Thông tin Đề tài

Tên đề tài Sự ảnh hưởng của sóng Mach lên hiện tượng chuyển dòng từ chảy tầng sang chảy rối trong lớp biên dòng siêu thanh
Mã số đề tài QTRU01.01/20-21
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Học viện Khoa học và Công nghệ
Cơ quan phối hợp Quỹ NCCB LB Nga
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ Hợp tác Quốc tế
Họ và tên GS. TSKH. Dương Ngọc Hải
Thời gian thực hiện 01/06/2020 - 30/06/2022
Tổng kinh phí 200 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Nghiên cứu sóng Mach và sự ảnh hưởng của sóng Mach lên hiện tượng chuyển dòng từ chảy tầng sang chảy rối trong lớp biên dòng siêu thanh.

Kết quả chính của đề tài

- Mô phỏng được sự hình thành và lan truyền của sóng Mach và tương tác của sóng Mach với lớp biên dòng siêu thanh. 
- Kết quả mô phỏng có sự tương đồng cao so với kết quả thực nghiệm được công bố trên tạp chí uy tín. Điều đó khẳng định phương pháp, công cụ mô phỏng đã xây dựng có độ tin cậy tốt. 
- Kết quả thu được chỉ ra rằng, sóng Mach có thể đẩy vùng chuyển dòng từ chảy tầng sang chảy rối ra xa hơn giúp tăng chất lượng khí động của khí cụ bay và giảm lực cản. 

Những đóng góp mới

- Lần đầu tiên đã thu nhận được kết quả mô phỏng sóng Mach bằng phương pháp mô phỏng số trực tiếp.
- Khẳng định sóng Mach (sóng N) tuy không gây ra hiện tượng chuyển dòng từ chảy tầng sang chảy rối nhưng lại có tác dụng đẩy vùng chuyển tầng ra xa hơn và làm tăng chất lượng khí động của khí cụ bay.

Sản phẩm của đề tài: 

1. Dương Ngọc Hải, Nguyễn Quang Thái,  Đinh Hoàng Quân, “Nghiên cứu ảnh hưởng của hình dạng đến độ chính xác của một số mô hình tính toán dòng chảy có khoang hơi xung quanh vật thể”, TT Công trình Hội nghị Cơ học Thủy khí Toàn quốc Lần 23, ISBN: 978-604-334-753-1, 2020, tr.172-181.
2. Đinh Hoàng Quân, Dương Đề Tài, Dương Ngọc Hải, “Phương pháp mô phỏng sóng Mach sinh ra bởi gờ nhám trên bề mặt ống thổi siêu thanh”. TT Công trình Hội nghị Cơ học Thủy khí Toàn quốc Lần 23, ISBN: 978-604-334-753-1, 2020, tr.466-473.
3. I.V. Egorov, N. H. Duong, N. C. Nguyen, and N. V. Palchekovskaya. Numerical Simulation of the Influence of a Mach Wave on the Laminar Turbulent Transition in a Supersonic Boundary Layer. ISSN 1028-3358, Doklady Physics, 2022, Vol. 67, No. 5, pp.144–147. 
4. Hoang Quan Dinh, Anh Tuan Nguyen, I.V. Egorov, Ngoc Hai Duong. The study of Mach waves generated by a roughness element. International J. Aeronautical & Space Sciences, 2022, Vol.23, No.3, pp. 511-520. 
- Đào tạo: 03 Kỹ sư.

Kiến nghị

Hướng nghiên cứu khí cụ bay và sóng (sóng xung kích, sóng Mach, sóng siêu thanh, v.v.) là hướng nghiên cứu hiện đại hứa hẹn nhiều ứng dụng đột phá công nghệ trong dân dụng và quốc phòng. Đề tài và nhóm nghiên cứu kiến nghị được tiếp tục thực hiện Giai đoạn 2 để phát triển, mở rộng các kết quả của nghiên cứu và tăng cường hợp tác với đối tác LB Nga trong lĩnh vực này.

Ảnh nổi bật đề tài
1680059944260-5.png