Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu công nghệ điều chế hydro áp suất cao sử dụng năng lượng mặt trời
Mã số đề tài QTUA0101/18-20
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Cơ học
Cơ quan phối hợp Viện nghiên cứu chế tạo máy, Viện HLKHQG Ukraina
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ Hợp tác Quốc tế
Họ và tên TS. Trần Thanh Hải
Thời gian thực hiện 01/09/2018 - 31/03/2021
Tổng kinh phí 400 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Thiết lập cơ sở khoa học và công nghệ cho việc điều chế hydro áp suất cao sử dụng nguồn năng lượng mặt trời làm tiền đề cho sự phát triển công nghệ sản xuất nhiên liệu hydro thay thế nhiên liệu truyền thống ở Việt Nam.

Kết quả chính của đề tài

Kết quả thu được thu được bao gồm: (a) Đã nghiên cứu, thiết kế và lắp đặt lại dàn pin năng lượng mặt trời hiện có tại Viện Cơ học nhằm cung cấp nguồn cho thiết bị điều chế hydro áp suất cao hiện có tại Viện Cơ học; (b) Đã nghiên cứu sâu hơn bản chất công nghệ điều chế hydro áp suất cao và sự tối ưu hóa quá trình điện phân nhằm giảm thiểu điện năng tiêu thụ, nâng cao áp suất và độ tinh khiêt của khí hydro thu nhận được; (c) Đã hợp tác với các chuyên gia Ukraina nghiên cứu khả năng sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo khác để điều chế nhiên liệu hydro và tiến tới xây dựng các trạm tự cung tự cấp nhiên liệu hydro cho các phương tiện giao thông; (d) Đã duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác nghiên cứu và triển khai công nghệ hydro với các chuyên gia Ukraina làm tiến đề để có thể thu nhập các công nghệ hiện đại bằng con đường hợp tác.

Sản phẩm cụ thể giao nộp:

- Các bài báo đã công bố (liệt kê):
1. V.V. Solovey, A.A. Shevchenko, M.M. Zipunnikov, A.L. Kotenko, Nguyen Tien Khiem, Bui Dinh Tri, Tran Thanh Hai (2021) Development of high pressure membraneless alkaline electrolyzer. International Journal of Hydrogen Energy, Online First, February 2021. DOI: 10.1016/j.ijhydene.2021.01.209.
2. A. Shevchenko, Nguyen Tien Khiem, Bui Dinh Tri, А. Kotenko (2021) Thermodynamic study of a membraneless electrochemical process for the hydrogen and oxygen high-pressure generation. International Conference on Innovations in Energy Engineering & Cleaner Production IEECP’21, July 29-30, 2021, Silicon Valley, San Francisco, CA, USA. DOI: 10.6084/m9.figshare.14527140.
3. A.A. Shevchenko, Nguyen Tien Khiem, Bui Dinh Tri, A.L. Kotenko. АНАЛИЗ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ВЬЕТНАМА ДЛЯ СОЗДАНИЯ АВТОНОМНЫХ И СЕТЕВЫХ ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ С ВОДОРОДНЫМ НАКОПЛЕНИЕМ ЭНЕРГИИ. (Submitted to Ukrainian Journal)
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê nếu có):
- Các sản phẩm (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ):
- Đào tạo: Đã đào tạo 3 sinh viên tốt nghiệp trong khuôn khổ đề tài.

Những đóng góp mới

Những kết quả hợp tác nghiên cứu về lĩnh vực công nghệ hydro trong thời gian qua có một ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc cách mạng năng lượng ở Việt Nam nhằm hai mục đích: một là đẩy mạnh khai thác các nguồn năng lượng tái tạo để thay thế nhiên liệu hóa thạch đang cạn kiệt ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là ở Việt Nam và thứ hai là tiến tới sử dụng các nguồn nhiên liệu sạch không làm trầm trọng thêm tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay.