Thông tin Đề tài

Tên đề tài Xây dựng ứng dụng hỗ trợ quản lý và khai thác công trình thủy lợi tỉnh Bến Tre ứng phó với biến đổi khí hậu
Mã số đề tài UDNGDP.03/18-19
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài hợp tác với các ngành và địa phương
Họ và tên TS. Trần Thái Bình
Thời gian thực hiện 01/06/2018 - 30/04/2020
Tổng kinh phí 1.244.966.000 đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Mục tiêu chung:
Xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý và khai thác các công trình thủy lợi tại Bến Tre.
Mục tiêu cụ thể:
-    Xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) các công trình thủy lợi đầu mối trên địa bàn tỉnh Bến Tre kết hợp dữ liệu thủy văn (độ mặn, mực nước) từ năm 2010 – 2017.
-    Xây dựng ứng dụng WebGIS quản lý hệ thống công trình thủy lợi, hỗ trợ ra quyết định vận hành.
-    Xây dựng ứng dụng trên thiết bị di động hỗ trợ thu thập, cập nhật thông tin tại hiện trường.
-    Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho địa phương

 

Kết quả chính của đề tài

-    Về khoa học:

  • Khung lưu trữ dữ liệu đa thời gian
  • Khung ứng dụng cho việc hiển thị dữ liệu đa thời gian kết hợp dữ liệu bản đồ.
  • Khung thiết kế ừng dụng trên thiết bị đi động sử dụng cho công tác thực địa.

-    Về ứng dụng:

  • Bộ cơ sở dữ liệu hệ thống thủy lợi tỉnh Bến Tre.
  • WebGIS quản lý hệ thống các công trình thủy lợi tỉnh Bến Tre.
  • Ứng dụng hỗ trợ quản lý, cập nhật thông tin tại hiện trường.
Những đóng góp mới

-    Xây dựng hệ thống thông tin thủy lợi bằng công nghệ WebGIS sử dụng toàn  bộ các phần mềm mã nguồn mở.
-    Xây dựng được chức năng nhập liệu nhanh, người dùng không cần nhập liệu 2 lần.
-    Xây dựng được chức năng phân vùng xâm nhập mặn tự động.
-    Xây dựng được ứng dụng thu thập và cập nhật dữ liệu tại hiện trường.

 

Sản phẩm đề tài

-    Các bài báo đã công bố: “A WebGIS Solution for Estimation Landuse Affected by Salinity Intrusion: Case Study in Ben Tre Province, Vietnam”, Journal of Geographic Information System, Vol.12 No.3, June 2020
-    Các sản phẩm cụ thể: Hệ thống thông tin thủy lợi bao gồm (i) bộ cơ sở dữ liệu, (ii) WebGIS quản lý dữ liệu công trình thủy lợi, (iii) Trang web https://www.thuyloibentre.com
-    Các sản phẩm khác: Ứng dụng trên thiết bị di động (điện thoại thông minh, máy tính bảng chạy hệ điều hành android)

 

 

Địa chỉ ứng dụng

-    Chi cục thủy lợi tỉnh Bến Tre
-    Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bến Tre
-    Công Ty TNHH Một Thành Viên Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Bến Tre.

 

Kiến nghị Triển khai thêm các tỉnh ven biển tại Đồng bằng sông Cửu Long.