STT Hình ảnh nổi bật Tên đề tài Tên chủ nhiệm
1751 Vật liệu silica pha tạp ecbi có chứa nano tinh thể silic dưới dạng màng mỏng sử dụng trong linh kiện quang tử tích cực ở vùng hồng ngoại TS. Bùi Huy
1752 Nghiên cứu tổng hợp các hạt nanô từ phục vụ cho việc nghiên cứu chẩn đoán và điều trị bệnh trong lĩnh vực y sinh học TS. Trần Hoàng Hải
1753 Động học spin của Polariton trong các vi hốc bán dẫn TS. Cao Huy Thiện
1754 Bức xạ tự phát trong môi trường có điều kiện biên phức tạp TS. Hồ Trung Dũng
1755 Động học của Polariton trong các vi hốc bán dẫn GS.TS Trần Thoại Duy Bảo
1756 Một vài tính chất quang của giếng lượng tử bán dẫn Spintronic GS.TSKH Nguyễn Văn Trọng
1757 Nghiên cứu lý thuyết về thông tin lượng tử PGG.TS Nguyễn Bá Ân
1758 Nghiên cứu quang phân hạch và phản ứng quang hạt nhân phát các loại hạt khác nhau trong vùng kích thích cộng hưởng lưỡng cực khổng lồ trên các máy gia tốc GS. TS. Trần Đức Thiệp
1759 Nghiên cứu kỹ thuật tách làm giàu kết hợp với phương pháp đo hiện đại để xác định hàm lượng vết kim loại trong các đối tượng tự nhiên khác nhau PGS.TS. Lê Lương
1760 Nghiên cứu cấu trúc của các hạt nhân giàu proton sử dụng máy gia tốc của RIKEN và thế giới. PGS. TS. Lê Hồng Khiêm
1761 Nghiên cứu phản ứng hạt nhân sinh nhiều hạt gây bởi bức xạ hãm và nơtron trên các máy gia tốc electron năng lượng 15 MeV, 100 MeV và 2,5 GeV” GS. TS. Nguyễn Văn Đỗ
1762 Các quá trình tương tác điện tử của hệ điện tử trong chấm lượng tử bán dẫn GS.VS Nguyễn Văn Hiệu
1763 Tương tác giữa các phân tử sinh học với các vật liệu cấu trúc nanô phát quang dùng trong đánh dấu sinh học PGS. TS. Trần Hồng Nhung
1764 Khảo sát thành phần hóa học và hoạt tính sinh học cây Giấp cá, Houtuynia Cordata Thumb., Saururaceae TS. Trần Thanh Lương
1765 Nghiên cứu chế tạo Carbide wolfram cho phản ứng đồng phân hóa n-paraphine TS. Nguyễn Thiết Dũng
1766 Nghiên cứu chế tạo, tính chất lý Hóa và khả năng ứng dụng của vật liệu cacbon xốp nanomet TS. Nguyễn Đình Thành
1767 Nghiên cứu chế tạo xúc tác VPO bằng phương pháp lò vi sóng. Ứng dụng vào phản ứng đốt cháy hỗn hợp 30% PROPAN- 70% BUTAN TS. Phạm Thị Lan Hương
1768 Nghiên cứu chế tạo lớp phủ niken có cấu trúc submicro-nano có khả năng chồng ăn mòn cao bằng kỹ thuật mạ xung TS. Phạm Thy San
1769 Nghiên cứu ứng dụng phức chất cơ kim trên cơ sở Triphenyl photphin oxit trong chiết phân chia, làm sạch các nguyên tố đất hiếm và phương pháp tổng hợp các nguyên tố đất hiếm, oxit kim loại quí, vật liệu chứa đất hiếm kích thước nanômet dùng trong xúc tác, PGS. TS. Lưu Minh Đại
1770 Mô hình hóa cơ chế động học phản ứng của hệ O3/OH-; O3/H2O2, ứng dụng vào quá trình oxi hóa vết các chất hữu cơ ô nhiễm trong nước TS. Lê Trường Giang
1771 Nghiên cứu động học của quá trình cuốn protein bằng các phương pháp mô phỏng TS. Trịnh Xuân Hoàng
1772 NC các đặc trưng cấu trúc, các tính chất quang Hóa, quang lý, động học và đánh giá vai trò của tạp ion kim loại trong các hợp chất vô cơ, hữu cơ ứng dụng trong y - sinh học và môi trường bằng phương pháp quang phổ. PGS. TS. Vũ Thị Bích
1773 Các quá trình tương tác của các chuẩn hạt trong một số hệ quantum, nano và bio GS. TSKH. Nguyễn Ái Việt
1774 Mấy vấn đề cơ bản của Vật lý nano và tính toán lượng tử, nói riêng, của Vật lý lượng tử, nói chung PGS. TS. Nguyễn Vinh Quang
1775 Mô phỏng cấu trúc điện tử và tính chất quang của hệ điện tử trong các cấu trúc nano bán dẫn TS. Nguyễn Hồng Quang
1776 Nghiên cứu quy trình tổng hợp, các tính chất đặc trưng và ứng dụng của Nano sắt kim loại và Nano sắt phủ kim loại. Nguyễn Thị Nhung
1777 Sự thống nhất và tương tác giữa trường điện từ và trường hấp dẫn trong lý thuyết trường thống nhất Einstein – Cartan – Evans (ECE) GS. TSKH. Đào Vọng Đức
1778 Tương tác electron – phonon và các tính chất điện tử của các cấu trúc nano bán dẫn PGS. TS. Nguyễn Như Đạt
1779 Các hiệu ứng quang phi tuyến kết hợp trong giếng lượng tử bán dẫn TS. Hoàng Ngọc Cầm
1780 Động lực học phi tuyến PGS. TS. Nguyễn Dũng
1781 Các phương pháp mô phỏng phân tích ứng xử, đánh giá phá hủy kết cấu bản vỏ và ứng dụng PGS. TS. Ngô Hương Nhu
1782 Phân tích động lực học kết cấu có ứng xử phức tạp sử dụng mô hình phần tử hữu hạn cải biên TS. Đào Như Mai
1783 Nghiên cứu triển khai ứng dụng địa vật lý, địa kỹ thuật cho công nghệ xây dựng, dự báo và phòng chống các hiểm họa địa chất PGS. TS. Bùi Hữu Dân
1784 Mô phỏng số và điều khiển cơ hệ chịu liên kết PGS. TS. Đinh Văn Phong
1785 Chẩn đoán, cân bằng máy quay và giảm dao động cơ hệ hỗn hợp. GS. TSKH. Nguyễn Cao Mệnh
1786 Chẩn đoán kỹ thuật công trình - Cơ sở lý thuyết và ứng dụng PGS. TSKH. Nguyễn Tiến Khiêm
1787 Nghiên cứu chế độ chảy hai pha dầu - nước và tác động thủy động học của nó lên đường ống vận chuyển dầu khí TS. Bùi Đình Trí
1788 Một số mô hình tiên tiến và kỹ thuật tính toán hiệu năng cao trong mô phỏng số dòng chảy bao và tương tác dòng - vật thể TS. Nguyễn Thế Đức
1789 Mô hình hóa kỹ thuật phần mềm trong các hệ nhúng và ứng dụng vi sinh TSKH. Phạm Trần Nhu
1790 Các phương pháp hình thức trong công nghệ phần mềm PGS. TSKH. Nguyễn Xuân Huy
1791 Nghiên cứu xây dựng một số thuật toán nhanh giải các bài toán lớn và ứng dụng. PGS.-TS Đặng Quang Á
1792 Khai thác một số phương pháp tiêu biểu về trích chọn đặc trưng và khả năng ứng dụng trong nhận dạng chữ, tiếng nói, văn bản và hình ảnh …Mã số: 2.007.06 PGS. TS Ngô Quốc Tạo
1793 Zeolit hoá một số khoáng sét Việt Nam thành vật liệu vi mao quản có khả năng ứng dụng cao trong hấp phụ và xúc tác TS. Vũ Anh Tuấn
1794 Một số vấn đề cơ bản của dòng chảy nhiều pha trong đường ống TS. Hà Ngọc Hiến
1795 Một số vấn đề tính toán trong các hệ thống cơ sở dữ liệu Vũ Đức Thi
1796 Nghiên cứu thiết kế, mô phỏng động lực học và điều khiển rôbốt thông minh và vệ tinh siêu nhỏ TS. Phạm Anh Tuấn
1797 Phát triển một số phương pháp và kỹ thuật ứng dụng trong phân tích thiết kế phần mềm theo hướng đối tượng và ước lượng dự án phần mềm Đặng Văn Đức
1798 Các hiệu ứng không trật tự trong các cấu trúc nanô bán dẫn nằm trong từ trường GS. TS. Đoàn Nhật Quang
1799 Một số cấu trúc toán rời rạc trong tính toán và xử lý tin GS.-TSKH Đỗ Long Vân
1800 Hệ động lực rời rạc: một số khía cạnh lý thuyết và ứng dụng TS Phan Thị Hà Dương
LIÊN KẾT
 
GIỚI THIỆU THEO YÊU CẦU