Quỹ tần số thích hợp dùng cho dịch vụ thông tin HF tại Việt Nam
Mã sản phẩm T001
Mô tả sản phẩm

Sản phẩm bao gồm các thông số cơ bản, trong đó có các thông số quan trọng ứng dụng cho truyền sóng vô tuyến là tần số tới hạn của các lớp điện ly. Các thông số trình bày dưới dạng bảng biểu theo ngày, giờ, tháng, năm, cho phép người sử dụng dễ dàng lựa chọn và tính toán tần số phát sóng thích hợp.

Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Lĩnh vực ứng dụng

Sản phẩm bao gồm các thông số cơ bản, trong đó có các thông số quan trọng ứng dụng cho truyền sóng vô tuyến là tần số tới hạn của các lớp điện ly. Các thông số trình bày dưới dạng bảng biểu theo ngày, giờ, tháng, năm, cho phép người sử dụng dễ dàng lựa chọn và tính toán tần số phát sóng thích hợp.

Ưu điểm nổi bật

- Đơn giản, dễ di động, rẻ tiền và đặc biệt là không phụ thuộc vào người cung cấp dịch vụ như thông tin vệ tinh.
- Hệ thống thông tin HF rất phổ biến trên thế giới và hiện vẫn được các nước tích cực khai thác, sử dụng, đặc biệt tại vùng xích đạo.
- Nước ta có bờ biển dài 3.200km, nhu cầu thông tin liên lạc phụ vụ hoạt động đánh bắt xa bờ của ngư dân là rất lớn, và cần được quan tâm đúng mức.

Địa chỉ liên hệ Đài Quan trắc khí quyển Hóc Môn, Viện Vật lý tpHCM
Số điện thoại 0838298149