Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu polysacarit và các hợp chất chuyển hóa từ rong biển, động vật không xương sống và vi sinh vật biển
Mã số đề tài QTRU02.12/21-22
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang
Cơ quan phối hợp Viện Hóa sinh Hữu cơ Thái Bình Dương G. B. Elyakov - Phân viện Viễn Đông - Viện Hàn lâm Khoa học Nga - L.B.Nga.
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ Hợp tác Quốc tế
Họ và tên TS. Phạm Đức Thịnh và TS. Dmitrenok Pavel S
Thời gian thực hiện 01/04/2021 - 31/12/2023
Tổng kinh phí 1.000 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Mục tiêu chính của nhiệm vụ là: Tìm kiếm nguồn các chất chuyển hóa mới có hoạt tính sinh học từ rong biển, động vật không xương sống và vi sinh vật biển trong vùng biển Việt Nam định hướng ứng dụng làm dược liệu hoặc thực phẩm chức năng.

 

Kết quả chính của đề tài

+    Đối với polysacarit từ rong biển, đã tiến hành tách chiết polysacarit sulfat từ hai loài rong Nâu Việt Nam là S. seratum và S. duplicatum. Trong đó, đã xác định các thành phần hóa học của fucoidan từ rong S. serratum gồm carbohydrate tổng số, sulfate, uronic acid và thành phần đường đơn. Thêm vào đó, kết hợp với các kết quả phổ NMR, MS, ESI-MS/MS, cấu trúc của fucoidan này cũng được xác lập với mạch chính là các gốc fucose liên kết với nhau ở vị trí (1→4) và (1→3). Về hoạt tính sinh học, fucoidan từ rong S. serratum cũng được xác định có khả năng gây ức chế sự phát triển tế bào ung thư gan HepG2 ở nồng độ 100 μg/ml với kích thước của khối u tạo thành giảm 33,56 ± 1,60 % so với đối chứng.
+    Đã tách chiết glycosaminoglycans (GAGs hoặc polysacarit sulfat) từ hải sâm H. leucospilota (thuộc động vật không xương sống) với hàm lượng được xác định là 4,66%. GAGs sau thu nhận được tách thành 3 phân đoạn (F1, F2 và F3) bằng kỹ thuật sắc ký trao đổi ion và tiến hành phân tích các thành phần hóa học cơ bản gồm carbohydrate tổng số, hàm lượng sulfate, uronic acid và thành phần đường đơn. Kết hợp với kết quả xác định phổ IR, 1H-NMR và 13C-NMR kết luận phân đoạn F1 và F2 có dạng FCS và F3 có dạng FS. Về kết quả đánh giá hoạt tính chống đông tụ máu của F2, F3 và cho thấy F2 sở hữu hoạt tính tốt và cao hơn cả Heparin (2500 IE/ml) ở các chỉ tiêu đánh giá APTT, PT, TT tại hai nồng độ khảo sát là 50 và 100 g/mL.
+    Đối với nghiên cứu enzyme chuyển hóa polysacarit từ vi sinh vật biển, đã phân lập 58 chủng vi khuẩn từ 16 mẫu vật biển (trong đó 12 chủng được phân lập từ rong biển và 46 chủng từ động vật không xương sống biển), và sàng lọc được 26/58 chủng có tiềm năng sinh enzyme chuyển hóa polysacarit rong biển. 06 chủng vi khuẩn biển có tiềm năng sinh enzyme có hoạt tính tốt đã được định danh và đặt tên, gồm Bacillus velezensis 2105OB.23.12, Bacillus sp. 2105OB.6.1; Cobetia amphilecti 2105OB.4.2; Alteromonas sp. 2105OB.5.3, Alteromonas sp. 2105OB.25 và Vibrio sp. 2105OB.19.6.
+    Đối với nghiên cứu sàng lọc hoạt tính sinh học từ vi nấm biển, đã phân lập 61 chủng vi nấm từ 36 mẫu vật biển (trong đó có 21 chủng được phân lập từ rong biển và 23 chủng từ động vật không xương sống biển) có tiềm năng sinh các hợp chất kháng sinh hoặc chống oxy hóa. 06 chủng vi nấm có khả năng sinh các hoạt chất có hoạt tính tốt đã được định danh và đặt tên, gồm Penicillium sp. 2105OF.8.7, Aspergillus sp. 2105OF.24.3, Pleosporales sp. 2105OF.29.2, Talaromyces sp. 2105OF.31.2, Aspergillus terreus 2105OF.35.5 và Hypomontagnella monticulosa 2105OF.52.1.

 

Những đóng góp mới

+    Đưa ra đặc điểm cấu trúc và dữ liệu về hoạt tính kháng u của fucoidan chiết xuất từ loài rong nâu tại Việt Nam là Sargassum seratum.
+    Đã thu nhận được glycosaminoglycans từ loài hải sâm mới chưa từng được nghiên cứu trước đây tại Việt Nam là Holothuria leucospilota với tiềm năng sở hữu hoạt tính chống đông tụ máu tốt, và số liệu nghiên cứu cũng đã được sử dụng đào tạo 01 Thạc sĩ Hóa học.

 

***  Sản phẩm cụ thể giao nộp:
- Các bài báo đã công bố (liệt kê):
Công bố trên tạp chí thuộc danh mục SCI-E: 01 bài
Anastasia O. Zueva, Roza V. Usoltseva*, Olesya S. Malyarenko, Valerii V. Surits, Artem S. Silchenko, Stanislav D. Anastyuk, Anton B. Rasin a, Huynh Hoang Nhu Khanh, Pham Duc Thinh, Svetlana P. Ermakova 2023, ‘Structure and chemopreventive activity of fucoidans from the brown alga Alaria angusta’, International Journal of Biological Macromolecules, 225: 648–657.
+ Công bố trên tạp chí thuộc danh mục VAST2: 01 bài
Ngo Thi Duy Ngoc, Phan Thi Hoai Trinh, Dinh Thanh Trung, Anton N. Yurchenko, Huynh Hoang Nhu Khanh, Le Dinh Hung, Vo Thi Dieu Trang, Le Thi Hoa, Pham Duc Thinh 2023, ‘Screening of antibacterial and antioxidant activities of marine fungi isolated from the North Sea of Vietnam’, Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 23(2): 189–201.
- Đào tạo: Đề tài đã đào tạo 01 Thạc sĩ chuyên ngành Hóa phân tích.

 

Ảnh nổi bật đề tài
1718682511980-pdthinh.jpg