Thông tin Đề tài

Tên đề tài Hoàn thiện quy trình công nghệ và xây dựng mô hình bảo quản vải thiều Lục Ngạn bằng màng bao gói khí quyển biến đổi (MAP) phục vụ xuất khẩu
Mã số đề tài UDSXTN.01/18-19
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Hoá học
Thuộc Danh mục đề tài Dự án Sản xuất thử nghiệm cấp Viện
Họ và tên TS. Phạm Thị Thu Hà
Thời gian thực hiện 01/04/2018 - 31/03/2020
Tổng kinh phí 3.400 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Hoàn thiện quy trình công nghệ bảo quản vải thiều Lục Ngạn bằng màng bao gói khí quyển biến đổi (MAP)
- Ứng dụng màng bao gói khí quyển biến đổi (MAP) để bảo quản và xuất khẩu 50 tấn vải thiều Lục Ngạn
- Chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp.

 

Kết quả chính của đề tài

+ 200kg túi màng MAP bảo quản vải thiều Lục Ngạn với các chỉ tiêu kỹ thuật:
- Chiều dày: 30-35µm
- Quy cách: phù hợp với bao bì thương mại
- Độ bền kéo đứt: >18MPa
- Độ dãn dài khi đứt: >200%
- An toàn VSTP: đáp ứng QCVN 2011:1 BYT
+ 50 tấn vải thiều Lục Ngạn được bảo quản bằng màng bao gói khí quyển biến đổi (MAP) để xuất khẩu.
+ Quy trình công nghệ hoàn chỉnh bảo quản vải thiều Lục Ngạn bằng màng bao gói khí quyển biến đổi (MAP)
+ Bộ hồ sơ chuyển giao công nghệ bảo quản vải thiều được 2 doanh nghiệp tiếp nhận
+ 01 bài báo khoa học được đăng trên tạp chí VAST2
- Kết quả ứng dụng:
Đã phối hợp với HTX Sản xuất nông sản và thương mại Hồng Giang (thông qua Công ty Cổ phần Logistic NYV, Công ty TNHH DT-PRO (DT-PRO Company Limited), Công ty Cổ phần Ameii Việt Nam) triển khai ứng dụng công nghệ MAP để bảo quản vải thiều Lục Ngạn xuất khẩu với khối lượng 50 tấn sau 3 đợt mang lại hiệu quả kinh tế ước tính lãi ròng 13.039.340 đồng/tấn.

 

Những đóng góp mới

Hoàn thiện được quy trình công nghệ chế tạo màng MAP cho quả vải và quy trình ứng dụng công nghệ MAP để xuất khẩu vải thiều Lục Ngạn quy mô 50 tấn, quả vải sau khi xử lý đảm bảo được chất lượng và tiêu chuẩn để xuất khẩu sang các thị trường xa và khó tính như: Mỹ, Châu Âu (Ba Lan, Hà Lan), Lào, Campuchia…. Công nghệ ứng dụng MAP đáp ứng được nhu cầu xuất khẩu cũng như nội tiêu thực tế của các vùng trồng vải hơn nữa giúp duy trì và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho các vùng trồng vải tại Việt Nam đặc biệt tại huyện Lục Ngạn, Bắc Giang.

Sản phẩm đề tài

- Quy trình công nghệ hoàn chỉnh bảo quản vải thiều Lục Ngạn bằng màng bao gói khí quyển biến đổi (MAP).
- Bộ hồ sơ chuyển giao công nghệ bảo quản vải thiều được 2 doanh nghiệp tiếp nhận.
- Bài báo đã công bố:
+ Phạm Thị Thu Hà, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Văn Khôi, Phạm Thu Trang, Nguyễn Trung Đức “Ảnh hưởng của biến tính bề mặt bằng axit stearic đến khả năng phân tán của zeolit trong nền polyetylen”, Tạp Chí Hóa học, T.57(4e3,4), 190-194, 2019.
- Các sản phẩm khác:
+ Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích số 2127 “Quy trình bảo quản quả vải bằng màng bao gói khí quyển biến đổi” theo Quyết định số 71387/QĐ-SHTT, ngày 26/8/2019 của Cục Sở hữu Trí tuệ.