Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu tổng hợp hệ vật liệu lai siêu thuận từ SPION/HAp tương hợp sinh học ứng dụng trong dẫn thuốc điều trị ung thư bàng quang
Mã số đề tài CT0000.09/21-23
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài khác (Từ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN trở lên)
Họ và tên GS.TS. Đinh Thị Mai Thanh
Thời gian thực hiện 01/06/2021 - 31/12/2023
Tổng kinh phí 1.000 triệu đồng
Xếp loại Đạt loại B
Mục tiêu đề tài

Mục tiêu chung: Tổng hợp hệ vật liệu lai tương hợp sinh học trên cơ sở SPION, HAp siêu thuận từ ứng dụng trong dẫn thuốc 5-fluorouracil chống ung thư bàng quang;
Mục tiêu cụ thể: Tổng hợp được các hệ vật liệu lai SPION/HAp; SPION/HAp/5-fluorouracil; SPION/HAp/Cu và SPION/HAp/Cu/5-fluorouracil đáp ứng được khả năng dẫn thuốc 5-fluorouracil trong điều trị ung thư bàng quang. 

Kết quả chính của đề tài
- Về khoa học: đã tổng hợp được vật liệu SPION/HAp bằng quy trình 1 bước và 2 bước, đã tổng hợp được composit SPION/HAp/5-fluorouracil; SPION/HAp/Cu và SPION/HAp/Cu/5-fluorouracil, đã nghiên cứu khả năng tiêu diệt tế bào ung thư bàng quang của vật liệu tổng hợp được.
- Về ứng dụng: kết quả của đề tài có thể ứng dụng để điều trị ung thư bàng quang. Có khả năng ứng dụng cao vì các tiền chất tổng hợp vật liệu đều là những hóa chất có giá thành rẻ, quá trình tổng hợp đơn giản, không phức tạp, không đòi hỏi các thiết bị đắt tiền. 
1. Những đóng góp mới của đề tài:
- Đã tổng hợp được vật liệu SPION/HAp/5-fluorouracil; SPION/HAp/Cu và SPION/HAp/Cu/5-fluorouracil có khả năng tiêu diệt tế bào ung thư bàng quang.
Những đóng góp mới

- Các bài báo đã công bố (liệt kê)
1. Dinh Thi Mai Thanh, Nguyen Thu Phuong, Do Thi Hai, Ha Ngan Giang, Nguyen Thi Thom, Pham Thi Nam, Nguyen Trung Dung, Michael Giersig, Magdalena Osial, Influence of experimental conditions during synthesis on the physicochemical properties of the SPION/Hydroxyapatite nanocomposite for magnetic hyperthermia applications, Magnetochemistry, 2022, 8, 90, https://doi.org/10.3390/magnetochemistry8080090
2. Magdalena Osial, Giang Ngan Ha, Van Hong Vu, Phuong Thu Nguyen, Dorota Nieciecka, Paulina Pietrzyk, Olga Urbanek, Sunday Joseph Olusegun, Sławomir Wilczewski, Michael Giersig, Hai Thi Do, Thanh Thi Mai Dinh, One-pot synthesis of magnetic hydroxyapatite for 5-fluorouracil delivery and magnetic hyperthermia, Journal of Nanoparticle Research, 2024, 26:7.
3. Thu Phuong Nguyen, Slawomir Wilczewski, Jakub Lewandowski, Agnieszka Majkowska-Pilip, Kinga Zelechowska- Matysiak, Dorota Nieciecka, Waldemar Studzinski, Sunday Joseph Olusegun, Marcin Syczewski, Michael Giersig, Thi Mai Thanh Dinh, Pawel Krysinski, Magdalena Osial, 5-fluorouracil and curcuminoids extract from Curcuma longa L. loaded into nanohydroxyapatite as a drug delivery carrier for SCOV-3 and HepG2 cancer cells treatment, Ceramics International 49(15), 25775-25787.
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê)
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ)
01 quy trình tổng hợp vật liệu lai SPION/HAp
01 quy trình biến tính vật liệu lai SPION/HAp với đồng
5 g sản phẩm composit biến tính
Nơi lưu giữ: Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội
- Các sản phẩm khác (nếu có)
Đào tạo: 02 sinh viên

Ảnh nổi bật đề tài
1709622786090-2. dinhthimaithanh.png