Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu và tích hợp chuẩn kết nối công nghiệp cho thiết bị Gateway dùng cho hệ thống điều khiển công nghiệp
Mã số đề tài VAST01.07/18-19
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Thông tin
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Công nghệ thông tin, điện tử, tự động hóa và công nghệ vũ trụ (VAST01)
Họ và tên ThS. Đặng Mạnh Chính
Thời gian thực hiện 01/01/2018 - 31/12/2020
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

- Nghiên cứu và chế tạo Gateway để hỗ trợ kết nối thiết bị công nghiệp tới mạng IP trong xu thế IoT.
- Thử nghiệm và ứng dụng vào hệ thống giám sát và điều khiển công nghiệp hiện có tại Việt Nam.

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học:

- Xây dựng giải pháp và thiết kế hệ thống giám sát từ xa tích hợp thiết bị Gateway.

- Đào tạo 01 thạc sĩ với đề tài luận văn tốt nghiệp theo hướng nghiên cứu của đề tài:  “Nghiên cứu thiết kế hệ thống giám sát từ xa tích hớp thiết bị Gateway IOT ứng dụng trong sản xuất điện mặt trời”, Năm 2020, Học viên : Huỳnh Quang Trung, trường Đại học Điện lưc do TS.Ngô Duy Tân (thành viên đề tài) đồng hướng dẫn.

- Đã công bố 01 bài báo khoa học gồm: bài báo tạp chí chuyên ngành trong nước.

Về ứng dụng:

- Sản phẩm của đề tài ứng dụng thành công trong hệ thống giám sát sản xuất điện mặt trời. Trong tương lai gần sẽ được ứng dụng trong các hệ thống giám sát sản lượng tiêu thụ điện, giám sát thông số môi trường …

Sản phẩm cụ thể giao nộp:

- Các bài báo đã công bố (liệt kê): 01 bài báo khoa học:

  • Đặng Mạnh Chính, Thái Quang Vinh, Phạm Ngọc Minh, Đặng Thành Trung, Phùng Thị Thanh Mai, Ngô Duy Tân, “Giải pháp bảo mật thông tin cho thiết bị Gateway IoT”, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ-Địa chất, trang 58-67, kỳ II, tập 61, tháng 04-2020. ISSN 1859-1469.

- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê): Công văn chấp nhận đơn hợp lệ số 11294w/QĐ-SHTT của Cục sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ ký ngày 31/07/2020 cho Giải pháp hữu ích “Thiết bị kết nối có bảo mật dữ liệu trên đường truyền”. Mã số đơn: 2-2020-00305
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ):

- Báo cáo tổng kết đề tài gồm các nội dung đã ký

- Thiết bị Gateway tích hợp các chuẩn kết nối công nghiệp và các chuẩn kết nối Internet: RS232, RS485, Ethernet, Wifi, 3G, 4G/LTE.

- Phần mềm thu nhận và xử lý dữ liệu trên Server, cung cấp các tính năng thống kê, báo cáo, mô hình hóa dữ liệu, có khả năng dự báo sản lượng điện dựa trên kỹ thuật học sâu.

- Phần mềm giám sát dữ liệu trên thiết bị di động chạy hệ điều hành Android 4.0 trở lên.

- Minh chứng hỗ trợ đào tạo thạc sỹ của học viên Huỳnh Quang Trung, trường Đại học Điện lực do TS.Ngô Duy Tân (thành viên đề tài) đồng hướng dẫn.

- Bản photocopy toàn văn 1 bài báo.

- Bản photocopy công văn chấp nhận đơn hợp lệ do Cục sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp.

Những đóng góp mới

- Thiết bị Gateway được thiết kế có thể đảm nhiệm đồng thời 2 vai trò: (1) thiết bị điều khiển giao tiếp với hệ cảm biến, cơ cấu chấp hành để thu thập dữ liệu; (2) thiết bị Gateway thông thường truyền dữ liệu lên Internet. Giảm chi phí đầu tư, phù hợp với việc nâng cấp các hệ thống có sẵn hoặc xây dựng hệ thống mới.

- Phần mềm server ứng dụng kỹ thuật học sâu dự báo sản lượng điện cho kết quả tốt hơn các phương pháp đang được sử dụng hiện thời trong ngành Điện.  

Địa chỉ ứng dụng

Ứng dụng hệ thống giám sát sản lượng điện mặt trời tại công ty Alphabet, địa chỉ tại lô 167, tổ 3, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Ảnh nổi bật đề tài
1655264405363-37. dmc.png