STT Hình ảnh nổi bật Tên đề tài Tên chủ nhiệm
1551 Nghiên cứu phản ứng hạt nhân sinh nhiều hạt gây bởi bức xạ hãm và nơtron trên các máy gia tốc electron năng lượng 15 MeV, 100 MeV và 2,5 GeV” GS. TS. Nguyễn Văn Đỗ
1552 Các quá trình tương tác điện tử của hệ điện tử trong chấm lượng tử bán dẫn GS.VS Nguyễn Văn Hiệu
1553 Tương tác giữa các phân tử sinh học với các vật liệu cấu trúc nanô phát quang dùng trong đánh dấu sinh học PGS. TS. Trần Hồng Nhung
1554 Khảo sát thành phần hóa học và hoạt tính sinh học cây Giấp cá, Houtuynia Cordata Thumb., Saururaceae TS. Trần Thanh Lương
1555 Nghiên cứu chế tạo Carbide wolfram cho phản ứng đồng phân hóa n-paraphine TS. Nguyễn Thiết Dũng
1556 Nghiên cứu chế tạo, tính chất lý Hóa và khả năng ứng dụng của vật liệu cacbon xốp nanomet TS. Nguyễn Đình Thành
1557 Nghiên cứu chế tạo xúc tác VPO bằng phương pháp lò vi sóng. Ứng dụng vào phản ứng đốt cháy hỗn hợp 30% PROPAN- 70% BUTAN TS. Phạm Thị Lan Hương
1558 Nghiên cứu chế tạo lớp phủ niken có cấu trúc submicro-nano có khả năng chồng ăn mòn cao bằng kỹ thuật mạ xung TS. Phạm Thy San
1559 Nghiên cứu ứng dụng phức chất cơ kim trên cơ sở Triphenyl photphin oxit trong chiết phân chia, làm sạch các nguyên tố đất hiếm và phương pháp tổng hợp các nguyên tố đất hiếm, oxit kim loại quí, vật liệu chứa đất hiếm kích thước nanômet dùng trong xúc tác, PGS. TS. Lưu Minh Đại
1560 Mô hình hóa cơ chế động học phản ứng của hệ O3/OH-; O3/H2O2, ứng dụng vào quá trình oxi hóa vết các chất hữu cơ ô nhiễm trong nước TS. Lê Trường Giang
1561 Nghiên cứu động học của quá trình cuốn protein bằng các phương pháp mô phỏng TS. Trịnh Xuân Hoàng
1562 NC các đặc trưng cấu trúc, các tính chất quang Hóa, quang lý, động học và đánh giá vai trò của tạp ion kim loại trong các hợp chất vô cơ, hữu cơ ứng dụng trong y - sinh học và môi trường bằng phương pháp quang phổ. PGS. TS. Vũ Thị Bích
1563 Các quá trình tương tác của các chuẩn hạt trong một số hệ quantum, nano và bio GS. TSKH. Nguyễn Ái Việt
1564 Mấy vấn đề cơ bản của Vật lý nano và tính toán lượng tử, nói riêng, của Vật lý lượng tử, nói chung PGS. TS. Nguyễn Vinh Quang
1565 Mô phỏng cấu trúc điện tử và tính chất quang của hệ điện tử trong các cấu trúc nano bán dẫn TS. Nguyễn Hồng Quang
1566 Nghiên cứu quy trình tổng hợp, các tính chất đặc trưng và ứng dụng của Nano sắt kim loại và Nano sắt phủ kim loại. Nguyễn Thị Nhung
1567 Sự thống nhất và tương tác giữa trường điện từ và trường hấp dẫn trong lý thuyết trường thống nhất Einstein – Cartan – Evans (ECE) GS. TSKH. Đào Vọng Đức
1568 Tương tác electron – phonon và các tính chất điện tử của các cấu trúc nano bán dẫn PGS. TS. Nguyễn Như Đạt
1569 Các hiệu ứng quang phi tuyến kết hợp trong giếng lượng tử bán dẫn TS. Hoàng Ngọc Cầm
1570 Động lực học phi tuyến PGS. TS. Nguyễn Dũng
1571 Các phương pháp mô phỏng phân tích ứng xử, đánh giá phá hủy kết cấu bản vỏ và ứng dụng PGS. TS. Ngô Hương Nhu
1572 Phân tích động lực học kết cấu có ứng xử phức tạp sử dụng mô hình phần tử hữu hạn cải biên TS. Đào Như Mai
1573 Nghiên cứu triển khai ứng dụng địa vật lý, địa kỹ thuật cho công nghệ xây dựng, dự báo và phòng chống các hiểm họa địa chất PGS. TS. Bùi Hữu Dân
1574 Mô phỏng số và điều khiển cơ hệ chịu liên kết PGS. TS. Đinh Văn Phong
1575 Chẩn đoán, cân bằng máy quay và giảm dao động cơ hệ hỗn hợp. GS. TSKH. Nguyễn Cao Mệnh
1576 Chẩn đoán kỹ thuật công trình - Cơ sở lý thuyết và ứng dụng PGS. TSKH. Nguyễn Tiến Khiêm
1577 Nghiên cứu chế độ chảy hai pha dầu - nước và tác động thủy động học của nó lên đường ống vận chuyển dầu khí TS. Bùi Đình Trí
1578 Một số mô hình tiên tiến và kỹ thuật tính toán hiệu năng cao trong mô phỏng số dòng chảy bao và tương tác dòng - vật thể TS. Nguyễn Thế Đức
1579 Mô hình hóa kỹ thuật phần mềm trong các hệ nhúng và ứng dụng vi sinh TSKH. Phạm Trần Nhu
1580 Các phương pháp hình thức trong công nghệ phần mềm PGS. TSKH. Nguyễn Xuân Huy
1581 Nghiên cứu xây dựng một số thuật toán nhanh giải các bài toán lớn và ứng dụng. PGS.-TS Đặng Quang Á
1582 Khai thác một số phương pháp tiêu biểu về trích chọn đặc trưng và khả năng ứng dụng trong nhận dạng chữ, tiếng nói, văn bản và hình ảnh …Mã số: 2.007.06 PGS. TS Ngô Quốc Tạo
1583 Zeolit hoá một số khoáng sét Việt Nam thành vật liệu vi mao quản có khả năng ứng dụng cao trong hấp phụ và xúc tác TS. Vũ Anh Tuấn
1584 Một số vấn đề cơ bản của dòng chảy nhiều pha trong đường ống TS. Hà Ngọc Hiến
1585 Một số vấn đề tính toán trong các hệ thống cơ sở dữ liệu Vũ Đức Thi
1586 Nghiên cứu thiết kế, mô phỏng động lực học và điều khiển rôbốt thông minh và vệ tinh siêu nhỏ TS. Phạm Anh Tuấn
1587 Phát triển một số phương pháp và kỹ thuật ứng dụng trong phân tích thiết kế phần mềm theo hướng đối tượng và ước lượng dự án phần mềm Đặng Văn Đức
1588 Các hiệu ứng không trật tự trong các cấu trúc nanô bán dẫn nằm trong từ trường GS. TS. Đoàn Nhật Quang
1589 Một số cấu trúc toán rời rạc trong tính toán và xử lý tin GS.-TSKH Đỗ Long Vân
1590 Hệ động lực rời rạc: một số khía cạnh lý thuyết và ứng dụng TS Phan Thị Hà Dương
1591 Một số vấn đề chọn lọc của hệ mờ và tính toán mềm PGS.-TSKH Bùi Công Cường
1592 Nghiên cứu về các trường địa vật lý và cấu trúc vỏ Trái đất. PGS. TS. Cao Đình Triều
1593 Mô phỏng số vận tải bùn cát và biến đổi đáy có trao đổi nhiệt - mặn TS. Đặng Hữu Chung
1594 Nghiên cứu một số vấn đề trong công nghệ điều hành tối ưu các hồ chứa GS. TSKH. Ngô Huy Cẩn
1595 Các tinh thể quang của chấm lượng tử bán dẫn trong tinh thể quang tử OPALS PGS. TS. Phạm Văn Hội
1596 Nghiên cứu toàn diện các hợp chất từ rong Nâu Việt Nam, Nghiên cứu cấu trúc hoạt tính sinh học của các polysacarit và các chuyển hóa của chúng bằng enzyme TS. Bùi Minh Lý
1597 Nghiên cứu sự thích nghi và đa dạng sinh học giun tròn ở nhiệt đới và vai trò của các loài nhiệt đới trong quá trình phát triển, tiến hóa của nhóm động vật này Phạm Văn Lực
1598 Corindon và zircon trong bazan Kainozoi Việt Nam – dấu hiệu chỉ thị tương tác manti – vỏ TS. Trần Tuấn Anh
1599 Các mode phân rã hiếm của mảnh phân hạch hạt nhân Trần Đức Thiệp
1600 Nghiên cứu tính chất quang phổ màng ZnO cấu trúc nano chế tạo bằng phương pháp lắng đọng hợp chất Hóa học hữu cơ - kim loại ( MOCVD) TS. Nguyễn Thanh Bình
LIÊN KẾT
 
GIỚI THIỆU THEO YÊU CẦU