Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu chế tạo và đặc tính màng mỏng và vật liệu compozit trên nền polylactide cho các ứng dụng y sinh
Mã số đề tài QTBY01.02/18-19
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Hoá học
Cơ quan phối hợp Quỹ Nghiên cứu cơ bản Belarus
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ Hợp tác Quốc tế
Họ và tên TS. Hoàng Mai Hà
Thời gian thực hiện 01/01/2018 - 30/06/2020
Tổng kinh phí 200 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Xây dựng mối quan hệ hợp tác trong nghiên cứu và đào tạo với đối tác Belarus nhằm nâng cao khả năng và chất lượng nghiên cứu cho phía Việt Nam.
- Chế tạo và xác định được hình thái, cấu trúc, tính chất của vật liệu compozit trên nền polylactide (PLA) với các chất độn như nano bạc, các hợp chất hữu cơ tự nhiên. Chế tạo copolyme polylactide-polyetylen glycol (PLA-PEG) với các khối lượng phân tử khác nhau nhằm định hướng ứng dụng trong lĩnh vực y sinh.
- Chế tạo và nghiên cứu được tính chất màng mỏng của vật liệu nanocompozit trên nền PLA với chiều dày nano và micro.

 

Kết quả chính của đề tài

Nanocompozit SNP/PLA với nồng độ nano bạc khác nhau được tổng hợp thành công bằng phương pháp trộn nóng chảy. Đồng thời, các màng siêu mỏng đồng nhất của nanocomposit SNP/PLA với độ dày 100 - 700nm cũng được chế tạo bằng kỹ thuật phủ spin. SNP được phân tán tốt trong PLA và chỉ có hiện tượng tụ đám nhẹ ở nồng độ nano bạc cao tới 10%. Các tính chất cơ lý của màng được đảm bảo cho các ứng dụng y sinh. Các tấm composite thể hiện hoạt tính kháng khuẩn cao nhất chống lại S. aureus, tiếp theo là E. Coli và cuối cùng yếu nhất ở vi khuẩn B. subtilis.
Bên cạnh đó, copolyme PLA-PEG cũng đã được tổng hợp thành công và sử dụng làm chất bao bọc vi nang trong việc chế tạo các hạt nano của một số hoạt chất sinh học. Các sản phẩm bột nano thu được có thể ứng dụng trong các ngành dược phẩm và thực phẩm chức năng.
Mặt khác, nhóm nghiên cứu cũng đã công bố được 01 bài báo quốc tế trên tạp chí VAST1 và 01 bài báo trên tạp chí SCI-E, 3 báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế. Trong quá trình thực hiện, nhiệm vụ cũng đã góp phần đào tạo 01 Tiến sĩ.

 

Những đóng góp mới

Chế tạo thành công màng siêu mỏng từ nanocompozit Ag/PLA với các nồng độ nano bạc khác nhau có khả năng kháng khuẩn tốt ngay ở nồng độ nano bạc thấp.
Chế tạo thành công dạng hạt nano của một số hợp chất có hoạt tính sinh học sử dụng copolyme PLA-PEG.

 

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố (liệt kê):
•    Mai Ha Hoang, Hop Tran Thi Thanh, Duc Nghia Nguyen, Tuyen Van Nguyen, Ihnat Chyshankou, Aliaksandr Liubimau, Uladzimir Dobysh và Viktorya Kulikouskaya, Antimicrobial ultrathin film based on welldefined silver nanoparticles and polylactidee, Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 11, 2020 (DOI: 10.1088/2043-6254/ab92f9).
•    Ho Thi Oanh, Nhung Hac Thi, Thanh Nhan Nguyen, Tuyet Anh Dang Thi, Tuyen Van Nguyen, Mai Ha Hoang, Co-encapsulation of lycopene and resveratrol in polymeric nanoparticles: Morphology and lycopene stability, Journal of  Nanoscience and Nanotechnology, 21, 1-9, 2021 (DOI:10.1166/jnn.2021.19146).
- Báo cáo khoa học tại hội nghị quốc gia/quốc tế:
•    Creation of ultrathin Poly(L-Lactic acid) base films with antibacterial properties, Youth in Science 2019: Proceedings of the XVI International Scientific Conference of Young Scientists (Minsk, October 14-17, 2019). P. 516-518.
•    Synthesis and characterization of polylactidee- based composites, The international scientific conference on Chemistry for Sustainable Development, (CSD2018), 2018.
•    Preparation of nano composite based on Polylactide, 9th National Conference of the Vietnam Organic Chemistry Association, 2019.
- Các sản phẩm:
200g nano bạc, phân tán tốt trong nền PLA. Hàm lượng nano bạc 100ppm, kích thước hạt nano bạc 2-3 nm.
- Đào tạo:
Góp phần đào tạo 01 Tiến sỹ.