Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu xác định thành phần các hợp chất có hoạt tính sinh học của cây Lan Kim Tuyến (Anoectochilus setaceus) và cây Sâm Đá (Curcuma singularis) để tạo ra các sản phẩm hỗ trợ sức khoẻ cho bệnh nhân ung thư
Mã số đề tài UDNGDP.02/20-21
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Sinh học Nhiệt đới
Cơ quan phối hợp UBND tỉnh Gia Lai
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài hợp tác với các ngành và địa phương
Họ và tên TS. Lê Thành Long
Thời gian thực hiện 01/01/2020 - 30/06/2023
Tổng kinh phí 2.150 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài
Nghiên cứu tạo sản phẩm hỗ trợ sức khỏe cho bệnh nhân ung thư từ cây Lan Kim Tuyến và cây Sâm Đá.
Kết quả chính của đề tài
Về khoa học: 
- Nghiên cứu đã chứng minh được hiệu quả kháng ung thư in vitro trên mô hình tế bào và hiệu quả kháng u in vivo trên mô hình động vật của của cao chiết cây Lan Kim Tuyến và cao chiết thân rễ cây Sâm Đá. Đây là một hướng nghiên cứu hoàn toàn mới ở Việt Nam và trên thế giới. Nghiên cứu sử dụng nhiều kỹ thuật nghiên cứu hiện đại để đánh giá hoạt tính trên cả mô hình in vitro và in vivo. Các kết quả đạt được của nghiên cứu được chấp nhận và được công bố trên 3 tạp chí quốc tế uy tín (thuộc danh mục tạp chí uy tín quốc tế ISI/SCIE). Như vậy, nhóm nghiên cứu hoàn toàn làm chủ được các kỹ thuật hiện đại, tương đương với các kỹ thuật công nghệ của khu vực và thế giới trong việc chứng minh một số hoạt tính sinh học của các cây dược liệu
- Nghiên cứu xây dựng quy trình thu nhận cao nguyên liệu chuẩn hoá, bộ tiêu chuẩn chất lượng cơ sở cao chiết Lan Kim Tuyến và Sâm Đá; quy trình bào chế và bộ tiêu chuẩn chất lượng cơ sở sản phẩm viên nén, viên nén bao phim Lan Kim Tuyến và viên nén, viên nén bao phim Sâm Đá. Các bộ tiêu chuẩn và quy trình này được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn của Dược điển Việt Nam V – DĐVN V. Đây là các quy trình công nghệ hoàn toàn mới với 02 đối tượng cây dược liệu Sâm Đá và Lan Kim Tuyến.
Về ứng dụng: 
- Việc nghiên cứu thành công các chế phẩm từ cây dược liệu Lan Kim Tuyến và cây Sâm Đá có tác dụng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư góp phần nâng cao giá trị của các loại cây dược liệu này và đinh hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở địa phương và tạo sản phẩm có giá trị kinh tế cao.
- Tạo ra được sản phẩm bảo vệ sức khỏe viên nén (bao phim) Lan Kim Tuyến và viên nén (bao phim) Sâm đá có thể đáp ứng được nhu cầu thị trường với giá cả hợp lý. Hiện nay, trên thị trường chưa có các sản phẩm (thực phẩm chức năng hay thuốc) từ cây Lan Kim Tuyến hay cây Sâm Đá. Đây là sản phẩm hoàn toàn mới trên thị trường. Do vậy, sản phẩm được nghiên cứu thành công sẽ giúp đáng ứng nhu cầu của người dân trong việc hỗ trợ sức khoẻ tốt hơn cho bệnh nhân ung thư.
Những đóng góp mới
- Nghiên cứu cho thấy hiệu quả kháng ung thư in vitro trên mo hình tế bào và hiệu quả kháng u in vivo trên mô hình động vật của của cao chiết cây Lan Kim Tuyến và cao chiết thân rễ cây Sâm Đá.
- Nghiên cứu cho thấy tính an toàn nhất định (độc tính) của nhóm cây dược liệu Lan Kim Tuyến và cây Sâm Đá 
- Xây dựng được bộ tiêu chuẩn chất lượng cơ sở (TCCS) cho cao chiết Lan Kim Tuyến và cao chiết Sâm Đá
- Xây dựng được bộ tiêu chuẩn chất lượng cơ sở (TCCS) cho sản phẩm viên nén bao phim Lan Kim Tuyến và sản phẩm viên nén bao phim Sâm Đá
- Xây dựng được quy trình ly trích thu nhận cao chiết Lan Kim Tuyến và cao chiết Sâm Đá ở quy mô thử nghiệm (1-2 kg bột/mẻ)
- Xây dựng được công thức bào chế và quy trình bào chế sản phẩm viên nén bao phim Lan Kim Tuyến và sản phẩm viên nén bao phim Sâm Đá.
Ảnh nổi bật đề tài
1708159614836-143.png