Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu công nghệ chiết xuất axit chlorogenic (CGAs) từ hạt cà phê xanh đạt chuẩn xuất khẩu làm nguyên liệu sản xuất sản phẩm hỗ trợ phòng và điều trị các hội chứng rối loạn chuyển hóa
Mã số đề tài ĐL0000.02/20-21
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Hoá học các hợp chất thiên nhiên
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài độc lập cấp Viện Hàn lâm KHCNVN
Họ và tên TS. Đỗ Thị Thanh Huyền
Thời gian thực hiện 01/01/2020 - 31/12/2021
Tổng kinh phí 800 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Khảo sát, đánh giá hàm lượng axit chlorogenic trong nguyên liệu hạt cafe xanh thu tại một số tỉnh Tây nguyên Việt Nam để lựa chọn nguyên liệu cho chiết xuất
- Xây dựng được quy trình công nghệ chiết xuất bột cafe xanh tinh chứa hàm lượng tổng axit chlorogenic CGAs 10-15%, CGAs 40-50% qui mô 30 kg nguyên liệu khô/ mẻ, sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu và quy trình tinh chế CGAs 98% qui mô phòng thí nghiệm.

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học:
+ Đã phân lập và xác định cấu trúc 6 hợp chất sạch từ hạt cà phê xanh: 5-O-caffeoyquinic acid (1), 3-O-caffeoyquinic acid (2), 4-O-caffeoyquinic acid (3), 3,5-O-dicaffeoylquinic acid (4), 3,4-O-dicaffeoylquinic acid (5) và 4,5-O-dicaffeoylquinic acid (6).
+ Đã xây dựng được phương pháp phân tích xác định sự có mặt của các chlorogenic acid chính trong hạt cà phê xanh bằng phương pháp HPLC và LC-MS Qtop và phương pháp xác định hàm lượng tổng các chlorogenic acid trong hạt cà phê xanh bằng cách tính tổng diện tích các píc của các hợp chất chlorogenic chính (3-CQA, 5-CQA, 4-CQA, 5-FQA, 3,4-diCQA, 3,5-diCQA và 4,5-diCQA) rồi qui đổi tương đương theo 3-CQA.
+ Đã khảo sát và đánh giá được hàm lượng chlorogenic acid tổng trong 24 mẫu cà phê xanh nguyên liệu thu ở một số vùng trồng ở Việt Nam đạt khoảng 4,9-6,5%. Trong đó cà phê robusta có hàm lượng CGAs cao hơn các loại cà phê khác. Hàm lượng CGAs trong vỏ lụa cà phê (phụ phẩm của quá trình chế biến cà phê rang xay) đạt khoảng 2,0-2,1%, trong lá cà phê khô đạt khoảng 1,3-1,5%.
+ Đã nghiên cứu xây dựng được quy trình công nghệ ổn định để chiết xuất tạo các sản phẩm bột cafe xanh hàm lượng axit chlorogenic CGAs 10 – 15%, bột cafe xanh tinh hàm lượng axit chlorogenic CGAs 40 – 50% qui mô 30 kg nguyên liệu/ mẻ từ nguyên liệu hạt cà phê xanh robusta, hiệu suất tương ứng đạt khoảng 29,33% và 8,4% so với khối lượng mẫu nguyên liệu khô. Xây dựng được quy trình tinh chế axit chlorogenic (3-CQA) đạt độ sạch trên 98% từ bột cafe xanh tinh hàm lượng CGAs 40-50% quy mô 50 gam nguyên liệu / mẻ
+ Đã xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm bột cafe xanh hàm lượng axit chlorogenic CGAs 10-15%, CGAs 40 -50% và CGA 98%.
+ Đã tiến hành sản xuất thử nghiệm 3 mẻ sản phẩm CGAs 10-15% ở qui mô pilot 30 kg nguyên liệu/ mẻ thu được 26,44 kg sản phẩm bột cà phê xanh có hàm lượng khoảng 15% và 7,54 kg sản phẩm bột cà phê xanh có hàm lượng khoảng 50%.
+ Đã tiến hành nghiên cứu tạo sản phẩm cốm hỗ trợ giảm cân và đánh giá tác dụng dược lý tiền lâm sàng của sản phẩm. Kết quả cho thấy sản phẩm Cốm hỗ trợ giảm cân – CFX 40 là an toàn (không gây độc tính cấp trên động vật thực nghiệm là chuột theo đường uống ở mức liều tối đa 10.000 mg/kg thể trọng). Cốm hỗ trợ giảm cân - CFX 40 ở liều thử nghiệm 250mg/kgP có tác dụng chống béo phì và chống tăng lipid máu bằng cách giảm trọng lượng cơ thể và nồng độ lipid huyết thanh.

Sản phẩm cụ thể giao nộp:

- Các bài báo đã công bố (liệt kê):
Đề tài đã gửi đăng và công bố 03 bài báo trên tạp chí quốc gia:
1. Do Thi Thanh Huyen, Ngo Thi Phuong, Cao Son Tung,  Le Ngoc Hung, Phuong Anh Tuan, Nguyen Tuan Anh, Le Minh Ha, Chlorogenic acids from green coffee beans collected in Tay Nguyen provinces of Vietnam, Vietnam Journal of Science and Technology, 58 (6A) (2020) 10-16.
2. Lê Minh Hà, Đỗ Thị Thanh Huyền, Ngọ Thị Phương, Lê Văn Nhân, Phương Anh Tuấn, Lê Ngọc Hùng, Trần Văn Thanh, Xây dựng phương pháp định lượng hợp chất 3-O-caffeoyquinic acid trong hạt cà phê xanh ở Việt Nam bằng phương pháp HPLC-UV, Tạp chí y học cổ truyền, đã được chấp nhận đăng.
3. Ngọ Thị Phương, Đỗ Thị Thanh Huyền, Phương Văn Thu, Lê Minh Hà, Phân tích thành phần và xác định hàm lượng tổng chlorogenic acid trong hạt cà phê xanh thu tại một số vùng trồng cà phê của Việt Nam, đã gửi đăng trong Hội nghị khoa học quốc gia “Ứng dụng công nghệ sinh học trong chế biến, bảo quản và phát triển thực phẩm bảo vệ sức khỏe con người”, đã đăng.
- 01 giải pháp hữu ích (liệt kê):
Lê Minh Hà, Đỗ Thị Thanh Huyền, Ngọ Thị Phương; Quy trình chiết xuất và tinh chế axit chlorogenic từ hạt café xanh; Chấp nhận đơn theo Quyết định số 12337w/QĐ-SHTT ngày 24 tháng 8 năm 2020.
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ):
+ Hoạt chất acid chlorogenic (3-CQA) 98%: 21,9 gam
+ Bột chiết xuất cà phê xanh hàm lượng CGAs khoảng 15%: 26,44 kg
+ Bột chiết xuất cà phê xanh tinh hàm lượng CGAs khoảng 50%: 7,54 kg

Những đóng góp mới

Các kết quả nghiên cứu của đề tài đều là những kết quả mới ở Việt Nam. Quy trình sản xuất bột cafe xanh hàm lượng axit chlorogenic CGAs 10 – 15% và bột cafe xanh tinh hàm lượng axit chlorogenic CGAs 40-50% ổn định, cho hiệu suất khá tốt, có thể áp dụng để sản xuất các chế phẩm bột cà phê xanh phục vụ cho mục đích y dược, tạo ra các sản phẩm bảo vệ sức khỏe từ nguồn nguyên liệu hạt cà phê xanh trong nước.

Kiến nghị

Cần tiếp tục thử nghiệm thời gian 2-3 tháng trên số lượng người lớn hơn (50- 100 người) để đánh giá hiệu quả sản phẩm và so sánh với các sản phẩm tương tự trên thị trường.

Ảnh nổi bật đề tài
1649926989106-24. dtthuyen.jpg