Máy chỉ thị độ ẩm gỗ và beton
Mã sản phẩm C003
Mô tả sản phẩm

- Thang đo độ ẩm gỗ/beton: 5 đến 30%

- Khoảng nhiệt độ làm việc: từ 0oC đến 50oC

Lĩnh vực Công nghiệp
Lĩnh vực ứng dụng

- Thang đo độ ẩm gỗ/beton: 5 đến 30%

- Khoảng nhiệt độ làm việc: từ 0oC đến 50oC

Ưu điểm nổi bật

- Tất cả linh kiện chính xác được nhập từ CHLB Đức, được lắp ráp chế tạo tại Viện Vật lý tpHCM, đảm bảo về độ chính xác, độ ổn định và rất bền, phù hợp với môi trường công nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản, đi thực địa hay sử dụng trong phòng thí nghiệm.

- Chi phí bảo hành, bảo trì thấp, thời gian thực hiện nhanh chóng.

Địa chỉ liên hệ Phòng Điện tử ứng dụng, Viện Vật lý tpHCM
Số điện thoại 0838298149