STT Hình ảnh nổi bật Tên đề tài Tên chủ nhiệm
41 Các hợp chất có hoạt tính chống động vật nguyên sinh từ nọc độc động vật và thực vật của Việt Nam và Nga PGS.TS. Lê Tiến Dũng và GS.TSKH.Utkin Yuri Nikolaevic
42 Nghiên cứu tính chất nhạy quang và dẫn truyền thuốc hướng đích của hệ chất mang nano nhạy cảm nhiệt nang hóa hoạt chất thiên nhiên và paclitaxel PGS.TS. Trần Ngọc Quyển
43 Khám phá các loài ong mật ít dẫn liệu (Hymenoptera: Apoidea) ở một số tỉnh Tây Bắc Việt Nam và đặc điểm sinh học của loài ong dú có tiềm năng kinh tế. ThS. Trần Thị Ngát
44 Sử dụng quần xã tuyến trùng để đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và phát triển bền vững cây cà phê ở Tây Nguyên TS. Nguyễn Thị Ánh Dương
45 Nghiên cứu thăm dò chế tạo vật liệu thân thiện môi trường nhằm thay thế bao bì nhựa không phân hủy sinh học PGS.TS Ngô Trịnh Tùng
46 Nghiên cứu cấu trúc, đánh giá quá trình diễn thế các kiểu HST tại Trạm Đa dạng sinh học Mê Linh tạo cơ sở khoa học đề xuất các mô hình tái sinh rừng tự nhiên TS. Nguyễn Thế Cường
47 Cập nhật hệ cơ sở dữ liệu viễn thám của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ThS. Nguyễn Trung Dũng
48 Nghiên cứu các đặc tính hóa lý, cấu trúc hóa học và đặc tính sinh học của pectin từ một số loài cỏ biển Khánh Hòa TS. Phạm Đức Thịnh
49 Nghiên cứu đánh giá hiện tượng cố định phốt pho trong đất phù sa đồng bằng sông Hồng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu lực phân lân trong canh tác nông nghiệp - Trường hợp tỉnh Thái Bình TS. Nguyễn Thị Thuỷ
50 Nghiên cứu đặc trưng nhiễu loạn điện ly ban đêm vùng vĩ độ thấp từ số liệu vệ tinh Demeter và số liệu GPS liên tục ở Việt Nam và lân cận Nguyễn Chiến Thắng
51 Nghiên cứu tổng hợp và hoạt tính sinh học các dẫn chất mới khung quinoline của podophyllotoxin TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng
52 Điều tra, đánh giá đặc điểm địa chất-trầm tích Đệ tứ muộn liên quan đến xói lở và bồi tụ khu vực ven biển Thái Bình-Quảng Ninh TS. NCVCC.Trần Tuấn Dũng
53 Nghiên cứu xác định và đánh giá các microRNA có tiềm năng nâng cao khả năng chống chịu mặn trên lúa (Oryza sativa L.) bằng phương pháp giải trình tự thế hệ mới TS. Nguyễn Đức Quân
54 Nghiên cứu thành phần hóa học và đánh giá tác dụng ức chế enzyme α-glucosidase của loài Camellia petelotii và Camellia amplexicaulis TS. Nguyễn Thị Cúc
55 Nghiên cứu phát triển hợp kim entropy cao dùng để tích trữ hydro PGS.TS. Đoàn Đình Phương và TSKH. Karel Saksl
56 Khảo sát, nghiên cứu địa chất, địa vật lý, và hải dương học lần thứ 1 giữa VAST và FEBRAS bằng tàu Viện sĩ Lavrentyev trong vùng biển Việt Nam. TS. Đỗ Huy Cường
57 Tiềm năng hoạt tính bảo vệ tế bào của vi nấm sợi từ vùng biển Khánh Hòa. TS. Phan Thị Hoài Trinh và TS. Ekaterina A. Yurchenko
58 Chất chuyển hóa thứ cấp của vi nấm biển được phân lập từ Vịnh Vân Phong, Việt Nam là nguồn chất kháng sinh và chống ung thư tiềm năng TS. Võ Mai Như Hiếu và TS. Anton Nikolaevich Yurchenko
59 Nâng cao chất lượng Tạp chí Khoa học và Công nghệ của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo các tiêu chuẩn quốc tế (giai đoạn 2021 - 2025 GS. TS. Thái Hoàng
60 Nghiên cứu, xác định cơ chế hình thành, phân bố vùng nước đục cực đại khu vực cửa sông Mê kông TS. Nguyễn Ngọc Tiến
LIÊN KẾT
 
GIỚI THIỆU THEO YÊU CẦU