Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu tận dụng nguồn nước suối khoáng tại Thừa Thiên Huế để sản xuất Spirullina làm thực phẩm chức năng - Mã số đề tài: VAST.NĐP.10/15-16
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Nghiên cứu khoa học miền Trung
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài hợp tác với các ngành và địa phương
Họ và tên ThS. Vũ Thị Thanh Tâm & ThS. Trần Phương Hà
Thời gian thực hiện 01/01/2015 - 01/01/2017
Tổng kinh phí 1.213 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

- Xây dựng được mô hình sản xuất thử nghiệm sinh khối Spirullina bằng nguồn nước suối khoáng tại Thừa Thiên Huế
- Xây dựng được quy trình chế biến sinh khối làm thực phẩm chức năng

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học:
+ Chất lượng nước khoáng nóng Mỹ An – Thừa Thiên Huế phù hợp để nuôi tảo Spirullina, kết quả nghiên cứu cho thấy chủng tảo Spirullina SP8 phát triển tốt trong môi trường nước khoáng nóng Mỹ An.
+ Mô hình sản xuất thực nghiệm sinh khối Spirullina bằng nguồn nước suối khoáng tại Thừa Thiên Huế được thực hiện có quy mô 10g/m2/ngày.
+ Bột tảo thu được theo Quy trình công nghệ sản xuất sinh khối Spirullina từ nước suối khoáng Mỹ An có chất lượng tốt với hàm lượng protein cao
+ Hệ nano Curcumin – Spirullina dạng bột được sản xuất theo Quy trình sản xuất hệ nano Curcumin – Spirullina với quy mô 5kg/mẻ/ sản xuất có kích thước hạt nhỏ hơn 100nm, trong đó hàm lượng Curcumin đạt 10%.
+ Đề tài đã sản xuất viên nén tảo Spirullina có khối lượng 500mg với hàm lượng Spirullina 50%, Protein: 20%, DHA 10%, tá dược cho viên bền đẹp, rã tốt, thời gian rã từ 10-15 phút. Viên có độ cứng từ 6,5 - 8 Kp.
- Về ứng dụng:
+ Sản xuất được hệ Nano Curcumin-Spirullina dạng bột
+Sản xuất được viên nén từ sinh khối tảo Spirullina

Một số hình ảnh của đề tài: 

tpha3

tpha1

tpha2

Những đóng góp mới

- Tạo ra sản phẩm mới từ địa phương nghiên cứu
- Tạo ra vật liệu mới mang nhiều lợi ích là: nano Curcumin – Spirulina

Địa chỉ ứng dụng

Công ty CP du lịch Mỹ An sẽ tiếp nhận công nghệ và phối hợp cùng Viện Nghiên cứu khoa học miền trung tổ chức sản xuất thực phẩm chức năng nanocucumin-Spirullina