Đăng nhập tài khoản để giao nộp tóm tắt kết quả đề tài Tại đây
STT Hình ảnh nổi bật Tên đề tài Tên chủ nhiệm
1601 Nghiên cứu một số loại Polyme bị phân huỷ sinh học mới trên cơ sở axit glutamic PGS.TS. Phạm Hữu Lý
1602 Nghiên cứu và chế tạo một số hệ oxit phức hợp tồn tại trong các khoáng tự nhiên của Việt Nam PGS.TS. Phạm Gia Ngữ
1603 Mối quan hệ cấu trúc – tính chất của Chitin và dẫn xuất với khả năng kích thích sinh trưởng đối với một số loại cây trồng nông nghiệp TS. Nguyễn Thị Đông
1604 Nghiên cứu chế tạo hệ điện di máo quản và ứng dụng để xác định một số hoá chất bảo về thực vật TS. Vũ Thị Thu Hà
1605 Nghiên cứu chế tạo các vi điện cực và ứng dụng trong nghiên cứu điện hoá và phân tích môi trường PGS.TS. Lê Quốc Hùng
1606 Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học một số loài thực vật trong Chi Cách thư (Fissistigma), Giền (Xylopia) và Mại liễu (Miliusa), họ Na (Annonaceae) của Việt nam GS.TSKH. Trần Văn Sung
1607 Nghiên cứu cấu trúc của các đồng phân quang học bằng phổ cộng hưởng từ hạt nhân sử dụng tác nhân dịch chuyển lantanit TS. Thành Thị Thu Thủy
1608 Chế tạo và ứng dụng các chất tương hợp trong nghiên cứu chế tạo polyme blend, polyme nanocompozit và xử lý, tận dụng polyme phế thải PGS.TS. Đỗ Quang Kháng
1609 Nghiên cứu chế tạo màng Au, Pt cấu trúc nano bằng phương pháp điện hóa làm điện cực ứng dụng trong phân tích TS. Trịnh Anh Đức, ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh
1610 Nghiên cứu chế tạo một số chất hấp phụ và xúc tác chuyên dụng trên cơ sở vật liệu mao quản (VLNNMQ) cho xử lý môi trường và công nghiệp hoá học. GS.TS. Nguyễn Hữu Phú
1611 Nghiên cứu điều chế các vật liệu hấp phụ từ polyme sinh học và ứng dụng trong xử lý môi trường TS. Phạm Thị Bích Hạnh
1612 Hóa học nano-công nghệ chế tạo và ứng dụng vật liệu lai polyme dẫn-vô cơ cấu trúc nano PGS.TS. Nguyễn Đức Nghĩa
1613 Nghiên cứu chiết tách và tính chất các chất có hoạt tính sinh học cơ bản từ động vật làm dược phẩm đặc biệt: các enzym thủy phân hyđrolase và toxin từ nọc rắn hổ mang Naja naja Việt Nam GS.TSKH. Trần Đình Toại
1614 Nghiên cứu phân tích dạng nhóm chức và cấu trúc các chất, các hợp chất bằng phương pháp hóa lý và vật lý hiện đại GS.TSKH. Trịnh Xuân Giản
1615 Nghiên cứu phân tích dạng vết các kim loại nặng: Cr, Cd, Pb, Cu, As, Se và nguyên tố vi lượng iôt trong các mẫu sinh, y học, lương thực, thực phẩm môi trường góp phần nâng cao trình độ khoa học nghiên cứu quan hệ giữa hàmg lượng dạng vết kim loại với các PGS.TS. Lê Lan Anh
1616 Chế tạo than hoạt tínhdạng sợi và nghiên cứu ứng dụng trong xử lý nước, nước thải PGS.TS. Lê Văn Cát
1617 Nghiên cứu hiệu ứng gia cường của các chất độn hoạt tính silicat biến tính hữu cơ nanofil đối với các hỗn hợp cao su (NR/SBR, NR/EPDM và EPDM). Khảo sát tính chất của các vật liệu polyme nanocomposit trên cơ sở các hỗn hợp polyme nói trên PGS. TS. Nguyễn Quang
1618 Nghiên cứu tổ hợp xúc tác oxyhóa và xúc tác DeNOx trên nền các oxit phức hợp có kích thước nanômét, pha tạp các oxit kim loại nhằm chế tạo các bộ lọc xử lý khí CO, VOC, SOx và NOx TS. Trần Thị Minh Nguyệt
1619 Nghiên cứu công nghệ chế tạo và tính chất vật lý của một số hệ vật liệu từ manganite có kích thước micro va nanomet TS. Nguyễn Văn KhiêmTrường Đại học Hồng đức - Thanh Hóa
1620 Nghiên cứu một số phương pháp chế tạo và các tính chất của một số vật liệu hạt nano từ tính GS. TSKH. Nguyễn Xuân Phúc
1621 Tổng hợp, cấu trúc, tính chất và xử lý vật liệu lai chức năng giữa nhóm hữu cơ acrylics và oxit kim loại Y2O3 và TiO2 dạng hạt hoặc ống nano và khả năng ứng dụng trong quang tử học PGS. TS Lê Quốc Minh
1622 Nghiên cứu các cấu trúc nano ZnO (thanh và dây) bằng phương pháp lắng đọng pha hơi (CVD) và NC tính chất vật lý của các vật liệu đó PGS. TS Trần Kim Anh
1623 Nghiên cứu hiệu ứng giam giữ phonon và hiệu ứng bề mặt của hệ vật lý thấp chiều bằng phương pháp tán xạ Raman TS. Nguyễn Xuân Nghĩa
1624 Chế tạo và khảo sát tính chất trao đổi, tích trữ và dẫn ion của vật liệu nano trên cơ sở các perovskite của hợp chất oxit kim loại chuyển tiếp ứng dụng trong kỹ thuật quang điện tử TS. Phạm Duy Long
1625 Nghiên cứu cấu trúc, đặc tính quang huỳnh quang và điện huỳnh quang của linh kiện phát quang trên cơ sở vật liệu Si có cấu trúc nano TS. Phạm Hồng Dương
1626 Nghiên cứu thành phần hoá học, bán tổng hợp dẫn xuất, và thử tác dụng dược lý từ các loài chi Chàm – Indigofera, họ Đậu-Fabaceae và các thảo dược khác ở Việt nam. TS. Nguyễn Mạnh Cường
1627 Nghiên cứu sự phát xạ mốt vọng hành lang với độ rộng cực phổ hẹp trong buồng cộng hưởng dạng cầu kích thước micromet trên cơ sở vật liệu silica pha tạp đất hiếm PGS. TS Phạm Văn Hội
1628 Nghiên cứu cơ chế nhạy khí cháy và các tính chất của oxit perovskite có kích thước nanômét GS. TSKH. Vũ Xuân Quang
1629 Nghiên cứu tổng hợp các nano-phospholipid mới trên cơ sở một số dẫn xuất có hoạt tính chống sốt rét cao của artemisinin và sự hình thành liposome của chúng trong nước TS. Trần Khắc Vũ
1630 Chế tạo và NC động học điện tử và động học spin trong các vật liệu điện tử tiên tiến (sắt từ – CMR, GMR, sắt từ – CIM và bán dẫn pha loãng từ dạng khối và dạng màng mỏng kích thước nanô mét PGS. TS. Lê Văn Hồng
1631 Nghiên cứu cơ sở vật lý và quy trình của các giải pháp công nghệ nâng cao phẩm chất từ tính của nam châm hai pha từ cứng/mềm có cấu trúc nano PGS. TSKH. Nguyễn Văn Vượng
1632 Nghiên cứu quy trình tổng hợp tác nhân chống ung thư howiinol và các dẫn xuất chứa flo của nó TS. Đoàn Thị Mai Hương
1633 Nghiên cứu cấu trúc tinh tế động học của quá trình dịch chuyển cấu trúc, tương quan định lượng cấu trúc-hoạt tính sinh học của hợp chất hữu cơ bằng phương pháp phổ khối phân giải cao cộng hưởng từ hạt nhân kết hợp với hệ phần mềm tính toán PGS.TS. Chu Đình Kính
1634 Nghiên cứu cơ chế phát quang hiệu suất cao trong một số vật liệu định hướng ứng dụng trong chiếu sáng rắn PGS. TS. Nguyễn Quang Liêm
1635 Pin nhiên liệu dùng Methanol trực tiếp (DMFC): Vật lý, ứng dụng triển khai và công nghệ chế tạo có sử dụng Vật liệu và công nghệ nano TS. Nguyễn Mạnh Tuấn
1636 Vật liệu silica pha tạp ecbi có chứa nano tinh thể silic dưới dạng màng mỏng sử dụng trong linh kiện quang tử tích cực ở vùng hồng ngoại TS. Bùi Huy
1637 Nghiên cứu tổng hợp các hạt nanô từ phục vụ cho việc nghiên cứu chẩn đoán và điều trị bệnh trong lĩnh vực y sinh học TS. Trần Hoàng Hải
1638 Động học spin của Polariton trong các vi hốc bán dẫn TS. Cao Huy Thiện
1639 Bức xạ tự phát trong môi trường có điều kiện biên phức tạp TS. Hồ Trung Dũng
1640 Động học của Polariton trong các vi hốc bán dẫn GS.TS Trần Thoại Duy Bảo
1641 Một vài tính chất quang của giếng lượng tử bán dẫn Spintronic GS.TSKH Nguyễn Văn Trọng
1642 Nghiên cứu lý thuyết về thông tin lượng tử PGG.TS Nguyễn Bá Ân
1643 Nghiên cứu quang phân hạch và phản ứng quang hạt nhân phát các loại hạt khác nhau trong vùng kích thích cộng hưởng lưỡng cực khổng lồ trên các máy gia tốc GS. TS. Trần Đức Thiệp
1644 Nghiên cứu kỹ thuật tách làm giàu kết hợp với phương pháp đo hiện đại để xác định hàm lượng vết kim loại trong các đối tượng tự nhiên khác nhau PGS.TS. Lê Lương
1645 Nghiên cứu cấu trúc của các hạt nhân giàu proton sử dụng máy gia tốc của RIKEN và thế giới. PGS. TS. Lê Hồng Khiêm
1646 Nghiên cứu phản ứng hạt nhân sinh nhiều hạt gây bởi bức xạ hãm và nơtron trên các máy gia tốc electron năng lượng 15 MeV, 100 MeV và 2,5 GeV” GS. TS. Nguyễn Văn Đỗ
1647 Các quá trình tương tác điện tử của hệ điện tử trong chấm lượng tử bán dẫn GS.VS Nguyễn Văn Hiệu
1648 Tương tác giữa các phân tử sinh học với các vật liệu cấu trúc nanô phát quang dùng trong đánh dấu sinh học PGS. TS. Trần Hồng Nhung
1649 Khảo sát thành phần hóa học và hoạt tính sinh học cây Giấp cá, Houtuynia Cordata Thumb., Saururaceae TS. Trần Thanh Lương
1650 Nghiên cứu chế tạo Carbide wolfram cho phản ứng đồng phân hóa n-paraphine TS. Nguyễn Thiết Dũng
LIÊN KẾT
 
GIỚI THIỆU THEO YÊU CẦU