Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu tác động của ánh sáng tới sinh trưởng và phát triển của rau mầm
Mã số đề tài GUST.STS.ĐT2017-ST01
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Học viện Khoa học công nghệ
Thuộc Danh mục đề tài Chương trình sau tiến sĩ
Họ và tên Đỗ Ngọc Chung
Thời gian thực hiện 01/06/2017 -
Tổng kinh phí 300 triệu đồng
Xếp loại Đạt
Mục tiêu đề tài

- Nắm rõ cơ chế, sự ảnh hưởng của ánh sáng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của rau mầm (rau mầm đậu tương, củ cải và hướng dương).
- Xác định được thông số đặc trưng của ánh sáng phù hợp cho quá trình phát triển của rau mầm.
- Tăng chất lượng, sản lượng của rau mầm (dự kiến chất lượng tăng 10%, sản lượng tăng 10%). Đánh giá chất lượng của rau mầm dựa vào hàm lượng của ít nhất 3 thông số trong các thông số như Vitamin C, E, glucoze và một số chất đặc trưng của từng loại rau mầm như Isoflavon, genistein trong mầm đậu tương, Carotene, Chlorophyll, Glucosinonates trong mầm củ cải, Dicaffeoyl Quinic Acid (DCQA) trong mầm hướng dương…)

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học:

- Đề tài đã nghiên cứu tổng quan về đặc trưng, tính chất của ánh sáng, từ đó thấy được vai trò của ánh sáng tới sự phát triển và sinh trưởng của rau mầm.

- Đề tài đã chế tạo hệ nguồn sáng có bước sóng trong các vùng 430-460 nm, 630-720 nm với tổng quang thông khoảng ~ 3.000 lm.
Về ứng dụng:
- Đề tài đã tiến hành thực nghiệm trồng các loại rau mầm cải, đậu nành và hướng dương với các điều kiện nhiệt độ, độ ẩm, và nguồn sáng thay đổi cho cả trường hợp có giá thể và không giá thể. Kết quả cho thấy phương pháp của đề tài đã giúp tăng sản lượng và chất lượng chất lượng của rau mầm so với phương pháp truyền thống là trên 10%, và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho rau mầm.
- Đề tài đã khảo sát và chọn lựa đươc tỷ lệ ánh sáng xanh dương/ánh sáng đỏ phù hợp nhất cho rau mầm cải, đậu tương và hướng dương là 30/70.
- Đề tài đã nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của nhiều yếu tố đến hàm lượng của bắp cải đỏ và trắng như nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng. Với điều kiện nhiệt độ và độ ẩm tối ưu, chúng tôi đã khảo sát hàm lượng Caroten của mầm bắp cải đỏ và trắng, Isoflavon trong đậu tương và Glucosse trong mầm Hướng Dương với các điều kiện ánh sáng khác nhau. Thực nghiệm cho thấy để có hàm lượng Caroten, Isoflavon và Glucose tốt nhất nên sử dụng ánh sáng xanh dương và đỏ theo tỷ lệ 30/70 và thông lượng photon là 30 mol/

Những đóng góp mới

- Chỉ ra tỷ lệ tối ưu của ánh sáng xanh dương và đỏ tới quá trình phát triển của rau mầm.
- Đã xây dựng được phương pháp trồng rau mầm không dùng giá thể đảm bảo sản lượng, chất lượng và An toàn VSTP.10. Sản phẩm cụ thể giao nộp:
 

 

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố (liệt kê): 01 bài tạp chí ISI
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê): 01 Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ GPHI
- Giàn trồng rau mầm 4 tầng, kích thước (DxRxC)  khoảng 1,2mx0,6mx1,2m, làm bằng Inox 304..
- Đèn LED chiếu sáng với vùng phổ 430-460 nm, tổng quang thông ~ 3.000 lm
- Đèn LED chiếu sáng với vùng phổ 630-720 nm, tổng quang thông ~ 3.000 lm

 

Địa chỉ ứng dụng

- Đề nghị áp dụng của Công ty TNHH Giải pháp năng lượng toàn diện
- Đề nghị áp dụng của Công ty TNHH Quản trị trường học Q2T

 

Ảnh nổi bật đề tài
1628820277006-89,1.jpg