STT Hình ảnh nổi bật Tên đề tài Tên chủ nhiệm
1 Nghiên cứu tìm kiếm một số chất màu tự nhiên nhằm phục vụ công nghệ thực phẩm TS. Nguyễn Ngọc Tùng
2 Tổng hợp polymer thay đổi điện tích ứng dụng trong điều chế liposome vận chuyển thuốc nhằm nâng cao hiệu suất giải phóng thuốc trong tế bào TS. Phan Thị Kiều Trang
3 Nghiên cứu tách chiết và xác định tác động của hợp chất kháng vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm từ loài Trầu không (Piper betle L), chi Hồ tiêu TS. Lê Thị Thu Hằng
4 Tổng hợp vật liệu cấu trúc nano từ MOF để chuyển hóa nguyên liệu sinh khối thành hợp chất có giá trị cao TS. Nguyễn Văn Chí
5 Lịch sử biến chất của địa khối Kontum giai đoạn Ordovic-Silur, TS. Bùi Thị Sinh Vương
6 Sàng lọc, đánh giá hoạt tính kháng khuẩn thông qua sự ức chế bơm ngược (efflux pump) của dịch chiết một số thực vật thích nghi ô nhiễm kim loại nặng ở miền Bắc Việt Nam TS. Phạm Hoàng Nam
7 Nghiên cứu mối tương quan giữa đa hình nucleotide đơn (SNP) của một số gen và biểu hiện viêm trên bệnh nhân vảy nến Việt Nam TS. Nguyễn Thị Thùy Linh
8 Mô hình hóa và tối ưu hóa quá trình kết tinh đồng phân quang học L-lactide trên qui mô phòng thí nghiệm sử dụng phương pháp cân bằng mật độ PBE (Population Balance Equation) TS. Lê Minh Tâm
9 Nghiên cứu chế tạo vật liệu quang xúc tác ZnS/CdS/Pt-TiO2 dạng mảng ống nano ứng dụng tách hyđrô từ nước trong vùng ánh sáng nhìn thấy TS. Nguyễn Văn Mạnh
10 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo robot dạng người thông minh IVASTBot ứng dụng trong giao tiếp, phục vụ con người TS. Ngô Mạnh Tiến
11 Xây dựng mô hình xử lý nước thải làng nghề sản xuất bún bánh bằng các giải pháp thân môi trường, chi phí thấp PGS. TS. Bùi Thị Kim Anh
12 Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất và sử dụng chế phẩm sinh học xử lý ammonia và nitrite trong nuôi tôm nước lợ TS. Đào Thị Ánh Tuyết
13 Hệ thống thông tin tín hiệu thông minh đường ngang đường sắt kết hợp thiết bị trợ giúp lái tàu PGS.TS Phạm Hồng Quang
14 Nghiên cứu giải pháp ngăn mặn tạo nguồn nước ngọt cho đảo Cát Bà ThS. Nguyễn Mạnh Tùng
15 Đánh giá địa sinh thái vùng ven biển phía bắc thông qua tích lũy kim loại nặng trong động vật đáy Đỗ Văn Mạnh và Nadezhda Syrbu
16 Phát triển hai phương pháp phân tích sàng lọc 1500 hợp chất hữu cơ vi ô nhiễm trong bụi không khí (SPM) và bụi PM2.5 và ứng dụng cho phân tích mẫu bụi không khí tại Hà Nội TS. Dương Thị Hạnh
17 Nghiên cứu xây dựng bộ dữ liệu và mô hình học máy nhằm hỗ trợ phát hiện tấn công gây nhiễu trong mạng liên lạc giao thông TS. Nguyễn Minh Hương
18 Nghiên cứu phát triển thuật toán phân cụm bán giám sát mờ viễn cảnh tin cậy và ứng dụng trong dự báo TS. Phạm Huy Thông
19 Nghiên cứu chức năng của các gen trong họ HSP70 đáp ứng với các điều kiện ngoại cảnh bất lợi ở cây cà chua (Solanum lycopersicum) TS. Vũ Tuấn Nam
20 Nghiên cứu ảnh hưởng ở mức độ phân tử của các hợp chất thứ cấp tách chiết từ cây An xoa Helicteres hirsuta Lour. lên tế bào ung thư gan. TS. Nguyễn Văn Trữ
LIÊN KẾT
 
GIỚI THIỆU THEO YÊU CẦU