Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học cây Ngải mọi (Globba pendula Roxb.) theo định hướng ứng dụng hỗ trợ điều trị các bệnh viêm xương khớp
Mã số đề tài VAST 04.01/19-20
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Hoá học các hợp chất thiên nhiên
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Đa dạng sinh học và các hợp chất có hoạt tính sinh học (VAST04)
Họ và tên PGS.TS Lê Minh Hà
Thời gian thực hiện 01/01/2019 - 31/12/2020
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Nghiên cứu thành phần hóa học, hoạt tính sinh học của cây Ngải mọi
- Tạo chế phẩm có tác dụng kháng viêm từ cây Ngải mọi hỗ trợ điều trị bệnh viêm xương khớp.

 

Kết quả chính của đề tài

-    Về khoa học:
+ Đã xác định được thành phần hóa học của tinh dầu Ngải mọi gồm có 25 hợp chất, chiếm 89.55% trong tinh dầu Ngải mọi bằng phương pháp GC-MS. Trong đó, -selinen (36.45%) và ishwarane (10.76%) là hai thành phần chính. Tinh dầu Ngải mọi thể hiện hoạt tính gây độc tế bào trên 2 dòng tế bào ung thư gan người (Hep3B) và ung thư vú người (MCF7) ở mức tốt với giá trị IC50 tương ứng là 35,24 và 28,15 µg/ml.
+ Đã đánh giá hoạt tính ức chế sản sinh NO và khả năng ức chế các cytokine viêm và tiền viêm TNF-α, IL-1, IL-6 của các cao chiết thân rễ cây Ngải mọi. Kết quả cho thấy mẫu cao chiết ethyl axetat thể hiện hoạt tính ức chế sản sinh NO ở mức khá tốt với giá trị IC50 34.43 ±2.60 µg/ml và không gây độc (phần trăm tế bào sống đạt 91.77%).
+ Đã phân lập và xác định cấu trúc hóa học của 7 chất sạch: globbanol A (NGM-1), crotepoxide (NGM-2), boesenboxide (NGM-3), 2ʹ- hydroxy-4,4ʹ,6ʹ-trimethoxy-  chalcone (NGM-4), ethyl p-methoxycinamate  (NGM-5), luteolin tetramethyl ether (NGM-6), luteolin (NGM-7) từ cặn chiết ethyl acetate của Ngải mọi. Tất cả các hợp chất này lần đầu tiên được phân lập từ chi Globba. Trong đó, hợp chất globbanol A là hợp chất mới, thể hiện hoạt tính ức chế sự phát triển của các dòng tế bào ung thư A549 (Ung thư phổi ở người), MCF7 (Ung thư vú ở người), LNCaP (Ung thư tiền liệt tuyến ở người) ở mức khá với giá trị IC50 lần lượt là 15.92, 12.01 và 20.56 µg/mL.
+ Đã xây dựng được quy trình chiết tách tạo chế phẩm GP có tác dụng hỗ trợ điều trị các bệnh viêm xương khớp từ thân rễ Ngải mọi quy mô 1kg nguyên liệu khô/mẻ. Hiệu suất thu chế phẩm Ngải mọi (GP) đạt 3,67% so với khối lượng mẫu dược liệu khô và hàm lượng chất chính Globbanol A trong chế phẩm đạt 2,66%
+ Chế phẩm GP không gây độc theo đường uống (ở mức liều tối đa 10.000 mg/kg) và có tác dụng làm giảm mức độ viêm khớp dạng thấp trên mô hình chuột được gây viêm khớp dạng thấp bằng kháng thể collagen ở liều 500 mg/kgP thông qua chỉ số điểm viêm và làm giảm hàm lượng cytokine tiền viêm IL-6.
+ Đã xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho chế phẩm GP.

Cây ngải mọi Globba pendula Roxb.

Thân rễ (củ) cây Ngải mọi

Những đóng góp mới

Các kết quả nghiên cứu của đề tài đều là những kết quả mới, bổ sung vào dữ liệu hóa học và hoạt tính sinh học của loài Globba pendula trên thế giới. Đây cũng là lần đầu tiên cây Ngải mọi Globba pendula ở Việt Nam được nghiên cứu.

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố
Bài báo quốc tế SCI-E

  • Ngo Thi Phuong, Do Thi Thanh Huyen, Bui Thi Hai Hoa, Le Ngoc Hung, and Le Minh Ha, A New Polyoxygenated Cyclohexene From the Rhizomes of Globba pendula Roxb., Natural Product Communications Vol. 15(4) 2020, 1-4.
  • Bài báo quốc gia VAST II
  • Ngo Thi Phuong, Dinh Thi Thu Thuy, Do Thi Thao, Do Thi Thanh Huyen, Le Ngoc Hung, Nguyen The Anh, Le Minh Ha, Volatile compounds and biological activities of essential oil of Globba pendula Roxb. collected at An Giang province, Vietnam Journal of Science and Technology VOL 58, NO 4 (2020), 434-441.
Ảnh nổi bật đề tài
1619496450405-minhha 1.jpg