STT Hình ảnh nổi bật Tên đề tài Tên chủ nhiệm
1 Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc sâu vỏ trái đất khu vực bể Phú Khánh và lân cận bằng tài liệu địa vật lý TS. Trần Tuấn Dũng và TS. Kulinich Ruslan Grigorievich
2 Nhện bắt mồi (Acari: Phytoseiidae): tác nhân tăng cường và kiểm soát sinh học các loài nhện hại trên cây có múi PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo
3 Biên soạn Từ điển Vật lí Anh - Việt và Từ điển bách khoa Vật lí Việt Nam GS. TS. Nguyễn Đại Hưng
4 Nghiên cứu chế tạo thiết bị phản ứng hiệu năng cao dạng quay HP2R (High-Performance Rotating Reactor) GS.TS. Trịnh Văn Tuyên
5 Đánh giá mức độ tích lũy rác thải nhựa tại bãi biển tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Thị Lan Hương
6 Nghiên cứu cấu trúc vận tốc sóng P và sóng S vỏ Trái đất và Man-ti khu vực Đông Dương và Biển Đông - Làm sáng tỏ đặc điểm cấu trúc các đới hút chìm cổ và nguồn núi lửa TS. Nguyễn Văn Dương
7 Nghiên cứu, đánh giá khả năng sử dụng vôi cải tạo độ chua đất xám điển hình nhằm nâng cao hiệu quả canh tác sắn vùng Đông Nam Bộ – Trường hợp tỉnh Tây Ninh TS. Nguyễn Thọ
8 Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính gây độc tế bào loài Nhục tử kontum (Sarcosperma kontumense). PGS. TS. Nguyễn Quốc Vượng
9 Nghiên cứu thành phần hoá học và hoạt tính gây độc tế bào của loài Giổi lá dai (Giổi đá) [Magnolia coriacea họ Ngọc lan (Magnoliaceae)] TS. Phạm Thị Ninh
10 Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính chống ung thư của hai loài Garcinia cowa (Tai chua) và Garcinia fagraeoides (Trai lý) PGS. TS. Trần Thị Thu Thủy
LIÊN KẾT
 
GIỚI THIỆU THEO YÊU CẦU