Đăng nhập tài khoản để giao nộp tóm tắt kết quả đề tài Tại đây
STT Hình ảnh nổi bật Tên đề tài Tên chủ nhiệm
1651 Nghiên cứu ứng dụng phức chất cơ kim trên cơ sở Triphenyl photphin oxit trong chiết phân chia, làm sạch các nguyên tố đất hiếm và phương pháp tổng hợp các nguyên tố đất hiếm, oxit kim loại quí, vật liệu chứa đất hiếm kích thước nanômet dùng trong xúc tác, PGS. TS. Lưu Minh Đại
1652 Mô hình hóa cơ chế động học phản ứng của hệ O3/OH-; O3/H2O2, ứng dụng vào quá trình oxi hóa vết các chất hữu cơ ô nhiễm trong nước TS. Lê Trường Giang
1653 Nghiên cứu động học của quá trình cuốn protein bằng các phương pháp mô phỏng TS. Trịnh Xuân Hoàng
1654 NC các đặc trưng cấu trúc, các tính chất quang Hóa, quang lý, động học và đánh giá vai trò của tạp ion kim loại trong các hợp chất vô cơ, hữu cơ ứng dụng trong y - sinh học và môi trường bằng phương pháp quang phổ. PGS. TS. Vũ Thị Bích
1655 Các quá trình tương tác của các chuẩn hạt trong một số hệ quantum, nano và bio GS. TSKH. Nguyễn Ái Việt
1656 Mô phỏng cấu trúc điện tử và tính chất quang của hệ điện tử trong các cấu trúc nano bán dẫn TS. Nguyễn Hồng Quang
1657 Nghiên cứu quy trình tổng hợp, các tính chất đặc trưng và ứng dụng của Nano sắt kim loại và Nano sắt phủ kim loại. Nguyễn Thị Nhung
1658 Sự thống nhất và tương tác giữa trường điện từ và trường hấp dẫn trong lý thuyết trường thống nhất Einstein – Cartan – Evans (ECE) GS. TSKH. Đào Vọng Đức
1659 Tương tác electron – phonon và các tính chất điện tử của các cấu trúc nano bán dẫn PGS. TS. Nguyễn Như Đạt
1660 Các hiệu ứng quang phi tuyến kết hợp trong giếng lượng tử bán dẫn TS. Hoàng Ngọc Cầm
1661 Động lực học phi tuyến PGS. TS. Nguyễn Dũng
1662 Các phương pháp mô phỏng phân tích ứng xử, đánh giá phá hủy kết cấu bản vỏ và ứng dụng PGS. TS. Ngô Hương Nhu
1663 Phân tích động lực học kết cấu có ứng xử phức tạp sử dụng mô hình phần tử hữu hạn cải biên TS. Đào Như Mai
1664 Nghiên cứu triển khai ứng dụng địa vật lý, địa kỹ thuật cho công nghệ xây dựng, dự báo và phòng chống các hiểm họa địa chất PGS. TS. Bùi Hữu Dân
1665 Mô phỏng số và điều khiển cơ hệ chịu liên kết PGS. TS. Đinh Văn Phong
1666 Chẩn đoán, cân bằng máy quay và giảm dao động cơ hệ hỗn hợp. GS. TSKH. Nguyễn Cao Mệnh
1667 Chẩn đoán kỹ thuật công trình - Cơ sở lý thuyết và ứng dụng PGS. TSKH. Nguyễn Tiến Khiêm
1668 Nghiên cứu chế độ chảy hai pha dầu - nước và tác động thủy động học của nó lên đường ống vận chuyển dầu khí TS. Bùi Đình Trí
1669 Một số mô hình tiên tiến và kỹ thuật tính toán hiệu năng cao trong mô phỏng số dòng chảy bao và tương tác dòng - vật thể TS. Nguyễn Thế Đức
1670 Mô hình hóa kỹ thuật phần mềm trong các hệ nhúng và ứng dụng vi sinh TSKH. Phạm Trần Nhu
1671 Các phương pháp hình thức trong công nghệ phần mềm PGS. TSKH. Nguyễn Xuân Huy
1672 Nghiên cứu xây dựng một số thuật toán nhanh giải các bài toán lớn và ứng dụng. PGS.-TS Đặng Quang Á
1673 Khai thác một số phương pháp tiêu biểu về trích chọn đặc trưng và khả năng ứng dụng trong nhận dạng chữ, tiếng nói, văn bản và hình ảnh …Mã số: 2.007.06 PGS. TS Ngô Quốc Tạo
1674 Zeolit hoá một số khoáng sét Việt Nam thành vật liệu vi mao quản có khả năng ứng dụng cao trong hấp phụ và xúc tác TS. Vũ Anh Tuấn
1675 Một số vấn đề cơ bản của dòng chảy nhiều pha trong đường ống TS. Hà Ngọc Hiến
1676 Một số vấn đề tính toán trong các hệ thống cơ sở dữ liệu Vũ Đức Thi
1677 Nghiên cứu thiết kế, mô phỏng động lực học và điều khiển rôbốt thông minh và vệ tinh siêu nhỏ TS. Phạm Anh Tuấn
1678 Phát triển một số phương pháp và kỹ thuật ứng dụng trong phân tích thiết kế phần mềm theo hướng đối tượng và ước lượng dự án phần mềm Đặng Văn Đức
1679 Các hiệu ứng không trật tự trong các cấu trúc nanô bán dẫn nằm trong từ trường GS. TS. Đoàn Nhật Quang
1680 Một số cấu trúc toán rời rạc trong tính toán và xử lý tin GS.-TSKH Đỗ Long Vân
1681 Hệ động lực rời rạc: một số khía cạnh lý thuyết và ứng dụng TS Phan Thị Hà Dương
1682 Một số vấn đề chọn lọc của hệ mờ và tính toán mềm PGS.-TSKH Bùi Công Cường
1683 Nghiên cứu về các trường địa vật lý và cấu trúc vỏ Trái đất. PGS. TS. Cao Đình Triều
1684 Mô phỏng số vận tải bùn cát và biến đổi đáy có trao đổi nhiệt - mặn TS. Đặng Hữu Chung
1685 Nghiên cứu một số vấn đề trong công nghệ điều hành tối ưu các hồ chứa GS. TSKH. Ngô Huy Cẩn
1686 Các tinh thể quang của chấm lượng tử bán dẫn trong tinh thể quang tử OPALS PGS. TS. Phạm Văn Hội
1687 Nghiên cứu toàn diện các hợp chất từ rong Nâu Việt Nam, Nghiên cứu cấu trúc hoạt tính sinh học của các polysacarit và các chuyển hóa của chúng bằng enzyme TS. Bùi Minh Lý
1688 Nghiên cứu sự thích nghi và đa dạng sinh học giun tròn ở nhiệt đới và vai trò của các loài nhiệt đới trong quá trình phát triển, tiến hóa của nhóm động vật này Phạm Văn Lực
1689 Corindon và zircon trong bazan Kainozoi Việt Nam – dấu hiệu chỉ thị tương tác manti – vỏ TS. Trần Tuấn Anh
1690 Các mode phân rã hiếm của mảnh phân hạch hạt nhân Trần Đức Thiệp
1691 Nghiên cứu tính chất quang phổ màng ZnO cấu trúc nano chế tạo bằng phương pháp lắng đọng hợp chất Hóa học hữu cơ - kim loại ( MOCVD) TS. Nguyễn Thanh Bình
1692 Nghiên cứu tính đa dạng và xây dựng chiến lược bảo tồn nguồn tài nguyên thú nhỏ, bò sát và ếch nhái ở khu vực Trung Trường Sơn, Việt Nam. PGS. TS. Lê Xuân Cảnh
1693 Một số vấn đề nâng cao về các hệ thống cơ sở dữ liệu và cơ sở tri thức PGS. TS. Lê Hải Khôi
1694 Nghiên cứu cơ chế phân tử quá trình chín và tính kháng bệnh của cây quả nhiệt đới dưới ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng và miễn dịch thế hệ mới. PGS, TS Nguyễn Tiến Thắng
1695 Sử dụng số liệu địa từ vệ tinh và mặt đất để phân tích tính địa chấn ở khu vực Đông Dương, sự dịch chuyển của các khối nhiệt và từ tính của Trái TS. Võ Thanh Sơn
1696 Đánh giá về mặt độc học sinh thái, quá trình biến động môi trường sống do ảnh hưởng của chất độc da cam của quân đội Mỹ rải trên quy mô lớn và xác định các yếu tố (tác nhân) hình thành bệnh lý dioxin ở tỉnh Quảng Trị. TS. Lại Vĩnh Cẩm
1697 Nghiên cứu cơ chế tác động và quy luật động học của các quá trình thủy phân các poly-saccharide bằng các enzyme thủy phân tách chiết từ nguồn thiên nhiên Việt Nam GS. TSKH. Trần Đình Toại
1698 Nghiên cứu phát triển các phương pháp hiển thị cho hệ thống mô phỏng động thời gian thực. TS. Phạm Cảnh Dương
1699 Lý thuyết định tính các phương pháp xấp xỉ nghiệm của phương trình vi phân đại số. GS. TSKH. Nguyễn Đình Công
1700 Nghiên cứu triển khai ứng dụng dịch hoạt hóa, điện hóa để khử trùng các đối tượng khác nhau tại một sô bệnh viện ở Hà Tĩnh ThS. Phạm Hoàng Long
LIÊN KẾT
 
GIỚI THIỆU THEO YÊU CẦU