Thông tin Đề tài

Tên đề tài Tổng hợp và ứng dụng tính chất quang, điện của vật liệu nanocomposite lai tạo cơ kim
Mã số đề tài QTCZ01.01/22-23
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Hoá học
Cơ quan phối hợp Viện Nghiên Cứu Cơ Bản Quá Trình Hóa Học – Viện Hàn Lâm Khoa Học Séc
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ Hợp tác Quốc tế
Họ và tên TS. Nguyễn Thành Danh và TS. Radek Fajgar
Thời gian thực hiện 01/01/2023 - 31/12/2024
Tổng kinh phí 200 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Tổng hợp vật liệu nanocomposite lai tạo cơ kim theo phương pháp hóa học và công nghệ laser và ứng dụng cho xúc tác, cảm biến và tế bào quang điện.
- Trao đổi nghiên cứu viên, đào tạo nguồn nhân lực trẻ, nâng cao trình độ cho đội ngũ nghiên cứu của Viện Công nghệ Hóa học trong lĩnh vực khoa học vật liệu.

 

Kết quả chính của đề tài

Nhiệm vụ đã tổng hợp hai hệ nano lai tạo cơ kim nano vàng sao từ tween 80 và nanocomposite dựa trên nano bạc từ các polysaccharide, lactose/alginate. Cả hai hệ nanocomposite lần đầu tiên được tổng hợp và ứng dụng cho cảm biến hóa học và xúc tác. Các hệ nanocomposite đã được khảo sát các tính chất lý hóa thông qua các phép phân tích hiện đại. Hệ nano vàng sao được ứng dụng trong định lượng iod và iodobenzene thông qua phương pháp thay đổi màu sắc và cường độ hấp thụ trên phổ UV-Vis. Trong khi đó, hệ nano bạc trên các polysaccharide đã được sử dụng để cảm biến ion Fe3+ và ứng dụng hiệu quả xúc tác tốt cho phản ứng chất màu hữu cơ.
Để tài đã góp phần đào tạo đội ngũ nghiên cứu đặc biệt là các nghiên cứu viên trẻ của Viện Công nghệ Hóa học trong lĩnh vực khoa học vật liệu. Thêm nữa, nhiệm vụ đã hoàn thành đào tạo 1 thạc sĩ là một nghiên cứu viên trẻ của Viện CNHH trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ.
Nhiệm vụ đã hoàn thành việc trao đổi 2 thành viên của nhóm nghiên cứu của Viện CNHH và đối tác đồng thời tăng cường hợp tác giữa 2 Viện nghiên cứu. Hơn nữa nhiệm vụ HTQT cũng đã hỗ trợ nhóm nghiên cứu đào tạo phát triển các hướng nghiên cứu mới.  

 

Những đóng góp mới

Nhiệm vụ đã phát triển một phương pháp mới chế tạo nano vàng sao từ chất hoạt động bề mặt tween 80, với chất khử yếu hydroquinone. Hệ nano vàng sao lần đầu tiên được ứng dụng để phát triển cảm biến quang học để định lượng cho ion iodide và iodobenzene. Bên cạnh đó, hệ nanocomposite AgNPs mang trên các polysaccharides tan tốt trong nước đã được nghiên cứu và phát triển để ưng dụng trên xúc tác và cảm biến ion Fe3+.  

*** Sản phẩm cụ thể giao nộp:
- Các bài báo đã công bố (liệt kê):
Báo cáo Hội nghị:
P. Quoc-Duy Huynh, Van-Dung Le, Chi-Hien Dang, Radek Fajgar, The-Ha Stuchlikova, Jiri Stuchlik, Thanh-Danh Nguyen, Controllable Green Synthesis and Morphological Properties of Gold Nanostar, 29-30th July, 2022, 6th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD), Nha Trang City, 332-335.
  Bài báo thuộc danh mục SCIE:
Nguyen Thi Thanh Tu, T. Lan-Anh Vo, T. Thu-Trang Ho, Kim-Phuong T. Dang, Van-Dung Le, Phan Nhat Minh, Chi-Hien Dang, Vinh-Thien Tran, Van-Su Dang, Tran Thi Kim Chi, Hieu Vu-Quang, Radek Fajgar, Thi-Lan-Huong Nguyen, Van-Dat Doan and Thanh-Danh Nguyen, Silver nanoparticles loaded on lactose/alginate: in situ synthesis, catalytic degradation, and pH-dependent antibacterial activity, Beilstein Journal of Nanotechnology, 2023, 14, 781–792.
- Đào tạo: Đã hoàn thành đào tạo 1 thạc sĩ (Huỳnh Phạm Quốc Duy).

Kiến nghị

Tuy nhiên, trong khuôn khổ thời gian 2 năm thực hiện nhiệm vụ, nhóm nghiên cứu chưa thể hoàn thành những nghiên cứu chuyên sâu trên các vật liệu nanocomposite chẳng hạn như cơ chế phản ứng của hệ nano vàng sao và iod hữu cơ. Do đó, nhóm nghiên cứu kiến nghị để được hỗ trợ phát triển tiếp các nghiên cứu với đối tác trong thời gian tới.

Ảnh nổi bật đề tài
1718252187163-ntdanh1.jpg