Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu thiêu kết vật liệu từ mềm có khả năng biến dạng dẻo thấp
Mã số đề tài QTSK01.02/18-19
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Khoa học Vật liệu
Cơ quan phối hợp Viện nghiên cứu vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học Slovak, Institute of Materials Research, Slovak Academy of Science
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ Hợp tác Quốc tế
Họ và tên TS. Trần Bảo Trung
Thời gian thực hiện 01/04/2018 - 31/12/2019
Tổng kinh phí 200 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

- Đánh giá được hiệu quả của phương pháp thiêu kết ép nóng đẳng tĩnh và thiêu kết dòng xung plasma trong việc thiêu kết vật liệu từ mềm hệ FeSi và vật liệu entropy cao hệ FeSiBAlNiMo.
- Công bố được các kết quả nghiên cứu trên tạp chí chuyên ngành trong nước và tạp chí quốc tế (thuộc danh mục ISI) thông qua việc hợp tác nghiên cứu các vấn đề liên quan đến quá trình kết khối vật liệu và tương quan giữa các thông số kỹ thuật đến các tính chất cơ, lý tính của vật liệu.
- Góp phần đào tạo cử nhân và thúc đẩy hợp tác giữa VAST và SAS cũng như nâng cao năng lực nghiên cứu của tập thể thực hiện đề tài.

Kết quả chính của đề tài

- Có thể sử dụng hai kỹ thuật ép nóng đẳng tính và thiêu kết dòng xung plasma để thiêu kết hợp kim Fe-6,5Si đạt độ xít chặt cao từ 98-99% và do đó có thể duy trì được các tính chất từ của vật liệu như từ độ bão hòa và lực kháng từ.
- Đã chế tạo được hợp kim FeNiCoAl0.8Mo0.2Si0.8B0.2 entropy cao bằng phương pháp luyện kim bột kết hợp thiêu kết HIP và SPS. Hợp kim entropy cao FeNiCoAl0.8Mo0.2Si0.8B0.2 sau khi chế tạo có thành phần pha chính là BCC và một phần FCC. Tăng nhiệt độ và thời gian thiêu kết làm tăng khả năng hình thành pha FCC cũng như độ xít chặt của hợp kim.
- Trong nghiên cứu này cũng trình bày thêm kết quả chế tạo hợp kim FeNiCoSi0.25Alx (x = 0-1) bằng phương pháp nấu chảy hồ quang, các kết quả cho thấy cấu trúc và tính chất từ của hợp kim phụ thuộc vào hàm lượng Al đưa vào.

Sản phẩm cụ thể giao nộp:

- Các bài báo đã công bố (liệt kê):
+ 01 bài báo công bố trên tạp chí thuộc danh mục SCI-E: Tran Bao Trung, Doan Dinh Phuong, Nguyen Van Toan, Nguyen Ngoc Linh, Ta Ngoc Bach and Radovan Bures, Soft magnetic and mechanical properties of FeNiCoSi0.25Alx(x=0­1) high entropy alloys prepared by arc melting, Materials Transactions, 2021, 62(11):1597-1603.
+ 01 bài báo công bố trên tạp chí trong nước: Tran Bao Trung, Doan Dinh Phuong, Nguyễn Ngọc Linh, Nguyen Van Toan và Đặng Quốc Khánh; Cấu trúc và các tính chất của vật liệu từ mềm FeSi6,5 kết khối bằng kỹ thuật thiêu kết dòng dung Plasma; Tạp chí khoa học công nghệ kim loại, số 96, T6/2021
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê nếu có):
- Các sản phẩm (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ): 01 bộ quy  trình công nghệ chế tạo vật liệu theo các nội dung nghiên cứu
- Đào tạo: Tham gia đào tạo 01 học viên cao học.

Kiến nghị

- Với các kết quả trên cho thấy các hợp kim entropy cao hệ  FeNiCoAl0.8Mo0.2Si0.8B0.2 và FeNiCoSi0.25Alx(x=0­1) có tiềm năng trong ứng dụng làm vật liệu từ mềm và cần được tập trung nghiên cứu sâu hơn. Vì vậy tập thể đề tài kiến nghị xem xét được thúc đẩy và tiếp tục đầu tư vào hướng nghiên cứu này.

Ảnh nổi bật đề tài
1649819929268-18. tbt.png