Thông tin Đề tài

Tên đề tài Phát triển hệ quang phổ micro-Raman và ứng dụng phân tích vật liệu nổ
Mã số đề tài KHCBVL.06/20-21
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Vật lý
Họ và tên PGS.TS. Đỗ Quang Hòa
Thời gian thực hiện 01/01/2020 - 31/12/2021
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

- Làm chủ và chế tạo thiết bị đo phổ tán xạ Raman có độ phân giải cao (phân giải phổ <20 cm-1) sử dụng nguồn kích thích là các laser bán dẫn, đơn sắc có bước sóng khác nhau.
- Thiết kế, xây dựng bộ mang mẫu rắn, lỏng có điểm đo mẫu ngẫu nhiên điều khiển bằng phần mềm nhúng hoặc máy tính hạn chế hiện tượng phá hủy mẫu hoặc gây cháy nổ.
- Nghiên cứu phát triển phương pháp xác định và phân tích định tính tiến tới định lượng phân tử có trong thành phẩm chất nổ thông dụng hiện có

Kết quả chính của đề tài

-    Về khoa học: Làm chủ công nghệ thiết kế và chế tạo được một hệ máy quang phổ micro-Raman sử dụng hai bước sóng kích thích 650 nm hoặc 780 nm bao gồm cấu trúc dạng module và phần mềm điều khiển, thuật toán xử lý số liệu kiểu deep-learning.
-    Về ứng dụng: Thử nghiệm nhận biết một số vật liệu nổ và tiền chất chế tạo vật liệu nổ. Xây dựng thư viện cho máy định danh một số vật liệu có thể gây nổ.

Sản phẩm cụ thể giao nộp:

- Bằng sáng chế “MÁY ĐO QUANG PHỔ TÁN XẠ RAMAN CÓ BỘ MANG MẪU DỊCH CHUYỂN NGẪU NHIÊN” số 31678 cấp ngày 16/3/2022 theo quyết định số 33858ww/SHTT-SC ngày 30/12/2021.
- Các sản phẩm cụ thể: Hệ máy quang phổ micro-Raman sử dụng laser bán dẫn bước sóng 650 nm hoặc 780 nm độ bán rộng phổ 0,01 nm; công suất từ <20 mW đến 100 mW; độ phân giải phổ  20 cm-1; dải phổ công tác 300 ÷ 3750 cm-1.

Những đóng góp mới

Xây dựng được 01 thiết bị đo quang phổ micro-Raman có bàn mang mẫu di động hạn chế cháy nổ hoàn chỉnh bao gồm bản vẽ thiết kế kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng.

Ảnh nổi bật đề tài
1657772899309-48.png