Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu, phát triển hệ thiết bị leo dây cáp nhằm giám sát và phát hiện hư hỏng của cáp cầu treo
Mã số đề tài VAST01.05/20-21
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Cơ học
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Công nghệ thông tin, điện tử, tự động hóa và công nghệ vũ trụ (VAST01)
Họ và tên Nguyễn Văn Quang
Thời gian thực hiện 01/01/2020 - 31/12/2022
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

Thiết kế, phát triển thiết bị leo dây cáp để giám sát, phát hiện từ xa các hư hỏng của cáp cầu treo nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động của cầu treo. Các chức năng chính của thiết bị: 
- Quan sát bề mặt cáp bằng camera nhằm phát hiện hư hỏng trên bề mặt; 
- Đo đạc các đặc trưng động lực học của cáp như biên độ dao động, tần số dao động dọc theo chiều dài cáp để đánh giá, phát hiện sự suy giảm độ bền kéo của cáp.

Kết quả chính của đề tài
- Về khoa học: 01 báo cáo kết quả đề tài. Một robot leo cáp có tích hợp cảm biến dao động 3 chiều, 3 camera phục vụ giám sát kết cấu on-line tại hiện trường, một phần mềm truyền và nhận tín hiệu không dây giữa cảm biến dao động và máy tính. Góp phần đào tạo  01 TS.
- Về thử nghiệm: Đã thử nghiệm trên cáp trong phòng thí nghiệm và cáp của cầu treo Trung Hòa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình cho kết quả tốt.
Những đóng góp mới

- Đã thiết kế chế tạo được một robot leo cáp và hệ thống đo và giám sát cáp cầu treo bằng phương pháp dao động. 
- Đã phát triển hệ thống tự động đo và truyền dữ liệu dao động về máy tính.
- Phần mềm tại máy tính tự động xử lý trực tuyến các tín hiệu gửi về, phân tích và đưa ra cảnh báo khi kết cấu có sự cố.
Sản phẩm của đề tài:

- Các bài báo đã công bố (liệt kê): 
Khoa Viet Nguyen, Ngoc Van Bach Pham, Quang Van Nguyen, Damage detection of cables in cable stayed bridges using vibration data measured from the climbing robot. Tuyển tập hội nghị khoa học 45 năm Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (2020), 229-236.
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê): 
01 độc quyền sáng chế đã được chấp nhận đơn theo Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ Số 14236w/QĐ-SHTT của Cục sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Các sản phẩm công nghệ cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ): 
01 robot leo cáp có tích hợp 03 camera và 01 cảm biến dao động để đo và giám sát cáp cầu treo tự động được điều khiển không dây. Một phần mềm truyền và nhận tín hiệu không dây giữa cảm biến dao động và máy tính, đồng thời phần mềm này sẽ phân tích và cảnh báo sự cố của cáp một cách trực tuyến từ số liệu truyền về từ cảm biến.
Ảnh nổi bật đề tài
1680683387377-23.png