Thông tin Đề tài

Tên đề tài Ứng dụng cấu trúc song song để thiết kế và chế tạo mô hình bệ tập lái oto 4 bậc tự do
Mã số đề tài VAST01.06/19-20
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Cơ học
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Công nghệ thông tin, điện tử, tự động hóa và công nghệ vũ trụ (VAST01)
Họ và tên Phạm Văn Bạch Ngọc
Thời gian thực hiện 01/01/2019 - 31/12/2020
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

- Thiết kế, chế tạo và tích hợp hoàn thiện một mô hình bệ tập lái 4 bậc tự do mô phỏng chuyển động của ô tô trong thực tế.
- Làm chủ công nghệ, tích hợp, xây dựng mô hình và thư viện các bài tập mẫu phù hợp với hoạt động của oto trong thực tế.
- Phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Kết quả chính của đề tài

Đề tài đã chế tạo hoàn thiện một bộ mô hình bệ tập lái, xây dựng được các bài tập giả định các tình huống trong thực tế để người học có thể trải nghiệm trên mô hình cũng như các tương tác từ các quá trình điều khiển xe, từ môi trường lên người học. Đề tài đã xây dựng được các thuật toán điều khiển mới, đưa ra được một số thuật toán điều khiển thông minh phù hợp cho các tình huống giả định trong thực tế. Đề tài cũng xây dựng được phương trình động học và động lực học của bệ tập lái. Đề tài đã tiến hành thử nghiệm các bài tập trên mô hình bệ tập lái. Kết quả thử nghiệm bước đầu cho thấy sự khả quan của các kết quả nghiên cứu. 

Sản phẩm cụ thể giao nộp:

+ Optimization of Trajectory Tracking Control of 3-DOF translational robot Use PSO-based on Inverse Dynamics Control, JOURNAL OF VIBROENGINEERING, ISSN 1392-8716, ESCI
+ Dynamics Model and Design of SMC-type-PID Control for 4DOF Car Motion Simulator, Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal 2415-6698, Q3
+ Dynamics Model and Design of SMCNN Controller for 4DOF Car Motion Simulator, 6th International Conference on Control, Automation and Robotics 2251-2446, Scopus
+ Dynamics Equation and Design of Fuzzy Controller for 4DOF Car Motion Simulator, The 5th international conference on engineering mechanics and automation (ICEMA 2019), ISBN: 978604995181
+ Trajectory Tracking Control Using Dynamic Surface Control Technique For Car Driving Simulator, Hội nghị - triển lãm quốc tế lần thứ 5 về điều khiển và tự động hóa VCCA-2019 ISBN: 9786049508752
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê): Số 2-2020-00028 công báo ngày 25/06/2020
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ): Mô hình bệ tập lái gồm phần cơ khí và phần điều khiển, đang lưu giữ tại Viện Cơ học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
- Các sản phẩm khác (nếu có): Đào tạo được 02 sinh viên tốt nghiệp làm khoá luận tốt nghiệp về hướng này và hỗ trợ 01 PhD (Đào tạo nguồn nhân lực)

Những đóng góp mới

Đề tài góp phần hình thành 01 bài báo ESCI, bài báo quốc tế 01 bài Q3, 01 bài báo tại hội nghị quốc tế chỉ mục Scopus, 02 bài hội nghị khoa học chuyên ngành, 01 đăng ký độc quyền sáng chế được chấp nhận đơn, hỗ trợ đào tạo 02 nghiên cứu sinh. Nhóm nghiên cứu đã hợp tác cùng Tổng Công Ty Công Nghiệp Công Nghệ Cao Viettel chế tạo thành công bệ mô phỏng buồng lái và buồng bắn của xe tăng.

Ảnh nổi bật đề tài
1647485425634-13. pvbn.png