STT Hình ảnh nổi bật Tên đề tài Tên chủ nhiệm
1701 Nghiên cứu cơ sở vật lý và quy trình của các giải pháp công nghệ nâng cao phẩm chất từ tính của nam châm hai pha từ cứng/mềm có cấu trúc nano PGS. TSKH. Nguyễn Văn Vượng
1702 Nghiên cứu quy trình tổng hợp tác nhân chống ung thư howiinol và các dẫn xuất chứa flo của nó TS. Đoàn Thị Mai Hương
1703 Nghiên cứu cấu trúc tinh tế động học của quá trình dịch chuyển cấu trúc, tương quan định lượng cấu trúc-hoạt tính sinh học của hợp chất hữu cơ bằng phương pháp phổ khối phân giải cao cộng hưởng từ hạt nhân kết hợp với hệ phần mềm tính toán PGS.TS. Chu Đình Kính
1704 Nghiên cứu cơ chế phát quang hiệu suất cao trong một số vật liệu định hướng ứng dụng trong chiếu sáng rắn PGS. TS. Nguyễn Quang Liêm
1705 Pin nhiên liệu dùng Methanol trực tiếp (DMFC): Vật lý, ứng dụng triển khai và công nghệ chế tạo có sử dụng Vật liệu và công nghệ nano TS. Nguyễn Mạnh Tuấn
1706 Vật liệu silica pha tạp ecbi có chứa nano tinh thể silic dưới dạng màng mỏng sử dụng trong linh kiện quang tử tích cực ở vùng hồng ngoại TS. Bùi Huy
1707 Nghiên cứu tổng hợp các hạt nanô từ phục vụ cho việc nghiên cứu chẩn đoán và điều trị bệnh trong lĩnh vực y sinh học TS. Trần Hoàng Hải
1708 Động học spin của Polariton trong các vi hốc bán dẫn TS. Cao Huy Thiện
1709 Bức xạ tự phát trong môi trường có điều kiện biên phức tạp TS. Hồ Trung Dũng
1710 Động học của Polariton trong các vi hốc bán dẫn GS.TS Trần Thoại Duy Bảo
1711 Một vài tính chất quang của giếng lượng tử bán dẫn Spintronic GS.TSKH Nguyễn Văn Trọng
1712 Nghiên cứu lý thuyết về thông tin lượng tử PGG.TS Nguyễn Bá Ân
1713 Nghiên cứu quang phân hạch và phản ứng quang hạt nhân phát các loại hạt khác nhau trong vùng kích thích cộng hưởng lưỡng cực khổng lồ trên các máy gia tốc GS. TS. Trần Đức Thiệp
1714 Nghiên cứu kỹ thuật tách làm giàu kết hợp với phương pháp đo hiện đại để xác định hàm lượng vết kim loại trong các đối tượng tự nhiên khác nhau PGS.TS. Lê Lương
1715 Nghiên cứu cấu trúc của các hạt nhân giàu proton sử dụng máy gia tốc của RIKEN và thế giới. PGS. TS. Lê Hồng Khiêm
1716 Nghiên cứu phản ứng hạt nhân sinh nhiều hạt gây bởi bức xạ hãm và nơtron trên các máy gia tốc electron năng lượng 15 MeV, 100 MeV và 2,5 GeV” GS. TS. Nguyễn Văn Đỗ
1717 Các quá trình tương tác điện tử của hệ điện tử trong chấm lượng tử bán dẫn GS.VS Nguyễn Văn Hiệu
1718 Tương tác giữa các phân tử sinh học với các vật liệu cấu trúc nanô phát quang dùng trong đánh dấu sinh học PGS. TS. Trần Hồng Nhung
1719 Khảo sát thành phần hóa học và hoạt tính sinh học cây Giấp cá, Houtuynia Cordata Thumb., Saururaceae TS. Trần Thanh Lương
1720 Nghiên cứu chế tạo Carbide wolfram cho phản ứng đồng phân hóa n-paraphine TS. Nguyễn Thiết Dũng
1721 Nghiên cứu chế tạo, tính chất lý Hóa và khả năng ứng dụng của vật liệu cacbon xốp nanomet TS. Nguyễn Đình Thành
1722 Nghiên cứu chế tạo xúc tác VPO bằng phương pháp lò vi sóng. Ứng dụng vào phản ứng đốt cháy hỗn hợp 30% PROPAN- 70% BUTAN TS. Phạm Thị Lan Hương
1723 Nghiên cứu chế tạo lớp phủ niken có cấu trúc submicro-nano có khả năng chồng ăn mòn cao bằng kỹ thuật mạ xung TS. Phạm Thy San
1724 Nghiên cứu ứng dụng phức chất cơ kim trên cơ sở Triphenyl photphin oxit trong chiết phân chia, làm sạch các nguyên tố đất hiếm và phương pháp tổng hợp các nguyên tố đất hiếm, oxit kim loại quí, vật liệu chứa đất hiếm kích thước nanômet dùng trong xúc tác, PGS. TS. Lưu Minh Đại
1725 Mô hình hóa cơ chế động học phản ứng của hệ O3/OH-; O3/H2O2, ứng dụng vào quá trình oxi hóa vết các chất hữu cơ ô nhiễm trong nước TS. Lê Trường Giang
1726 Nghiên cứu động học của quá trình cuốn protein bằng các phương pháp mô phỏng TS. Trịnh Xuân Hoàng
1727 NC các đặc trưng cấu trúc, các tính chất quang Hóa, quang lý, động học và đánh giá vai trò của tạp ion kim loại trong các hợp chất vô cơ, hữu cơ ứng dụng trong y - sinh học và môi trường bằng phương pháp quang phổ. PGS. TS. Vũ Thị Bích
1728 Các quá trình tương tác của các chuẩn hạt trong một số hệ quantum, nano và bio GS. TSKH. Nguyễn Ái Việt
1729 Mấy vấn đề cơ bản của Vật lý nano và tính toán lượng tử, nói riêng, của Vật lý lượng tử, nói chung PGS. TS. Nguyễn Vinh Quang
1730 Mô phỏng cấu trúc điện tử và tính chất quang của hệ điện tử trong các cấu trúc nano bán dẫn TS. Nguyễn Hồng Quang
1731 Nghiên cứu quy trình tổng hợp, các tính chất đặc trưng và ứng dụng của Nano sắt kim loại và Nano sắt phủ kim loại. Nguyễn Thị Nhung
1732 Sự thống nhất và tương tác giữa trường điện từ và trường hấp dẫn trong lý thuyết trường thống nhất Einstein – Cartan – Evans (ECE) GS. TSKH. Đào Vọng Đức
1733 Tương tác electron – phonon và các tính chất điện tử của các cấu trúc nano bán dẫn PGS. TS. Nguyễn Như Đạt
1734 Các hiệu ứng quang phi tuyến kết hợp trong giếng lượng tử bán dẫn TS. Hoàng Ngọc Cầm
1735 Động lực học phi tuyến PGS. TS. Nguyễn Dũng
1736 Các phương pháp mô phỏng phân tích ứng xử, đánh giá phá hủy kết cấu bản vỏ và ứng dụng PGS. TS. Ngô Hương Nhu
1737 Phân tích động lực học kết cấu có ứng xử phức tạp sử dụng mô hình phần tử hữu hạn cải biên TS. Đào Như Mai
1738 Nghiên cứu triển khai ứng dụng địa vật lý, địa kỹ thuật cho công nghệ xây dựng, dự báo và phòng chống các hiểm họa địa chất PGS. TS. Bùi Hữu Dân
1739 Mô phỏng số và điều khiển cơ hệ chịu liên kết PGS. TS. Đinh Văn Phong
1740 Chẩn đoán, cân bằng máy quay và giảm dao động cơ hệ hỗn hợp. GS. TSKH. Nguyễn Cao Mệnh
1741 Chẩn đoán kỹ thuật công trình - Cơ sở lý thuyết và ứng dụng PGS. TSKH. Nguyễn Tiến Khiêm
1742 Nghiên cứu chế độ chảy hai pha dầu - nước và tác động thủy động học của nó lên đường ống vận chuyển dầu khí TS. Bùi Đình Trí
1743 Một số mô hình tiên tiến và kỹ thuật tính toán hiệu năng cao trong mô phỏng số dòng chảy bao và tương tác dòng - vật thể TS. Nguyễn Thế Đức
1744 Mô hình hóa kỹ thuật phần mềm trong các hệ nhúng và ứng dụng vi sinh TSKH. Phạm Trần Nhu
1745 Các phương pháp hình thức trong công nghệ phần mềm PGS. TSKH. Nguyễn Xuân Huy
1746 Nghiên cứu xây dựng một số thuật toán nhanh giải các bài toán lớn và ứng dụng. PGS.-TS Đặng Quang Á
1747 Khai thác một số phương pháp tiêu biểu về trích chọn đặc trưng và khả năng ứng dụng trong nhận dạng chữ, tiếng nói, văn bản và hình ảnh …Mã số: 2.007.06 PGS. TS Ngô Quốc Tạo
1748 Zeolit hoá một số khoáng sét Việt Nam thành vật liệu vi mao quản có khả năng ứng dụng cao trong hấp phụ và xúc tác TS. Vũ Anh Tuấn
1749 Một số vấn đề cơ bản của dòng chảy nhiều pha trong đường ống TS. Hà Ngọc Hiến
1750 Một số vấn đề tính toán trong các hệ thống cơ sở dữ liệu Vũ Đức Thi
LIÊN KẾT
 
GIỚI THIỆU THEO YÊU CẦU