Máy tuyển từ khô
Mã sản phẩm C009
Mô tả sản phẩm

Máy tuyển từ bằng tang trống được thiết kế để loại bỏ sắt tự động liên tục với công suất lớn

Lĩnh vực Công nghiệp
Lĩnh vực ứng dụng

Máy tuyển từ bằng tang trống được thiết kế để loại bỏ sắt tự động liên tục với công suất lớn

Ưu điểm nổi bật

- Chức năng chính của máy là tách những tạp chất nhiễm từ lẫn trong các nguyên liệu dạng khô.

- Có thể đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng về tính năng kỹ thuật

Địa chỉ liên hệ Phòng Công nghệ Năng lượng và Môi trường,Viện Vật lý tpHCM
Số điện thoại 0838298149