Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu vai trò của vùng chưa biết chức năng trong cấu trúc module của cellulase
Mã số đề tài VAST02.05/18-19
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Sinh học
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Công nghệ sinh học (VAST02)
Họ và tên PGS. TS Đỗ Thị Huyền
Thời gian thực hiện 01/01/2018 - 31/12/2020
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Xác định được vai trò của vùng chưa biết chức năng trong cấu trúc cellulase nhằm mục đích tăng cường khả nưng phân hủy lignocellulose

Kết quả chính của đề tài

-    Về khoa học:

i.    Từ 816 ORF mã hóa cellulase của vi khuẩn dạ cỏ dê Việt Nam, 148 trình tự trong 297 trình tự hoàn thiện chứa FN3, Ig đã được phát hiện.
ii.    Đã nghiên cứu biểu hiện 5 trình tự chứa FN3/Ig trong tế bào E. coli tuy nhiên chỉ XFN3GH5 được biểu hiện thấp nhưng ở pha tan, có hoạt tính phân cắt cơ chất tan CMC.  
iii.    Đã biểu hiện thành công enzyme hoàn thiện, enzyme bị cắt bỏ từng phần dưới dạng dung hợp với SUMO bao gồm SXFN3GH5, SFN3, SXFN3, SFN3GH5. Các cấu trúc đã được tinh chế thành công với độ sạch 99%. Các module SFN3, SXFN3 không có hoạt tính phân cắt cơ chất. Enzyme cắt bỏ vùng X có hoạt tính thấp hơn enzyme hoàn thiện trên cả cơ chất giấy lọc và CMC.
iv.    Đã nghiên cứu được vai trò của FN3 trong việc làm tăng khả năng tan của enzyme và có thể giúp làm tăng ái lực của enzyme lên cơ chất để thủy phân.

Những đóng góp mới

i.    Trong số các cellulase chứa module FN3, 99,2% FN3 có mặt trong phân tử betaglucosidase GH3, chỉ có một FN3 được tìm thấy trong endoglucanase GH5 và 100% Ig nằm trong cellulase GH9. Cấu trúc endoglucanase GH5 đi kèm module FN3 là cấu trúc hiếm gặp, bao gồm vùng X (vùng chưa biết), FN3 và GH5 và có phối tử là ion Mn++.
ii.    Module Fn3 được xác định có khả năng làm tăng tính tan, ổn định cấu trúc vùng xúc tác, nới lỏng các cấu trúc cellulose tinh thể trên bề mặt giấy lọc, giúp enzyme tiếp cận cơ chất tốt hơn. Module Fn3 còn làm tăng ái lực của enzyme lên cơ chất.

 

Ảnh nổi bật đề tài
1617763611553-dothuyen 1.png