghiệp vụ về công nghệ thông tin, cập nhật kiến thức mới và chuyển giao các ứng dụng công nghệ thông tin chuyên ngành cho các đối tượng sử dụng;
- Tư vấn, thực hiện đầu tư xây dựng công trình đối với các dự án ĐTXDCT có liên quan đến công nghệ thông tin, gồm các hoạt động: lập dự án, quản lý dự án, khảo sát, thiết kế, thẩm tra thiết kế, giám sát thi công.
- Tư vấn, thực hiện đầu tư ứng dụng CNTT và các dịch vụ công nghệ thông tin khác có liên quan gồm các hoạt động: Cung cấp thông tin về văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; khảo sát, lập, quản lý dự án ứng dụng công nghệ thông tin; thiết kế sơ bộ, thiết kế thi công, thẩm định thiết kế; soạn thảo hồ sơ mời thầu; giám sát; lựa chọn nhà thầu.
CƠ CẤU TỔ CHỨC   LỰC LƯỢNG CÁN BỘ
 

1. Phòng Quản lý tổng hợp
- ĐT: (+84)(24) 22149041; (+84)(24) 37562109
- Trưởng phòng: Bà Vũ Thị Nga (DĐ: 0973026850)
2. Phòng Biên tập tư liệu xuất bản
- ĐT: (+84)(24) 37917148
- Trưởng phòng: Bà Lê Phi Loan (DĐ: 0904752058)
3. Phòng Công nghệ xuất bản
- ĐT: (+84)(24) 2214.9038
4. Phòng Phát hành và Tiếp thị
- ĐT: (+84)(4) 2214.9040
- Trưởng phòng: Bà Lê Thị Mến (DĐ: 0983 151650)
5. Phòng Tạp chí khoa học:
- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Xuân Giao (DĐ: 0904141792) 

 
Tổng số CBVC: 29

- Số biên chế: 26
- Số hợp đồng: 03
- Giáo sư: 0
- Phó giáo sư: 0
- Tiến sỹ khoa học: 0
- Tiến sĩ: 02
- Thạc sĩ: 11
- Cử nhân: 15
- Khác: 01

 
CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA ĐƠN VỊ
 • Tổ chức việc thực hiện kế hoạch xuất bản, biên tập và cấp Quyết định xuất bản cho các xuất bản phẩm đủ tiêu chuẩn theo các tiêu chí phù hợp với tôn chỉ mục đích của Nhà xuất bản được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép.
 • Tổ chức in ấn, lưu chiểu và phát hành 11 tạp chí và các xuất bản phẩm theo luật định.
 • Mở rộng mạng lưới phát hành ấn phẩm của Nhà xuất bản trên toàn quốc.
 • Đa dạng hoá các ấn phẩm thuộc các lĩnh vực như: Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Công nghệ Sinh học, Địa chất – Địa vật lý biển, Tài nguyên môi trường, … nhằm phục vụ đông đảo bạn đọc trên cả nước.
NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT

 

CÔNG TÁC XUẤT BẢN CÁC TẠP CHÍ KHOA HỌC:

+ Acta Mathematica Vietnamica (AMV)
Tạp chí AMV do Viện Toán học hợp tác xuất bản với Nhà xuất bản Springer. Acta Mathematica Vietnamica là tạp chí đầu tiên của Việt Nam được vào danh sách của Scopus (tháng 10/2011);
+ Vietnam Journal of Mathematics (VJM)
- Ngày 10/10/2013, VJM được chấp nhận vào Scopus

+ Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology (ANSN)
Tạp chí ANSN hợp tác xuất bản với Nhà xuất bản IOP từ năm 2010, dạng Open Access. Từ tháng 1/2019 ANSN đã chính thức được vào danh sách Web of Science Core Collection.
+ Vietnam Journal of Earth Sciences (VJES)
- Ngày 20/4/2020 Tạp chí VJES đã chính thức có tên trên Web of Science:
+ Vietnam Journal of Chemistry (VJC)
Tạp chí hợp tác xuất bản với Nhà xuất bản Wiley-VCH từ năm 2018. Ngày 23/4/2020 Tạp chí đã nhận được thư chấp nhận của WoS và ngày 05/6/2020 chính thức trở thành tạp chí ESCI.
+ Communications in Physics (CIP)
Tạp chí chính thức có tên trong hệ thống trích dẫn của ASEAN (ACI).
+ Vietnam Journal of Mechanics (VJMech)
Tháng 11 năm 2018, VJMech có tên trong hệ thống trích dẫn ACI.
+ Journal of Computer Science and Cybernetics (JCC)
- Tháng 10/ 2019 Tạp chí JCC đã được vào hệ thống trích dẫn ACI.
- Các bài từ số 3/2017, mảng điều khiển học lần đầu tiên được HĐGSNN ngành Điện - Điện tử - Tin học tính 0,5 điểm.
+ Vietnam Journal of Science and Technology (VJST) trong thời gian thực hiện đề án đã chuyển sang xuất bản hoàn toàn bằng tiếng Anh vào tháng 8 năm 2017 và cũng năm 2017 đã có tên trong hệ thống trích dẫn Asean Citation Index (ACI).

CÔNG TÁC XUẤT BẢN SÁCH:

- Năm 2010: Giải Vàng (Sách Hay) cuốn “Địa chất và tài nguyên Việt Nam”;
- Năm 2011: 02 Giải Bạc (Sách Hay) cuốn “Atlas Côn trùng Việt Nam” và “Nguy hiểm động đất và sóng thần ở vùng ven biển Việt Nam”;
- Năm 2013: Giải Đồng (Sách Hay) cuốn “Địa mạo Việt Nam, cấu trúc - tài nguyên - môi trường”, Giải Khuyến khích (Sách Hay) cuốn “Giới thiệu một số loài chim Việt Nam”;
- Năm 2014: Giải Khuyến khích (Sách Hay) cuốn “Phong hóa nhiệt đới ẩm”;
- Năm 2015: Giải Đồng (Sách Hay) cuốn “Vật liệu cacbon: Cấu trúc nano và các ứng dụng tiềm năng”, Giải Khuyến khích (Sách Đẹp) cuốn “Việt Nam dưới góc nhìn VNREDSat-1”;
- Năm 2018: Giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ nhất cuốn “Vi tảo biển dị dưỡng Labyrinthula, Schizochytrium, Thraustochytrium mới ở Việt Nam, tiềm năng và thách thức”;
- Năm 2019: Giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ hai bộ “Động vật chí Việt Nam” từ tập 26 đến 31, “Thực vật chí Việt Nam” từ tập 12 đến tập 21 và Giải B cuốn “Lipit từ hạt một số loài thực vật Việt Nam”.
- Năm 2020:
+ Giải B Giải thưởng sách Quốc gia lần thứ ba cuốn ” Biến động môi trường lớp phủ và giải pháp phát triển bền vững tại các đảo san hô khu vực quần đảo Trường Sa”. Tác giả Đỗ Huy Cường.
+ Giả C Giải thưởng sách Quốc gia lần thứ ba cuốn” Vật liệu biến hóa có chiết suất âm công nghệ chế tạo, tính chất và ứng dụng. Tác giả Vũ Đình Lãm.

   
 Website: http://www.vap.ac.vn