Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu tìm kiếm một số chất màu tự nhiên nhằm phục vụ công nghệ thực phẩm
Mã số đề tài KHCBHH.02/20-22
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài khác (Từ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN trở lên)
Họ và tên TS. Nguyễn Ngọc Tùng
Thời gian thực hiện 01/01/2020 - 31/12/2022
Tổng kinh phí 1.500.000.000 đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

(i)    Nghiên cứu chiết tách, phân lập một số loại chất màu (màu đỏ, màu xanh, màu vàng) từ nguồn nguyên liệu thực vật sẵn có tại Việt Nam, trên cơ sở đó xây dựng được quy trình sản xuất một số loại chất màu tự nhiên quy mô phòng thí nghiệm.
(ii)    Nghiên cứu tính chất của các chất màu tự nhiên sản xuất được, so sánh với những tiêu chuẩn kỹ thuật trong nước và quốc tế có liên quan, từ đó đưa ra định hướng ứng dụng phù hợp phục vụ ngành công nghệ thực phẩm tại Việt Nam.
(iii)    Tạo ra được một số loại chất màu thực phẩm từ nguồn nguyên liệu thực vật trong nước cho ba màu cơ bản là vàng, đỏ và xanh với các tính chất đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật trong nước cũng như quốc tế, giá thành dự kiến thấp hơn 10 – 20% so với các sản phẩm nhập ngoại cùng loại.

 

Kết quả chính của đề tài

-    Về khoa học:
+ 03 quy trình kỹ thuật chiết tách chất màu tự nhiên từ nguồn nguyên liệu thực vật thân thiện môi trường quy mô 100 g/mẻ (cho ba màu: đỏ, vàng, và xanh lục)
+ 150g sản phẩm chất màu tự nhiên tạo màu đỏ từ chiết xuất củ Dền đỏ tươi
+ 150g sản phẩm chất màu tự nhiên tạo màu vàng từ chiết xuất quả Dành dành khô
+ 150g sản phẩm chất màu tự nhiên tạo màu xanh từ chiết xuất lá Dong tươi
+ 02 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục SCI-E
+ 01 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước
-    Về đào tạo: 01 Thạc sĩ đã được cấp bằng.

 

Những đóng góp mới

- Xây dựng được quy trình kỹ thuật chiết tách chất màu tự nhiên từ nguồn nguyên liệu thực vật thân thiện môi trường quy mô 100 g/mẻ cho ba màu sắc cơ bản đỏ, vàng, và xanh lục. Các loại chất màu tự nhiên thu được có tính ứng dụng cao, sở hữu khả năng tạo màu tốt, tương thích với nhiều loại sản phẩm thực phẩm thông dụng như bánh bột mỳ hấp, thạch agar, v.v. Các loại chất màu tự nhiên kỳ vọng sẽ được sử dụng rộng rãi tại thị trường trong nước, thay thế cho các sản phẩm gốc tổng hợp khác hiện đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ với sức khoẻ người tiêu dùng.

 

* Sản phẩm cụ thể giao nộp:
-    Các bài báo đã công bố:
+ Nguyen Ngoc Tung, Le Thi Tam, Do Hoang Anh, Tran Thi Hong Hanh, Nguyen Xuan Cuong, Nguyen The Cuong, Tran Hong Quang (2022) Antimicrobial phenolic metabolites from the aerial parts of Orthosiphon aristatus. Phytochemistry Letters, 52, 49-53.
+ Tung Ngoc Nguyen, Le Thi Tam, Huong Pham Thi Mai, Hanh Tran Thi Hong, Thi Ngoc Ninh, Dang Viet Cuong, Cuong Nguyen Xuan, Hong Quang Tran (2022) Antimicrobial secondary metabolites from the aerial parts of Perilla frutescens. Natural Product Research.
+ Nguyen Ngoc Tung, Le Thi Tam, Pham Thi Mai Huong, Nguyen The Cuong, Nguyen Xuan Cuong, Tran Hong Quang, Tran Thi Hong Hanh (2022) Flavonoids from Knema squamulosa W.J. de Wilde and their antimicrobial activity. Tạp chí Dược liệu, 27(2), 82-86.
-    Các sản phẩm cụ thể:
+ 150g sản phẩm chất màu tự nhiên tạo màu đỏ từ chiết xuất củ Dền đỏ
+ 150g sản phẩm chất màu tự nhiên tạo màu vàng từ chiết xuất quả Dành dành
+ 150g sản phẩm chất màu tự nhiên tạo màu xanh từ chiết xuất lá Dong
+ Các sản phẩm này hiện đang được bảo quản tại Trung tâm Nghiên cứu và chuyển gia công nghệ, Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
-    Các sản phẩm khác: đào tạo 01 Thạc sĩ đã được cấp bằng.

Ảnh nổi bật đề tài
1684894179793-Nguyengoctung.jpg