Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu cấu trúc và hoạt tính sinh học của các hợp chất thứ cấp có trọng lượng phân tử thấp phân lập được từ nhóm động vật da gai, nhóm hải miên và san hô ở vùng biển Việt Nam. Mã số Nhiệm vụ: VAST.HTQT.NGA.04/16-17
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Hóa sinh biển
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ Hợp tác Quốc tế
Họ và tên TS. Nguyễn Xuân Cường
Thời gian thực hiện 01/01/2016 - 01/01/2017
Tổng kinh phí 200 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Kết hợp với phía đối tác trong xác định cấu trúc hóa học và hoạt tính sinh học của các hợp chất thứ cấp có trọng lượng phân tử thấp phân lập được từ 01 loài thuộc nhóm động vật da gai hoặc san hô ở vùng biển Việt Nam;

- Góp phần hợp tác đào tạo cán bộ theo hướng nghiên cứu.

Kết quả chính của đề tài

+ Đã phân lập và xác định được cấu trúc hóa học của 05 hợp chất polyhydroxysteroid glycosit từ biển sao biển gai.
+ Đã đánh giá được hoạt tính gây độc tế bào của các hợp chất phân lập được trên 05 dòng tế bào ung thư là Hep-G2 (tế bào ung thư gan), KB (tế bào ung thư biểu mô), LNCaP (tế bào ung thư tuyến tiền liệt), MCF7 (tế bào ung thư vú) và SK-Mel2 (tế bào ung thư da).
+ Đã cử được 01 lượt cán bộ phía Việt Nam sang Nga học tập kinh nghiệm và trao đổi khoa học đồng thời đón 01 lượt cán bộ phía Nga vào Việt Nam trao đổi khoa học

Ảnh đề tài:

nxcuong

Những đóng góp mới

Đã phân lập và xác định được cấu trúc hóa học của 02 hợp chất mới là planciside E và planciside F.