Thông tin Đề tài

Tên đề tài ứng dụng tư liệu viễn thám, ảnh vệ tinh VNREDSat-1 và hệ thông tinđịa lý (GIS) giám sát hiện trạng, quá trình sinh trưởng, dự báo sản lượng cà phê khu vực Tây Nguyên, thí điểm tại địa bàố tỉnh ĐắkLắkMã số đề tài: VT/ƯD-05/13-15
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ trong chiến lược NCUD CN Vũ trụ 2012-2015
Họ và tên Đinh Ngọc Đạt
Thời gian thực hiện 01/01/2013 - 01/01/2016
Tổng kinh phí 3,3 tỷ đồng
Xếp loại Trung bình
Mục tiêu đề tài

•    Nghiên cứu, phát triển hệ thống thông tin địa lý phục công tác quản lý đối tượng cà phê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
•    Nghiên cứu phát triển hệ thống dự báo năng suất và sản lượng cây cà phê tỉnh Đ Lắk trên nền tảng mã nguồn mở
•    Đào tạo, chuyển giao hệ thống giám sát hiện trạng, dự báo năng suất và sản lượn cây cà phê cho Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh thuộc khu vực Tâ Nguyên.

Kết quả chính của đề tài

-    về khoa học: a) Đề tài bước đầu thử nghiệm thành công ảnh viễn thám VNREDSat-1 trong thành lập bản đồ cà phê Thành phố Buôn Mê Thuột tỉnh Đắk Lắk dựa trên một quy trình xử lý và phân tích dữ liệu có kết hợp chặt chẽ giữa các thông tin vật lý ảnh và dữ liệu đo đạc thực địa. Bước đầu công tác hiệu chỉnh khí quyển truyền thống cũng được đưa vào thử nghiệm để có được thông tin vật lý ảnh chính xác hơn đối với ảnh VNREDSat-1; b) Thông tin môi trường được chiết xuất từ ảnh vệ tinh MODIS cũng đã cung cấp khá chính thông tin môi trường trong 05 năm gần đây và đưa ra quy trình xây dựng các thông tin này từ ảnh vệ tinh MODIS; c) Phương pháp dự báo năng suất và sản lượng cây cà phê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã được phát triển dựa trên sự kết hợp phân tích dữ liệu ảnh viễn thám MODIS và dữ liệu thống kê trong lịch sử để phục vụ công tác dự báo trong tương lai; d) Một hệ thống thông tin mã nguồn mở hỗ trợ công tác phân tích và hiển thị cũng đã được nghiên cứu, phát triển thành công.
-    về ứng dụng: Đề tài đã đào tạo, triển khai và chuyển giao hệ thống hiển thị dữ liệu và phân tích dữ liệu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk phục vụ công tác dự báo năng suất và sản lượng cà phê trong các năm tiếp 
theo. Bên cạnh đó đề tài cũng đã đào tạo các các bộ cấp huyện, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk sử dụng các phần mềm viễn thám, GIS mã nguồn mở chuyên dụng để hỗ trợ các công tác phân tích dữ liệu viễn thám và GIS chuyên sâu.  

dndat

Những đóng góp mới

Đề tài đã cung cấp phương pháp dự báo năng suất và sản lượng cà phê dựa trên sự kết họp giữa dữ liệu thống kê và dữ liệu viễn thám trong lịch sử. Độ chính xác của phương pháp dự báo đã được đánh giá và tiếp tục được thử nghiệm trong các năm tiếp theo.

Địa chỉ ứng dụng

các cơ sở viễn thám của các Bộ Ngành, các Trường Đại học
• Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk.