Thông tin Đề tài

Tên đề tài Đánh giá hoạt tính chống lão hóa, tăng cường sinh lực của sá sùng (giun biển) và nghiên cứu sản xuất thực phẩm chức năng cao cấp từ các thành phần có hoạt tính của Sá sùng và nấm dược liệu (nấm đầu khỉ). Mã số đề tài: VAST06.02/15-16
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Hoá học các hợp chất thiên nhiên
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Khoa học và Công nghệ biển (VAST06)
Họ và tên PGS.TS. Lê Mai Hương
Thời gian thực hiện 01/01/2015 - 01/01/2016
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Chứng minh được hoạt tính chống lão hóa, tăng cường sinh lực  của giun biển của vùng biển Minh Châu, Quan Lạn, Vân Đồn, Quảng Ninh;
- Sản xuất được sản phẩm thực phẩm chức năng cao cấp từ sá sùng kết hợp với và nấm đầu khỉ có hoạt tính tăng cường miễn dịch và tăng cường sinh lực, chống lão hóa. Sản phẩm đảm bảo an toàn cho người sử dụng;
- Nghiên cứu khai thác, sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên biển quí hiểm có nguy cơ cạn kiệt.

Kết quả chính của đề tài

Nội dung 1: Đã tách chiết và phân tích hóa học, xác định hàm lượng các chất vi lượng trong mẫu sá sùng thu tại Quảng Ninh - Việt Nam.
*    Đã phân tích hàm lượng các chất vi lượng thuộc nhóm I, II và III trong mẫu sá sùng tự nhiên và sá sùng nuôi trồng. Kết quả cho thấy:
-    Hàm lượng các nguyên tố vi lượng tiêu biểu thuộc nhóm I (Na, Cl, K, Ca, S, P) và nhóm II (Cu, Fe, Zn và Co) ở sá sùng tự nhiên cao hơn so với trong mẫu sá sùng nuôi trồng, tuy nhiên sự chênh lệch về hàm lượng ở hai nhóm mẫu trên không nhiều.
-    Hàm lượng các nguyên tố vi lượng tiêu biểu thuộc nhóm III (As, Pb, Cd và Hg) của mẫu sá sùng tự nhiên và mẫu sá sùng nuôi trồng tuy không đồng nhất, nhưng đều ở trong mức độ cho phép đối với sản phẩm thủy sản (theo QCVN 8-2:2011/BYT).
*    Đã phân tích hàm lượng các axit amin trong mẫu sá sùng. Kết quả cho thấy:
-    Mẫu sá sùng có tới 12/17 loại axit amin, trong đó có 5 axit amin thuộc nhóm axit amin thiết yếu và 7 axit amin thuộc nhóm không thiết yếu cho cơ thể con người.
-    Một số axit amin trong thành phần của mẫu sá sùng nghiên cứu đạt nồng độ khá cao, như: Proline (21,02810 mg/g), Alanine (13,11210 mg/g), Aspartate (12,14771 mg/g), Isoleucine (8,05440 mg/g), Leucine (8,42070 mg/g) và Glutamate (7,17936 mg/g).
*    Đã tách chiết và xác định hàm lượng polysaccharide trong sá sùng. Kết quả cho thấy trong 100 g sá sùng khô chứa:
-     7,416 g polysaccharide tổng số. Trong đó có 6,034 g chiết bằng nước nóng và 1,382 g được chiết trong NaOH 5%.
-    10,045 g protein tổng số, trong đó có 6,953 g được chiết nước nóng (100oC) và  3,092 g được chiết trong NaOH 5%.
-    Tỉ lệ giữa polysaccharide tổng / protein tổng trong sá sùng là 1: 1,35.
Nội dung 2: Đã nghiên cứu qui trình điều chế sản phẩm kết hợp beta-glucan từ nấm đầu khỉ và sản phẩm từ sá sùng.
*    Đã tạo ra được 01 sản phẩm từ sá sùng và β-glucan từ nấm hầu thủ, kí hiệu là SS-G.
*    Đã đánh giá hoạt tính sinh học của sản phẩm SS-G. Kết quả cho thấy sản phẩm không biểu hiện hoạt tính chống ôxi hóa và không gây độc với tế bào ung thư thử nghiệm.
Nội dung 3: Đã nghiên cứu tác dụng và cơ chế tác dụng của sản phẩm SS-G lên hoạt tính androgen, cơ quan sinh dục, chức năng, cấu trúc tinh hoàn chuột đực.
*    Trên chuột ở lô đối chứng
-    SS-G mức liều 2,25g/kgTLCT có tác dụng tốt hơn mức liều 6,75g/kg TLCT;
-    SS-G có tác dụng làm tăng trọng lượng chuột, tăng trọng lượng túi tinh, trọng lượng mào tinh hoàn nhưng không làm tăng trọng lượng tinh hoàn và trọng lượng tuyến tiền liệt;
-    SS-G có tác dụng làm tăng nồng độ testosteron huyết thanh ở ngày thứ 35; đến ngày thứ 70 nồng độ testosteron huyết thanh ở các lô chuột cống đực nghiên cứu đã trở về bình thường;
-    SS-G có tác dụng làm tăng số lượng và chất lượng tinh trùng ở các lô chuột nghiên cứu so với lô chứng.
*     Trên chuột đã bị gây tổn thương tinh hoàn bằng nhiệt
-    SS-G có tác dụng thúc đẩy quá trình hồi phục hình thái và chức năng tinh hoàn chuột trở lại bình thường ở ngày thứ 35. Tác dụng hồi phục ở nhóm uống SS-G sớm hơn so với lô chứng.
*    Áp lực thể hang, thời gian cương, thời gian để áp lực thể hang đạt cực đại
-    Sử dụng SS-G trường diễn liều 1g/kg cân nặng có tác dụng làm tăng áp lực thể hang so với nhóm chứng. Sử dụng SS-G với liều lớn hơn (2,5; 5 và 10 g/kg cân nặng) không thấy biểu hiện khác biệt so với nhóm chứng.
-    Sử dụng SS-G cấp diễn liều 2,5g/kg cân nặng giúp đạt được thời gian cương và áp lực thể hang cực đại sau 1 giờ.

Hình ảnh của đề tài:

lmhuong1

lmhuong

Những đóng góp mới

Đã tạo ra được sản phẩm hỗn hợp từ sá sùng và nấm hầu thủ làm tăng cường sức khỏe và sinh lý trên động vật thí nghiệm.

Kiến nghị

Ki?n ngh? c?a ch? nhi?m ?? tài (n?u có): ?? tài ?ã thu ???c m?t s? k?t qu? khá kh? quan, t? các k?t qu? ?ánh giá hi?u l?c c?a s?n ph?m h?n h?p lên các ch?c n?ng sinh lý. N?u ti?p t?c ???c h? tr? nghiên c?u ti?p trên lâm sàng thì có th? ?em l?i hi?u qu? cao v? kinh t?- xã h?i.