Kính hiển vi lực nguyên tử NT-206
Mã sản phẩm C016
Mô tả sản phẩm

Là một loại kính hiển vi dùng nguyên lý quét một mũi dò nguyên tử trên một bề mặt ở một khoảng cách nguyên tử để hiển thị, nghiên cứu và xử lý các tình trạng bề mặt vật chất như topo, các tính chất lý, hoá, sinh...

Cấu tạo chính bao gồm:

  • Bộ đầu dò với chế độ tĩnh và động
  • Nguồn
  • Hệ điều khiển điện tử
  • Bộ cách tử hiệu chuẩn thang chia micromet
  • Phần mềm SurfaceScan, phần mềm xử lý dữ liệu, hiển thị và phân tích SurfaceView, CD với drivre cho camera quan sát

sp4

Lĩnh vực Công nghiệp
Lĩnh vực ứng dụng

Là một loại kính hiển vi dùng nguyên lý quét một mũi dò nguyên tử trên một bề mặt ở một khoảng cách nguyên tử để hiển thị, nghiên cứu và xử lý các tình trạng bề mặt vật chất như topo, các tính chất lý, hoá, sinh...

Cấu tạo chính bao gồm:

  • Bộ đầu dò với chế độ tĩnh và động
  • Nguồn
  • Hệ điều khiển điện tử
  • Bộ cách tử hiệu chuẩn thang chia micromet
  • Phần mềm SurfaceScan, phần mềm xử lý dữ liệu, hiển thị và phân tích SurfaceView, CD với drivre cho camera quan sát

sp4

Ưu điểm nổi bật

NT-206 có thể sử dụng để kiểm tra độ ma sát và độ nhám ở mức micromet và nanomet.

Địa chỉ liên hệ Phòng Vật lý năng lượng tái tạo và kỹ thuật môi trường, Viện Vật lý ứng dụng và Thiết bị khoa học
Số điện thoại 04 37564711