VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI TP. HỒ CHÍ MINH (TRỰC THUỘC VĂN PHÒNG)

Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 30/QĐ-VHL ngày 19/02/2013
Người ký: Chủ tịch Châu Văn Minh
 
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
Trụ sở: Số 01 Mạc Đĩnh Chi, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 38 295 814
Fax: 028 38 222331
Email:vphcm@vast.vn
Website: www.vast.hcm.ac.vn
BAN LÃNH ĐẠO
Trưởng Văn phòng:       ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
Thực hiện theo chức năng và nhiệm vụ của Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo Quyết định số 88/QĐ-VHL ngày 19/01/2023 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Giúp Chánh Văn phòng quản lý và điều hành trực tiếp các lĩnh vực công tác và hoạt động của Văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh; thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể khác do Chủ tịch Viện và Chánh Văn phòng phân công.
LỰC LƯỢNG CÁN BỘ
Tổng số CBVC: 10 người

Số biên chế: 4
Số hợp đồng: 06
Thạc sỹ: 02
Cử nhân: 02
Khác: 06

CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA ĐƠN VỊ
Giúp Chủ tịch Viện và Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm tổ chức điều hòa, phối hợp hoạt động của các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm; tổ chức thực hiện công tác hành chính, quản lý viên chức và người lao động, văn thư, lưu trữ, quản lý tài chính, tài sản thuộc Văn phòng đại diện tại TPHCM; bảo đảm phương tiện, điều kiện làm việc phục vụ chung cho hoạt động của Lãnh đạo Viện Hàn lâm, các đơn vị giúp việc Chủ tịch Viện và khối văn phòng dân đảng của Viện Hàn lâm.
HÌNH ẢNH ĐƠN VỊ