Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu chế tạo tinh thể nano xenlulozơ từ phụ phẩm nông nghiệp bã mía định hướng ứng dụng làm vật liệu gia cường cho cao su tự nhiên
Mã số đề tài VAST03.08/21-22
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Hoá học
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Khoa học Vật liệu (VAST03)
Họ và tên PGS.TS Ngô Trịnh Tùng
Thời gian thực hiện 01/01/2021 - 31/12/2022
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại Đạt loại A
Mục tiêu đề tài

Xây dựng qui trình công nghệ chế tạo tinh thể nano xenlulozơ bằng phương pháp hóa học từ nguồn phế liệu nông nghiệp bã mía, thử nghiệm làm vật liệu gia cường cho cao su tự nhiên.

Kết quả chính của đề tài
Về khoa học:
- Xây dựng qui trình chế tạo tinh thể nano xenlulozơ;
- Xây dựng qui trình chế tạo cao su tự nhiên/nano xenlulozơ compozit.
- Chế tạo được 115g tinh thể nano xenlulozơ có đường kính 30-70 nm, độ kết tinh 87.9%
Chế tạo được 5,1kg vật liệu cao su nanocompozit trên cơ sở cao su tự nhiên/tinh thể nano xenlulozơ. Nanoxenlulozơ biến tính với silan 69 làm giảm hiện tượng kết tụ và cải thiện khả năng gia cường của nanoxenlulozơ cho cao su tự nhiên. Ở hàm lượng nano biến tính 3pkl, vật liệu có độ bền kéo đứt là 16.92 Mpa, modun đàn hồi E300 là 3,1 Mpa, độ dãn dài là 670,6%, nhiệt độ bắt đầu phân hủy là 323oC. 
Những đóng góp mới
- Xây dựng được quy trình chế tạo tinh thể nano xenlulozơ có độ kết tinh cao từ nguồn nguyên liệu bã mía bằng phản ứng thủy phân axit H2SO4
- Xây dựng được quy trình chế tạo nano compozite trên cơ sở cao su tự nhiên (NR)/ tinh thể nano xenlulozơ bằng phương pháp trộn hợp trong dung dịch latex NR kết hợp cán trộn. Nano xenlulozơ được biến tính với Si69 cho tính chất cơ lý tốt hơn nano xenlulozơ không biến tính. 
Ảnh nổi bật đề tài
1696333202971-100.png