Thông tin Đề tài

Tên đề tài Phát triển phương pháp phân tích đặc tính hóa học và lập hồ sơ rau quả, thực phẩm
Mã số đề tài QTCZ01.01/20-21
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ
Cơ quan phối hợp Viện Hàn lâm Khoa học Czech
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ Hợp tác Quốc tế
Họ và tên PGS. TS. Nguyễn Quang Trung
Thời gian thực hiện 01/03/2020 - 01/03/2022
Tổng kinh phí 200 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Mục tiêu chung:
•    Duy trì, phát triển và tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với Viện Hàn lâm Khoa học Czech.
•    Phát huy lợi thế về tiềm lực của hai bên trong việc nghiên cứu khoa học và đào tạo nâng cao trình độ cho các cán bộ nòng cốt đáp ứng cho nhu cầu phát triển của đơn vị trong tương lai.
•    Tiếp tục phối hợp nghiên cứu tập trung vào các lĩnh vực an toàn thực phẩm và môi trường.
Mục tiêu cụ thể: Nghiên cứu phát triển phương pháp phân tích các đặc tính, thành phần hóa học và lập hồ sơ một số loại rau quả.

Kết quả chính của đề tài

- Công bố được 01 bài thuộc danh mục Tạp chí SCIE và 02 bài báo thuộc các Tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước
- Đào tạo được 01 Thạc sỹ chuyên ngành Hóa phân tích tại Học viện Khoa học và Công nghệ.

Những đóng góp mới

Đề tài đã xác định được thành phần hóa học của các loại rau quả: rau cải chip, rau muống, nhãn tươi và vải tươi; và đã phân biệt được nguồn gốc của các mẫu rau cải chíp ở các khu vực địa lý khác nhau. 

Sản phẩm đề tài:

Các bài báo đã công bố (liệt kê):
1)    Trung Nguyen-Quang, Giang Do-Hoang and Minh Truong-Ngoc. Multielement Analysis of Pakchoi (Brassica rapa L. ssp. chinensis) by ICP-MS and Their Classification according to Different Small Geographical Origins. Journal of Analytical Methods in Chemistry. Volume 2021, Article ID 8860852, 11 pages. https://doi.org/10.1155/2021/8860852.
2)    Nguyễn Quang Trung, Bùi Quang Minh, Tạ Thị Thanh Huyền, Trương Ngọc Minh. Nghiên cứu sử dụng kỹ thuật Quang phổ ATR-FTIR và Thống kê đa biến nhằm phân loại sản phẩm Vừng tại Việt Nam. Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học, Tập 26, Số 3B, 5-11, 2021.
3)    Nguyễn Quang Trung, Bùi Quang Minh, Lê Việt Anh, Trương Ngọc Minh. Ứng dụng quang phổ hồng ngoại (FTIR) kết hợp với phân tích thống kê đa biến trong việc phân loại các sản phẩm Hồ tiêu Việt Nam. Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học, Tập 26, Số 3A, 12-18, 2021.
Đào tạo: 01 Thạc sỹ tốt nghiệp chuyên ngành Hóa phân tích tại Học viện Khoa học và Công nghệ (bảo vệ năm 2020 và nhận bằng 2021).

Địa chỉ ứng dụng

Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ

Ảnh nổi bật đề tài
1642668490644-200.nqt.png