Thông tin Đề tài

Tên đề tài Phân lập, tuyển chọn và xác định khả năng phân giải muối mật của cấc chủng vi khuẩn Lactobacillus từ hệ vi khuẩn đường ruột của người.
Mã số đề tài CT0000.03/18-19.
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Sinh học
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài khác (Từ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN trở lên)
Họ và tên TS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Thời gian thực hiện 01/01/2018 - 31/12/2019
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại Đạt
Mục tiêu đề tài

Phân lập, tuyển chọn và xác định các đặc điểm probiotic của các chủng vi khuẩn Lactobacillus từ hệ vi khuẩn đường ruột của người khỏe mạnh có khả năng phân giải muối mật; sinh trưởng được trong môi trường có giá trị pH từ 2 - 4 và trong môi trường có nồng độ cao của muối mật.

Kết quả chính của đề tài

-    Về khoa học:
1.    Phân lập được 115 chủng Lactobacillus trên môi trường MRS từ các mẫu phân của những người khỏe mạnh tại khu vực Hà Nội. Những chủng vi khuẩn này đều có khuẩn lạc dạng lồi, mịn, trắng đục hoặc không màu, có phản ứng catalase âm tính, Gram dương và hình que.
2.    Chọn lựa được 05 chủng biểu hiện hoạt tính sinh H2O2 mạnh nhất lần lượt là Lac.VFE-14 (2,183 mM), Lac.VFE-08 (2,081 mM), Lac.VFE-04 (2,067 mM), Lac.VFE 09 (1,005 mM) và Lac. VFE 11 (0,988 mM). Trong số đó, ba chủng Lac.VFE-14, Lac.VFE-08, Lac.VFE-04 thể hiện khả năng phân giải muối mật sodium glycodeoxycholate (SGC) với phản ứng tạo vòng tủa trắng xung quanh khuẩn lạc trên đĩa thạch MRS có bổ sung muối mật SGC. Tuy nhiên, chúng không phân giải muối mật sodium glycocholate.
3.    3 chủng Lac.VFE 04, Lac. VFE 08 và Lac. VFE 14 đều mang 4 gen bsh bao gồm bsh1, bsh2, bsh3, bsh4 mã hóa cho các enzyme phân giải muối mật BSH, trong khi đó  Lac.VFE 09, Lac. VFE 11 chỉ mang 1 gen bsh. Cả 5 chủng đều mang gen mub mã hóa cho sản phẩm protein cần thiết cho sự bám dính của vi khuẩn vào màng nhầy ruột.
4.    Cả 5 chủng vi khuẩn Lac.VFE-14, Lac.VFE-08, Lac.VFE-04, Lac.VFE 09 và Lac. VFE 11 trong nghiên cứu này đều có khả năng loại bỏ cholesterol và làm giảm cholesterol trong môi trường nuôi cấy từ 11 - 29% so với đối chứng không bổ sung vi khuẩn. Khả năng loại bỏ cholesterol sau 24 giờ nuôi cấy của chủng Lac.VFE-08 là cao nhất với 29% cholesterol giảm so với đối chứng, tiếp theo là các chủng Lac.VFE-04; Lac.VFE-14, Lac.VFE-11 và Lac.VFE-09 với khả năng làm giảm cholesterol so với đối chứng lần lượt là: 22%, 21%, 12% và 11%.
5.    Định danh 05 chủng vi khuẩn Lac.VFE-14, Lac.VFE-08, Lac.VFE-04, Lac.VFE 09 và Lac. VFE 11 dựa vào trình tự gen 16S RNA. Kết quả, Lac.VFE-04, Lac.VFE 09, Lac.VFE 11 và Lac.VFE-14 có mức độ tương đồng cao so với các chủng L. plantarum. Trong khi đó, Lac.VFE-08 có độ tương đồng lên tới 98,65% so với L. rhamnosus JCM 1136.
6.    Công bố 01 bài báo trên tạp chí Sinh học số 42, tập 1 (2020)
7.    01 bản thảo đăng trên tạp chí quốc tế BioMed Research International
8.    Đào tạo 01 học viên cao học.


-    Về ứng dụng: Sản phẩm có tiềm năng ứng dụng cho người bệnh cao cholesterol sau khi được đánh giá trên mô hình động vật.

Lactobacillus quan sát dưới kính hiển vi điện tử
(A): Ảnh nhuộm gram; (B): Ảnh soi tươi

Khả năng sinh H2O2 của các chủng vi khuẩn Lactobacillus so với đối chứng

Khả năng phân giải muối mật của 5 chủng Lactobacillus
Các đĩa được ủ trong môi trường kỵ khí trong 48 giờ tại 37 ºC. (a) MRS; (b) MRS bổ sung 5 mM GC (c) MRS bổ sung 5 mM GDC; (1) Lac.VFE-04; (2) Lac.VFE-08; (3) Lac.VFE-09; (4) Lac.VFE-11; (5) Lac.VFE-14.

Những đóng góp mới

Phân lập và xác định được đặc điểm probiotics của 05 chủng vi khuẩn Lac.VFE 04; Lac.VFE 08, Lac.VFE 09, Lac.VFE 11 và Lac.VFE 14. Những chủng này có khả năng phân giải muối mật Sodium glycodeoxycholate, chúng có thể được dùng làm probiotics cho người cao cholesterol trong tương lai. 

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố (liệt kê): 01
1. Hà Thị Thu, Hoàng Thế Hưng, Trần Xuân Thạch, Nguyễn Thị Hoa, Lã Thị Lan Anh, Vũ Thị Hiền, Nguyễn Đình Duy, Đồng Văn Quyền và Nguyễn Thị Tuyết Nhung (2020) Khả năng sinh H2O2 của các chủng vi khuẩn Lactobacillus phân lập từ hệ vi khuẩn đường ruột của người khoẻ mạnh. Tạp chí Sinh học 42(1): 83-92.
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê)
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ): 05 chủng vi khuẩn Lactobacillus có hoạt tính phân giải muối mật cao và tác dụng làm giảm cholesterol gồm Lac.VFE 04; Lac.VFE 08, Lac.VFE 09, Lac.VFE 11 và Lac.VFE 14 đã được đánh giá đặc tính sinh hoá và sinh học phân tử. Các chủng này được lưu giữ tại Trung tâm giống và bảo tồn nguồn gen vi sinh vật, Viện Công nghệ sinh học.
- Các sản phẩm khác: Luận Văn Thạc sĩ: Lã Thị Lan Anh. Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

Kiến nghị

Tiếp tục nghiên cứu các đặc điểm liên quan đến gen kháng kháng sinh, gen gây dị ứng, gen độc tố, sự tương tác trong cùng môi trường nuôi cấy của các chủng phân lập được và tạo chế phẩm thử nghiệm trên chuột béo phì bị cao cholesterol.

Ảnh nổi bật đề tài
1619058274428-nttuyetnhung 6.png