Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu, xác định nguyên nhân và dự báo xói lở bờ sông Hậu
Mã số đề tài VAST05.06/18-19
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa chất và Địa vật lý biển
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Khoa học trái đất (VAST05)
Họ và tên TS. Nguyễn Ngọc Tiến
Thời gian thực hiện 01/01/2018 - 31/12/2020
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

- Đánh giá được thực trạng của hiện tượng xói lở bờ sông Hậu;
- Xác định nguyên nhân, cơ chế và các nhân tố ảnh hưởng tới hiện tượng xói lở bờ sông;
- Đề xuất các giải pháp tổng thể và các giải pháp kỹ thuật thích hợp phòng, chống xói lở bờ sông Hậu.

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học: Đánh giá được thực trạng và xác định nguyên nhân, cơ chế và các nhân tố ảnh hưởng tới hiện tượng xói lở bờ sông
- Về ứng dụng: Đề xuất các giải pháp tổng thể và các giải pháp kỹ thuật thích hợp phòng, chống xói lở bờ sông Hậu

 

Những đóng góp mới

- Xác định nguyên nhân, cơ chế và các nhân tố ảnh hưởng tới hiện tượng xói lở bờ sông;
- Đề xuất các giải pháp tổng thể và các giải pháp kỹ thuật thích hợp phòng, chống xói lở bờ sông Hậu.

 

Kiến nghị

Chủ nhiệm đề tài và đơn vị chủ trì kiến nghị Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt nam tiếp tục cấp kinh phí cho tập thể tác giả sử dụng các phương pháp trong đề tài nghiên cứu cho vùng cửa sông ven biển Việt Nam.

Ảnh nổi bật đề tài
1632378439772-103. nguyen ngoc tien.png