13/10/2010

Trường Đại học tổng hợp Osaka, Nhật Bản đang thực hiện chương trình: “Engineering Science 21st Century” tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ cho năm tài chính 2011, trường đã gửi thông báo và mẫu...

22/07/2010

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Hội Hỗ trợ phát triển khoa học Nhật Bản (Japan Society for the Promotion of Science-JSPS), chương trình làm nghiên cứu sinh tại...

18/06/2010

Trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác đã ký ngày  09  tháng  11  năm 2009 giữa Viện KHCNVN và Hội đồng Nghiên cứu khoa học Quốc gia Tây Ban Nha về Đào tạo sau...

14/01/2010

Được thành lập từ các chi nhánh của L’Oreal khắp thế giới, chương trình học bổng này chủ yếu dành cho các phụ nữ trẻ có học vị tiến sĩ đang nghiên cứu khoa học ở tại quê hương. Chương trình học...