Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính kích thích sự phát triển tế bào sụn từ quả cây đùng đình (Caryota mitis Lour.), tạo chế phẩm phòng ngừa và điều trị thoái hóa khớp - Mã số đề tài: VAST04.03/16-17
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Khoa học Vật liệu (VAST03)
Họ và tên TS. Lê Tiến Dũng
Thời gian thực hiện 01/01/2016 - 01/01/2017
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính kích thích sự phát triển tế bào sụn từ quả cây đủng đỉnh (Caryota mitis Lour.).
- Tạo chế phẩm có tác dụng hỗ trợ điều trị thoái hóa khớp.

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học:
- Đã đánh giá thử hoạt tính tăng sinh tế bào sụn cho thấy các cao chiết đều không gây độc tế bào mà còn kích thích sự tăng sinh tế bào sụn, trong đó cao hexane và methanol cho kết quả cao hơn các cao chiết còn lại ở nồng độ thấp.
- Kết quả thử hoạt tính kích thích, hình thành mô sụn ở nồng độ 0,1 µg/mL cho thấy:
Định tính bằng thuốc nhuộm safranin O: Tất cả các cao chiết từ quả đủng đỉnh đều cho kết quả tương tự với chất đối chứng dương TGF-β3 nên được đánh giá là có khả năng kích thích hình thành mô sụn.
Định lượng GAG (µg) trong 1 µg DNA: Cao ethanol thô có hiệu quả tốt tương đương với chất đối chứng dương TGF-β3, trong khi các cao chiết khác có hiệu quả kém hơn.
- Đã chiết xuất và phân lập 14 hợp chất từ cao methanol và 5 hợp chất từ cao ethyl acetate, trong đó có 1 chất mới.
- Đã công bố kết quả trên tạp chí SCI-E (1 bài) và tạp chí Hóa học (1 bài).
Về ứng dụng:
- Đã xây dựng quy trình tạo chế phẩm viên nang có tác dụng tăng sinh tế bào sụn, chống oxy hóa và kháng viêm từ quả đùng đình.
- Đã bào chế 1000 viên nang cứng với trọng lượng 500 mg/viên từ cao chiết quả đùng đình.
- Xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho nguyên liệu và chế phẩm.
Một số hình ảnh của đề tài:

ltdung1

ltdung2

Những đóng góp mới

Lần đầu tiên quả đùng đình được nghiên cứu về mặt hóa học theo định hướng tác dụng tăng sinh tế bào sụn.
Đã phân lập và xác định cấu trúc 1 hợp chất mới trong tự nhiên.
Xây dựng quy trình chiết xuất hoạt chất và quy trình tạo chế phẩm có tác dụng hỗ trợ điều trị thoái hóa khớp.

Kiến nghị

- C?n nh?ng th? nghi?m sinh h?c sâu h?n trên ch? ph?m, ??c bi?t là tác d?ng kháng viêm và tái t?o mô s?n trên ??ng v?t th?c nghi?m ?? có k?t lu?n chính xác h?n.
- ?ánh giá ??c tính bán tr??ng di?n c?a ch? ph?m.
- Hoàn thi?n quy trình chi?t xu?t ? quy mô pilot nh?m lo?i t?p ch?t và nâng cao hàm l??ng phenol.
- Nghiên c?u k? h?n thành ph?n hóa h?c c?a phân ?o?n ethyl acetat và phân ?o?n hexan.