Thông tin Đề tài

Tên đề tài Xây dựng giải pháp phát hiện hành vi thu thập thông tin và đánh giá mức độ an toàn của ứng dụng trên nền tảng Android
Mã số đề tài VAST01.05/18-19
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Thông tin
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Công nghệ thông tin, điện tử, tự động hóa và công nghệ vũ trụ (VAST01)
Họ và tên PGS.TS. Phạm Thanh Giang
Thời gian thực hiện 01/01/2018 - 31/12/2019
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

- Nghiên cứu về các hành vi gây hại; và các phương pháp nhằm ngăn chặn và đánh giá các mức độ an toàn của các ứng dụng Android.
- Phát triển phương pháp đánh giá mức độ an toàn mới dựa trên kiểm soát hành vi thu thập thông tin của ứng dụng.
- Xây dựng chương trình phát hiện lộ lọt thông tin và đánh giá mức độ an toàn của thiết bị di động trên Android.

 

Kết quả chính của đề tài

-    Về khoa học: 01 bài báo trên tạp chí quốc tế (SCIE); 01 bài báo hội thảo quốc tế
-    Về ứng dụng: Phần mềm phát hiện hành vi thu thập thông tin và đánh giá mức độ an toàn của ứng dụng.
-    Về đào tạo: Hỗ trợ đào tạo 01 NCS; đào tạo 02 Thạc sĩ

Sản phẩm cụ thể giao nộp:

- Các bài báo đã công bố (liệt kê)
+ Duc V. Nguyen, Giang L. Nguyen, Thang T. Nguyen, Anh H. Ngo and Giang T. Pham “MINAD: Multi-inputs Neural Network based on Application Structure for Android Malware Detection. Peer-to-Peer Netw. Appl. (2021). https://doi.org/10.1007/s12083-021-01244-w. (SCIE Journal)
+ Duc V. Nguyen, and Giang T. Pham “NADM: Neural Network for Android Detection Malware”, In Proceedings of the Ninth International Symposium on Information and Communication Technology (SoICT 2018). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 449–455. DOI:https://doi.org/10.1145/3287921.3287977
Phần mềm ứng dụng “sProtect: Quét vi rút & Đánh giá an toàn” trên kho ứng dụng Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.stel.sProtect

Những đóng góp mới

-    Đề xuất một số phương pháp phát hiện mã độc mới trên hệ điều hành Android
-    Áp dụng các kết quả nghiên cứu vào ứng dụng đánh giá và phát hiện mã độc trong phần mềm sProtect, đã được công bố trên Google Play.

Ảnh nổi bật đề tài
1647402634146-12. ptgiang.png