Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu chế tạo bộ cách ly dao động dạng chủ động sử dụng trong chế tạo kẹp quang học độ chính xác cao
Mã số đề tài VAST01.05/17-18
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Cơ học
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Công nghệ thông tin, điện tử, tự động hóa và công nghệ vũ trụ (VAST01)
Họ và tên ThS. Nguyễn Bá Nghị
Thời gian thực hiện 01/01/2017 - 31/12/2019
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Xây dựng cơ sở khoa học công nghệ cho giải pháp cách ly dao động dạng chủ động
- Thiết kế chế tạo mẫu bộ cách ly chủ động.
- Thiết kế chế tạo thiết bị kẹp giữ quang học độ chính xác cao tích hợp bộ cách ly chủ động.
- Đo đạc thử nghiệm, thao tác trên các đối tượng nano

Kết quả chính của đề tài
- Về khoa học: 
+ Cơ sở khoa học của giải pháp cách ly dao động bán chủ động và chủ động.
+ Cơ sở khoa học của kẹp quang học.
+ Các cải tiến về thuật toán điều khiển bán chủ động
+ Các cải tiến về thuật toán điều khiển chủ động
- Về ứng dụng:
+ Thiết kế chế tạo mẫu bộ cách ly chủ động tích hợp với thiết bị kẹp giữ quang học. 
+ Kiểm nghiệm khả năng giảm tỷ số truyền và tăng độ tắt dần của bộ cách ly dao động.
+ Kiểm nghiệm khả năng bẫy hạt của kẹp quang học.
Những đóng góp mới

- Đề xuất các cải tiến về thuật toán điều khiển cho giải pháp cách ly dao động dạng chủ động.
- Thiết kế chế tạo mẫu bộ cách ly chủ động tích hợp với thiết bị kẹp giữ quang học. Đo đạc và kiểm nghiệm các thông số cơ học và quang học.
Sản phẩm của đề tài:

- Các bài báo đã công bố (liệt kê):
Bài báo ISI:
- Viet, La Duc; Thi Tra My, Phan; Lower bound of performance index of an on-off damper in a state-space system, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, 233, 12, 4288-4298, 2019
- La, Viet Duc; Phan, My Thi Tra; Optimization of two-tuning-knob single-sensor strategy for semi-active isolation, Journal of Sound and Vibration, 434, 126-143, 2018
Bài báo tạp chí quốc gia
- Nguyễn Thị Thanh Bảo, Đinh Văn Trung, Trần Ngọc Hưng, Đặng Tuyết Phương, Tổng hợp nano bạc dạng lăng trụ định hướng có mặt ion OH- bằng phương pháp plasmon, Tạp chí xúc tác và hấp phụ Việt Nam, T6, No4, tr 43-49, 2017
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ)
Bộ cách ly dao động dạng chủ động
- Phần mềm điều khiển dựa trên LabView
- Hoạt động với nguồn điện 220V thông thường
- Có chiều dài 63cm. Tổng cộng có 2 bộ cách ly, cho phép đặt được bàn quang học kích thước 60cm120cm
- Lò xo của bộ cách ly có mã số SWY 24.5-60 có độ cứng nhỏ nhưng có độ biến dạng lớn, có thể chịu tải 13kg. Tổng cộng 8 lò xo cho phép chịu khối lượng 100kg. 
- Các chỉ số đạt được theo kết quả thử nghiệm: không có cộng hưởng dưới 5Hz, cách ly 73% dao động với tần số trên 5Hz, cách ly 82% dao động với tần số trên 10Hz, có độ tắt dần cao khi được điều khiển phản hồi, phổ vận tốc dưới 300nm/(Hz)1/2 khi tần số trên 7Hz.
Thiết bị kẹp giữ quang học độ chính xác cao
- Laser Nd:YAG công suất 1W,
- Độ cứng 0.1pN/nm
- Đo lực chính xác tới 1pN
- Vị trí đối tượng kẹp giữ chính xác tới 10nm

 

Ảnh nổi bật đề tài
1680591860155-11.png