STT Hình ảnh nổi bật Tên đề tài Tên chủ nhiệm
1 Nghiên cứu thành phần, hàm lượng lipid, axit béo và các dẫn xuất của chúng từ một số sinh vật biển ở khu vực Nam Trung Bộ (vùng biển Khánh Hòa-Bình Thuận) GS.TS. Phạm Quốc Long
2 Phát triển và nghiên cứu các phương pháp lai để phát hiện các dạng tấn công hiếm gặp trong mạng không dây cục bộ TS. Bùi Thị Thanh Quyên và PGS, TS. Avdoshin S. M.
3 Sulfated polysaccharide từ động vật da gai Việt Nam: cấu trúc hóa học và hoạt tính sinh học (Sulfated polysaccharides of the Vietnamese echinoderms: Chemical structures and biological activities) TS. Cao Thị Thúy Hằng và VS. Nikolay E Nifantiev
4 Tổng hợp và ứng dụng tính chất quang, điện của vật liệu nanocomposite lai tạo cơ kim TS. Nguyễn Thành Danh và TS. Radek Fajgar
5 Quang phổ femto giây cho động học quay nội tại cực nhanh của rotor phân tử huỳnh quang PGS.TS. Phạm Hồng Minh và GS.TSKH. S.A. Tikhomirov S.
6 Nghiên cứu chế tạo vật liệu compozit đa chức năng xử lý nước mặt và nước thải TS. Vũ Xuân Minh và GS.TS. Grinshpan Dmitry Davidovich
7 Nghiên cứu thành phần loài và bước đầu khảo sát thành phần hóa học của loại Rêu tản (Marchantiophyta) và Rêu sừng (Anthocerotophyta) ở vùng núi phía Bắc Việt Nam PGS.TS. Nguyễn văn Sinh
8 Nghiên cứu đặc điểm tướng trầm tích và lịch sử tiến hóa châu thổ sông Mã giai đoạn Holocen Vũ Văn Hà
9 Nghiên cứu sàng lọc các hợp chất thiên nhiên định hướng sản phẩm phòng ngừa virus PGS.TS. Phạm Thị Hồng Minh
10 Nghiên cứu Vật Lý Mới với các thí nghiệm Belle-II và T2K. Nguyễn Anh Kỳ
11 Nghiên cứu sự thay đổi trầm tích hạ lưu sông Hồng do ảnh hưởng của các đập lớn trên lưu vực Nguyễn Ngọc Anh
12 Hoàn thiện công nghệ chiết xuất và sản xuất thử nghiệm sản phẩm bảo vệ sức khỏe hỗ trợ tăng trí nhớ từ rau Sam đắng (Bacopa monnieri) và Hương nhu tía (Ocimum sanctum) Việt Nam PGS.TS Lê Minh Hà
13 Cấu trúc và chức năng của các protein bất hoạt ribosome trong việc phát triển thế hệ các độc tố tái tổ hợp mới TS. Lê Thị Bích Thảo; GS. TS Usanov Sergey Aleksandrovich; TS Kozlov Sergey Aleksandrovich; TS. Oshchepkova Julia Igorevna
14 Nghiên cứu đa dạng sinh học tuyến trùng sống tự do và nhóm động vật đáy không xương sống cỡ trung bình khác tại Côn Đảo và Đảo Thổ Chu ở phía nam Việt Nam. Nguyễn Đình Tứ và MOKIEVSKY Vadim Olegovich
15 Nghiên cứu tổng hợp, các đặc trưng hóa lý và hoạt tính sinh học của các phức chất của kim loại chuyển tiếp mang phối tử azometin và hiđrazon TS. Nguyễn Thị Thu Trang và GS.TS. Lukov Vladimir Victorovich
16 Nghiên cứu trạng thái cấu trúc và trạng thái trật tự từ của vật liệu từ điện phức hợp oxide BaYFeO4 và Mn3O4 theo sự thay đổi các tham số nhiệt độ và thành phần hóa học. GS.TS. Lê Hồng Khiêm và TSKH D.P.Kozlenko
17 Nghiên cứu đặc tính sinh học và hóa học của hai loài Ngải cứu (Artemisia vulgaris L.) và Đại bi (Blumea balsamifera (L.) DC.) sinh trưởng tự nhiên tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào TS. Vũ Hương Giang và Ms. Saovany Souvannasing
18 Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano trên cơ sở porphyrin bằng phương pháp self-assembly ứng dụng làm điện quang xúc tác cho phân tách H2 từ nước TS. Bùi Thị Hoa và PGS.TS. Jae Yup Kim
19 Tìm kiếm các hợp chất có tác dụng chống ung thư phổi từ chi Vitex của Việt Nam TS. Phan Thị Thanh Hương và TS. SeonJu Park
20 Khảo sát và khai thác đa dạng di truyền của các vi sinh vật ưa mặn trong muối ăn và một số sản phẩm lên men bằng muối PSG.TS Ninh Khắc Bản và TS. Michail M. Yakimov
LIÊN KẾT
 
GIỚI THIỆU THEO YÊU CẦU