VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI TP. HỒ CHÍ MINH (TRỰC THUỘC VĂN PHÒNG)

Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 30/QĐ-VHL ngày 19/02/2013
Người ký: Chủ tịch Châu Văn Minh
 
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
Trụ sở: Số 01 Mạc Đĩnh Chi, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028. 38295 814
Email: vphcm@vast.vn
Website: www.vast.hcm.ac.vn
BAN LÃNH ĐẠO
Trưởng Văn phòng:       ThS. CVC. Nguyễn Thị Thanh Thảo
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị trực thuộc Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Văn phòng đại diện thực hiện theo chức năng và nhiệm vụ của Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo Quyết định số 88/QĐ-VHL ngày 19/01/2023 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Giúp Chánh Văn phòng quản lý và điều hành trực tiếp các lĩnh vực công tác và hoạt động của Văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh;

3.1. Thực hiện công tác hành chính, lưu trữ;

3.2. Thực hiện công tác quản trị, công sở:

a) Quản lý cơ sở hạ tầng, tài sản, cơ sở vật chất của Viện Hàn lâm giao cho Văn phòng đại diện; tổ chức thực hiện công tác vệ sinh môi trường, duy trì cảnh quan của tại trụ sở 01 Mạc Đĩnh Chi;
b) Thực hiện công tác sửa chữa, cải tạo, duy tu bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên trụ sở làm việc, tài sản, phương tiện, trang thiết bị được giao quản lý;
c) Quản lý và đảm bảo phương tiện đi lại, thông tin liên lạc phục vụ yêu cầu công tác và các điều kiện làm việc của Lãnh đạo Viện Hàn lâm, Lãnh đạo các đơn vị chuyên môn giúp việc cho Chủ tịch Viện Hàn lâm và các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội thuộc Viện Hàn lâm khi thực hiện công tác tại Tp. Hồ Chí Minh;

3.3. Thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể khác do Chủ tịch Viện Hàn lâm và Chánh Văn phòng phân công.

LỰC LƯỢNG CÁN BỘ
Tổng số CBVC: 09 người

Số biên chế: 03
Số hợp đồng: 06
Thạc sỹ: 01
Cử nhân: 02
Khác: 06

CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA ĐƠN VỊ

Giúp Chủ tịch Viện và Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm tổ chức điều hòa, phối hợp hoạt động của các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm; tổ chức thực hiện công tác hành chính, quản lý viên chức và người lao động, văn thư, lưu trữ, quản lý tài chính, tài sản thuộc Văn phòng đại diện tại TPHCM; bảo đảm phương tiện, điều kiện làm việc phục vụ chung cho hoạt động của Lãnh đạo Viện Hàn lâm, Lãnh đạo các đơn vị giúp việc Chủ tịch Viện và khối văn phòng dân đảng của Viện Hàn lâm.

Duy trì tốt công tác khánh tiết, phục vụ chu đáo các ngày lễ, tết, ngày kỷ niệm, hội nghị, hội thảo của Viện Hàn lâm khi tổ chức tại trụ sở; vệ sinh sạch đẹp các hành lang của trụ sở làm việc; quán xuyến, duy trì và chăm sóc vườn cây trong khuôn viên của trụ sở; làm tốt công tác vệ sinh tại các khu vực do Văn phòng đại diện quản lý;

- Thường xuyên phục vụ đưa đón các đồng chí Lãnh đạo Viện, phục vụ hội nghị, hội thảo của cơ quan nhiệt tình, chu đáo và an toàn; thực hiện điều động, sử dụng phương tiện đúng mục đích, yêu cầu; cấp phát xăng dầu tiết kiệm, đúng định mức của nhà nước; phương tiện luôn được bảo dưỡng định kỳ, vệ sinh sạch sẽ;

Thường xuyên thực hiện tốt công tác phòng ngừa an ninh trật tự trên địa bàn trụ sở 01 Mạc Đĩnh Chi; kịp thời xử lý các hiện tượng bất thường xảy ra trong cơ quan, đơn vị;

Vận hành tốt công tác điện, nước, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống phòng cháy, chữa cháy tại trụ sở làm việc.

HÌNH ẢNH ĐƠN VỊ