Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu cải thiện hiệu quả quang lượng tử cho đèn diốt phát ánh sáng trắng (WLEDs) dựa trên cấu trúc nanorod InxGa1-xN và vật liệu nano phát quang oxide/fluoride
Mã số đề tài QTPL01.03/18-19
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng
Cơ quan phối hợp Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ Hợp tác Quốc tế
Họ và tên TS. Nguyễn Hoàng Duy
Thời gian thực hiện 01/03/2018 - 31/03/2020
Tổng kinh phí 200 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài Tổng hợp vật liệu nano phát quang đỏ hexafluoride A2MF6:Mn4+ (A = K, Na, M = Si, Ti) với hiệu suất quang cao ứng dụng chế tạo đèn LED phát ánh sáng trắng
Kết quả chính của đề tài

1.Về mặt khoa học: Đã thu được các kết quả chính sau:

  • Tổng hợp vật liệu nano phát quang đỏ hexafluoride như K2SiF6:Mn4+ và K2TiF6:Mn4+ với các hình dạng khác nhau bằng các phương pháp nhũ hóa đơn giản
  • Vật liệu phát quang đỏ hexafluoride được biến tính bề mặt với axit oleic axit và SiO2 để tăng độ bền nhiệt và kháng ẩm
  • Tối ưu hóa thành phần In trong cấu trúc nanowire InxGa1-xN/GaN với hiệu suất phát quang xanh và vàng tốt nhất bằng phần mềm APSYS
  • Tổng hợp vật liệu màng mỏng nhôm oxit (AAO) làm mặt nạ cho quá trình chế tạo linh kiện nanowire InxGa1-xN/GaN phát ánh sáng xanh và vàng
  • Chế tạo đèn LED phát ánh sáng trắng dựa trên linh kiện nanowire InxGa1-xN/GaN và vật liệu nano fluoride phát ánh sáng đỏ

2. Về mặt đào tạo: Góp phần vào việc đào tạo 03 cử nhân Hóa Học

3. Về mặt phát triển hợp tác: Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ HTQT giai đoạn 2018-2020. Kết quả nghiên cứu thu được đã góp phần phát triển sự hợp khoa học với Viện Hàn Lâm Khoa Học Ba Lan

 

Những đóng góp mới

Lần đầu tiên ở Việt Nam các vật liệu nano phát quang đỏ hexafluoride với cấu trúc phiến mỏng và cấu trúc xốp đã được tổng hợp và khảo sát tính chất quang. Đèn LED phát ánh sáng trắng ấm với chỉ số hoàn màu cao Ra ~94.5 được chế tạo từ linh kiện nanowire InGaN/GaN với vật liệu nano fluoride quang đỏ. Những kết quả thu được đóng góp vai trò quan trọng trong việc ứng dụng các vật liệu nano fluoride quang đỏ cho các thiết bị chiếu sáng kỹ thuật cao như micro-LED

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố (liệt kê):
Doan Thi Tuyet, Vu Thi Hong Quan, Bartosz Bondzior, Przemysław J. Dereń, Nguyen Pham Trung Hieu, Luu Anh Tuyen, Nguyen Quang Hung, Nguyen Hoang Duy. Deep red fluoride dots-in-nanoparticles for high color quality micro white light-emitting diodes, Optics Express, 28 (2020) 26189.
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê nếu có):
- Các sản phẩm (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ):
- Đào tạo: 03 cử nhân Hóa Học
- Các sản phẩm khác: quy trình chế tạo vật liệu fluoride/oxide phát quang đỏ tại bước sóng 630-650 nm với hiệu suất phát quang ~95.4%

 

Kiến nghị

Kiến nghị: Tiếp tục hợp tác với Viện Hàn lâm KH Ba Lan trong việc tổng hợp và đặc tính các vật liệu nano phát quang xanh, vàng và đỏ kết hợp với đèn UV-vis cấu trúc nanowire chế tạo đèn microLED phát đủ màu ứng dụng cho các thiết bị trình chiếu thông minh như màng hình siêu mỏng, điện thoại di động, công nghệ thực tế ảo... Đây là lĩnh vực công nghệ chiếu sáng mới mà Việt Nam, Ba Lan và thế giới đang quan tâm.

Đề xuất: Trên những kết quả thu được chúng tôi đề xuất đề tài nghiên cứu tiếp theo trong lĩnh vực này là: “Nghiên cứu cấu trúc chấm lượng tử perovskite ứng dụng cho đèn điốt phát ánh sáng trắng kích thước micro mét”.

 

Ảnh nổi bật đề tài
1616639208985-03nhduy.png