Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu chế tạo máy làm đá tuyết từ nước biển phục vụ bảo quản hải sản đánh bắt xa - Mã số nhiệm vụ: VAST.CTG.13/16-17.
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Trung tâm Phát triển công nghệ cao
Thuộc Danh mục đề tài Chủ tịch Viện giao
Họ và tên ThS. Lê Văn Luân.
Thời gian thực hiện 01/01/2016 - 01/01/2017
Tổng kinh phí Kinh phí: Khoán chi từng phần, trong đó: - Kinh phí được giao khoán: 588,26 triệu đồng- Kinh phí không được giao khoán: 911,74 triệu đồng.
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Làm chủ được công nghệ tạo đá tuyết từ nước biển; thiết kế, chế tạo 02 máy làm đá tuyết có công suất 1250 kG/24h, trang bị cho tàu cá đánh bắt xa bờ để bảo quản hải sản.
- Định hướng tới việc triển khai sản xuất hàng loạt sản phẩm, phục vụ nghề đánh bắt cá trong nước.

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học công nghệ:
+ Đã đánh giá được thực trạng công tác đánh bắt và bảo quản hải sản của các tàu đánh bắt xa bờ, đặc biệt là các loại tàu có công suất từ 45 đến 90CV. Đề xuất được công nghệ bảo quản phù hợp cho các loại tàu cá này tại Việt Nam.
+ Tính toán và xác định được các bộ chỉ tiêu kỹ thuật của máy làm đá tuyết từ nước biển đáp ứng và phù hợp với điều kiện thực tế của các loại tàu có dải công suất trong phạm vi nghiên cứu.
+ Xây dựng được bộ hồ sơ thiết kế, quy trình chế tạo, lắp ráp, vận hành sử dụng, bảo dưỡng máy làm đá tuyết công suất 1250kg/ngày chi tiết và đầy đủ.
+ Chế tạo thành công hai máy làm đá tuyết từ nước biển, tiến hành thử nghiệm trên biển với kết quả tốt. Đây là sản phẩm máy là đá tuyết đầu tiên được nghiên cứu và sản xuất tại Việt Nam.
+ Xây dựng được bộ tiêu chuẩn kỹ thuật cơ sở để áp dụng cho sản phảm máy là đá tuyết do Trung tâm Phát triển công nghệ cao chế tạo.
- Về ứng dụng:
Dựa trên những kết quả đạt được, Trung tâm Phát triển công nghệ cao đã và đang tiến hành triển khai, phối hợp với một số các đối tác như: Công ty Cổ phần Thủy sản Lý Sơn – Quảng Ngãi, Công ty TNHH Việt Trường- Hải Phòng, Tổng cục Thủy sản – Bộ NN&PTNT để đưa sản phẩm máy làm đá tuyết ứng dụng vào trong thực tiễn giúp công tác bảo quản hải sản được tốt hơn.

 Một số hình ảnh của đề tài: 

lvluan1

lvluan2

lvluan3

Những đóng góp mới

Đề tài “ Nghiên cứu, chế tạo máy làm đá tuyết từ nước biển phục vụ bảo quản đánh bắt xa bờ” là công trình đầu tiên nghiên cứu và chế tạo thành công máy làm đá tuyết từ nước biển. Các kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần làm cơ sở cho việc xây dựng quy trình bảo quản hải sản chất lượng cao trên các tàu bánh bắt xa bờ, chủ động công nghệ trong việc sản xuất và chế tạo máy làm đá tuyết. Việc sử dụng máy làm đá tuyết để sản xuất đá trực tiếp trên tàu sẽ đem lại nhiều lợi ích cho ngư dân và ngành thủy sản, cụ thể:
- Giảm chi phí xăng dầu, nhân công khi không phải mang theo lượng lớn đá xay từ đất liền theo tàu cá;
- Tiết kiệm không gian bảo quản đá trên tàu;
- Nâng cao chất lượng bảo quản, đáp ứng được yêu cầu khắt khe về chất lượng của hải sản xuất khẩu.

Địa chỉ ứng dụng

- Công ty TNHH Việt Trường
- Công ty Cổ phần Thủy sản Lý Sơn
- Các tàu cá trong chương trình khuyến ngư của Bộ NN và PTNT

Kiến nghị

Ngoài ý ngh?a v? m?t khoa h?c, s?n ph?m c?a ?? tài có tính ?ng d?ng trong th?c ti?n cao, chính vì v?y ch? nhi?m ?? tài ki?n ngh? Trung tâm Phát tri?n công ngh? cao và Vi?n Hàn lâm Khoa h?c và Công ngh? Vi?t Nam ti?p t?c quan tâm, h? tr? kinh phí và cho phép tri?n khai d? án s?n xu?t th? nghi?m quy mô nh? t?i X??ng C? khí- ?i?n t?.