Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu chế tạo vật liệu sinh học trên cơ sở sợi collagen tự nhiên từ vảy cá biến tính, các hoạt chất ginsenoside Rb1, polyphenol trà hoa vàng ứng dụng làm vật liệu cầm máu và điều trị vết thương
Mã số đề tài ĐLTE00.04/20-21
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Kỹ thuật Nhiệt đới
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Độc lập trẻ cấp Viện
Họ và tên TS. Nguyễn Thúy Chinh
Thời gian thực hiện 01/01/2020 - 31/12/2021
Tổng kinh phí 500 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Chế tạo thành công vật liệu sinh học trên cơ sở sợi collagen tự nhiên từ vảy cá biến tính, các hoạt chất ginsenoside Rb1 (từ bột củ Tam thất), polyphenol trà hoa vàng có tác dụng cầm máu và điều trị vết thương.

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học:
Chiết tách thành công collagen từ vảy cá bằng phương pháp hóa sinh với hàm lượng enzym pepsin thích hợp là 2 %kl so với vảy cá. Collagen thu được là collagen loại I, có khối lượng phân tử ước lượng 116 kDa.
Biến tính thành công collagen bằng phương pháp vật lý (chiếu xạ tia UV) và phương pháp hóa học (sử dụng các tác nhân liên kết ngang gồm glutaraldehyde, glucose và riboflavin). Lựa chọn được collagen biến tính với glutaraldehyde (tỷ lệ collagen/glutaraldehyde 100/0,2 ) là thích hợp cho chế tạo vật liệu cầm máu.
Chế tạo thành công vật liệu sinh học trên cơ sở sợi collagen tự nhiên từ vảy cá biến tính, các hoạt chất ginsenoside Rb1 (từ bột củ Tam thất), polyphenol trà hoa vàng có tác dụng cầm máu bằng phương pháp dung dịch và phương pháp in 3D. Trong đó, phương pháp in 3D tạo vật liệu có khả năng cầm máu tốt hơn nên được lựa chọn để chế tạo vật liệu sinh học. Đã tìm được tỷ lệ thành phần thích hợp của vật liệu sinh học collagen/glutaraldehyde/ginsenoside Rb1/polyphenol trà hoa vàng là 100/0,2/1/1 (pkl). Vật liệu có cấu trúc đồng đều, các thành phần tương tác tốt với nhau. Vật liệu có khả năng kháng vi khuẩn S.aureus và P. Aeruginosa, kháng viêm (IC50 = 64,40 µg/mL).
Thử nghiệm in-vivo vật liệu sinh học trên chuột cho thấy vật liệu có khả năng cầm máu và làm lành vết thương. Thời gian để cầm máu trung bình của màng vật liệu sinh học là 104 ± 16,7 giây, thấp hơn so với sử dụng gạc thông thường để cầm máu.

- Về ứng dụng:
Vật liệu sinh học collagen/glutaraldehyde/ginsenoside Rb1/polyphenol trà hoa vàng có khả năng cầm máu tốt.

Sản phẩm cụ thể giao nộp:

- Các bài báo đã công bố:
(1) Dai Quang Ngo, Thuy Chinh Nguyen, Tien Dung Nguyen, Thi Lan Phung, Quoc Trung Vu, Hoang Thai-  A Novel Biopolymer Nano-Complex Based on Fish Scale Collagen, Konjac Glucomannan, Camellia Chrysantha Polyphenols and Ginsenoside Rb1: Preparation, Characterization and Its Bioactivity, Journal of Polymers and the Environment, 29(7), 2150-2163 (2021), DOI: 10.1007/s10924-020-02022-0. (SCIE).

(2) Phu Hoang Luong, Thuy Chinh Nguyen, The Dan Pham, Do Mai Trang Tran, Thi Ngoc Lien Ly, Quoc Trung Vu, Thi Kim Ngan Tran, and Hoang Thai - Preparation and Assessment of Some Characteristics of Nanoparticles Based on Sodium Alginate, Chitosan, and Camellia chrysantha Polyphenols,  International Journal of Polymer Science Volume 2021, Article ID 5581177, 11 pages (2021), https://doi.org/10.1155/2021/5581177 (SCIE).

(3) Thuy Chinh Nguyen, Do Mai Trang Tran, Tran Dung Hoang, Trong Lu Le,Tien Dung Nguyen, Thi Cam Quyen Ngo, Thi Hong Pham, Thi Thu Le Vu, Van Mao Can, Hoang Thai, A ternary biocomposite based on modified fish scale collagen and ginsenoside Rb1: preparation, properties and bioactivities, Polymer International (2022), https://doi.org/10.1002/pi.6389 (SCI).

(4) Pham The Dan, Thai Hoang, Nguyen Thuy Chinh*, Do Thi My, Dam Xuan Thang, Vu Quoc Trung, Study on some characteristics of fish scale collagen modified by UV irradiation, Vietnam Journal of Chemistry, 59 (6), 877- 886 (2021) (VAST1).

(5) Nguyen Thuy Chinh, Trinh Hoang Nghia, Ho Hong Tuan, Vu Quoc Manh, Vu Quoc Trung, Truong Cong Doanh, Thai Hoang - Study on characteristic of collagen extracted from fresh-water fish scales by bio-chemical method, Vietnam Journal of Chemistry, 58(5E12), 308-315 (2020). (VAST2).

(6) Nguyen Thuy Chinh, Nguyen Thuy Tien, Vu Quoc Manh, Thai Hoang - Fish scale derived collagen/ginsenoside Rb1 biocomposites: preparation, characterization and their hemostatic ability, Vietnam Journal of Science and Technology 59 (1) (2021) 47-56, doi:10.15625/2525-2518/59/1/15423 (VAST2).

- Sở hữu trí tuệ:
(1) Nguyễn Thúy Chinh, Thái Hoàng, Hoàng Trần Dũng - Phương pháp chế tạo vật liệu cầm máu trên cơ sở collagen từ vảy cá và vật liệu thu được bằng phương pháp này, Đơn đăng ký được chấp nhận hợp lệ QĐ số 12857w/QĐ-SHTT ngày 28/8/2020, và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp số 391 Tập A – Quyển 1 (10/2020), Trang 233 của Cục Sở hữu trí tuệ.

- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ)
+ 20g vật liệu sinh học trên cơ sở sợi collagen tự nhiên biến tính, các hoạt chất ginsenoside Rb1, polyphenol trà hoa vàng (đã được sử dụng hết để thử nghiệm các đặc trưng, tính chất và khả năng cầm máu in-vitro, in-vivo).

- Các sản phẩm khác
+ 01 qui trình chế tạo vật liệu sinh học trên cơ sở sợi collagen tự nhiên biến tính, các hoạt chất ginsenoside Rb1, polyphenol trà hoa vàng:
+ Đào tạo 01 học viên cao học (đã bảo vệ).

Những đóng góp mới

- Chế tạo thành công vật liệu sinh học trên cơ sở sợi collagen tự nhiên từ vảy cá biến tính, các hoạt chất ginsenoside Rb1 (từ bột củ Tam thất), polyphenol trà hoa vàng có tác dụng cầm máu.
- Sử dụng phương pháp in 3D để chế tạo vật liệu sinh học collagen/glutaraldehyde/ginsenoside Rb1/polyphenol trà hoa vàng dạng màng.

Ảnh nổi bật đề tài
1657769217296-46.png